Sukces przedsiębiorstw wymaga elastyczności

Jedyną pewną i wspólną cechą firm jest ich wyjątkowość. Gdyby wszystkie były takie same i nie posiadały swojego unikalnego charakteru, cech, sposobu komunikacji czy pozycjonowania się, skazane by były na porażkę. To niepowtarzalność jest sekretem liderów rynkowych, którzy nie boją się przecierać nowych szlaków czy wprowadzać na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Jednak innowacyjne organizacje i ich liderzy wymagają czegoś więcej niż pasji i świetnych pomysłów. Firmy potrzebują również możliwości szybkiej adaptacji nowych modeli biznesowych i operacyjnych, aby spełnić wizję i obietnice marki. Jest to szczególnie istotne w obecnych, dość nieprzewidywalnych czasach.

Elastyczność to słowo – klucz, które stoi za największymi sukcesami. Każdy z nas z zaciekawieniem, ale i trwogą obserwuje zmiany, jakie wymusza pandemia COVID-19. Gdyby nie umiejętność szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości, firmy musiałyby zniknąć z rynku. I niestety wiele z nich spotkał taki los.

Co w takim razie mogłoby wpłynąć na umiejętność adaptacji organizacji w przypadku tak nieprzewidywanych zmian? Na pewno narzędzia technologiczne oraz spójny ekosystem.

Szybsze dostosowywanie się do zmian dzięki Dynamics 365 Business Central

System ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central to zintegrowane narzędzie pozwalające na elastyczne i efektywne zarządzanie biznesem. Łączy on obszary finansowe, sprzedażowe, usługowe i operacyjne w jednej aplikacji, aby uzyskać dane potrzebne do rozwoju firmy, planowania działań, a także szybkiej reakcji na niespodziewane zmiany czy kryzysy.

System ERP to zestaw gotowych funkcjonalności spełniających wymagania dotyczące standardowych operacji biznesowych, jednak dodatkowo Dynamics 365 Business Central oferuje elastyczność operacyjną, dostarczając swoim użytkownikom ogromną liczbę aplikacji rozbudowujących możliwości oprogramowania. I to nie koniec, gdyż pracownicy sami mogą tworzyć rozwiązania niestandardowe.

Użytkownicy systemu ERP korzystają z platformy Microsoft Power Platform połączonej z Dynamics 365 Business Central, Office 365, Microsoft Azure i setkami innych aplikacji.

Dzięki temu mogą analizować dane, budować rozwiązania, automatyzować procesy i tworzyć wirtualnych agentów. Microsoft Power Apps zamienia pomysły w rozwiązania organizacyjne, umożliwiając tworzenie niestandardowych aplikacji, które rozwiązują unikalne wyzwania biznesowe.

Microsoft ściśle współpracuje z partnerami, aby wspierać wyjątkowe procesy biznesowe, przepływy pracy i modele operacyjne na dużą skalę. Partnerzy tworzą rozwiązania w oparciu o najlepsze praktyki branżowe, a następnie udostępniają je na platformie AppSource. Obecnie można tam znaleźć ponad 1400 aplikacji, które pozwalają w prosty sposób dostosować i rozszerzyć możliwości Dynamics 365 Business Central, tak, aby spełniały wyjątkowe potrzeby biznesowe i branżowe swoich użytkowników.

Wśród rozwiązań dostępnych na AppSource znajdują się także aplikacje stworzone przez IT.integro. Obecnie jest ich 7:

Ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać.

elastyczność firm

Pracuj mądrzej z Dynamics 365 Business Central

Ponieważ Dynamics 365 Business Central jest częścią chmury Microsoft, klienci mają możliwość pracy w jednym ekosystemie, w skład którego wchodzą takie rozwiązania jak Office 365, Microsoft Teams, Outlook, Excel i Word.

Nie pozwól, aby niezintegrowane procesy i systemy powstrzymywały rozwój firmy oraz możliwości pracowników. Połączenie aplikacji biznesowej z narzędziami podnoszącymi produktywność wspomaga w obsłudze pracy zdalnej, zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli kosztów.

Bez względu na to, jak zdecydujesz się zarządzać przepływami pracy klientów, procesami i unikalnymi modelami, Dynamics 365 Business Central zapewnia podstawy operacyjne i elastyczność wymagane do osiągnięcia sukcesu.