Prezes IT.integro o rynku IT, planach na przyszłość i nowych technologiach w systemie ERP

Rozwój biznesu jest skorelowany z transformacją technologii. Nowoczesny system ERP zaspokaja stałą biznesową potrzebę automatyzacji i optymalizacji, właśnie dzięki nowej technologii – sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu, chmurze obliczeniowej czy narzędziom Business Intelligence.

Sztuczna inteligencja przyspiesza postęp

Warto skupić się na możliwościach, jakie oferuje biznesowi i zweryfikować pojawiające się w mediach mity. Sztuczna inteligencja daje przedsiębiorstwom przede wszystkim szansę na zwiększenie efektywności – w kontekście automatyzacji, analityki czy przewidywania trendów.

Microsoft stopniowo ubogaca system ERP Dynamics 365 Business Central w narzędzia sztucznej inteligencji, aby wspierać użytkowników końcowych i zmniejszać ilość pracy. Oferuje także wsparcie modułów do raportowania i analityki biznesowej. Udostępnia rozwiązania do analityki predykcyjnej. Zapewnia nowe możliwości, które znacznie zwiększają konkurencyjność w środowisku biznesowym. Widzimy ogromny potencjał korzyści, jakie przyniesie to naszym klientom.

Jakie potrzeby mają nasi klienci?

Przede wszystkim na rynku rośnie świadomość korzyści, jakie oferuje chmura obliczeniowa. Klienci odchodzą od licencji wieczystych, wybierając model subskrypcyjny. Jego zaletą jest elastyczność oraz zmniejszenie bariery wejścia w zakup technologii. Wśród naszych zachodnich klientów trend chmurowy jest wyraźnie widoczny, jednak i polscy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają chmurę.

Jako firma wdrażająca system ERP oraz dostawca aplikacji chmurowych, sami dostrzegamy korzyści z popularyzacji subskrypcyjnego modelu licencjonowania. Dzięki obniżeniu bariery wejścia docieramy z rozwiązaniami chmurowymi do większej liczby klientów. Co więcej, subskrypcyjny model płatności zwiększa stabilność przychodów płynących z okresowych opłat za użytkowanie oprogramowania wraz z komplementarną infrastrukturą i dostępem do nieograniczonego świata cyfrowego.

Globalizacja rynku pracy IT

Uprzywilejowanie pracowników na rynku pracy IT nie jest nowością, a globalizacja ofert pracy tylko umacnia ten trend. Konkurujemy o pracowników nie tylko na polskim rynku, ale coraz częściej z zagranicznymi firmami. Ich zdalna kultura pracy umożliwiła poszerzenie radarów na pracowników w Polsce. To zwiększa presję na nas, pracodawcach, co ma odzwierciedlenie m.in. w zmniejszającej się różnicy wynagrodzeń między nami a zachodnimi firmami. Rynek pracy i warunki pracy specjalistów IT stają się coraz bardziej komfortowe. Ważne jest, abyśmy byli świadomi przywilejów, z których korzystamy, pracując w tak dofinansowanej i rozwijającej się gałęzi gospodarki.

Zmiany na polskim rynku

Widoczna jest rosnąca digitalizacja w Polsce, m.in. cyfryzacja bankowości, elektroniczna komunikacja z urzędami. Jednym z wyzwań na ten rok jest integracja z KSeF. Plan zakładający uruchomienie systemu dla wszystkich podmiotów w jednym dniu niesie za sobą wiele zagrożeń. W kwestii integracji z KSeF ujawnił się również problem długów technologicznych. Przedsiębiorstwa, które nie inwestowały regularnie w utrzymanie aktualnych systemów informatycznych, będą musiały się z tym zmierzyć.

Prowadząc projekty dla firm z całego świata, i porównując je z lokalnym rynkiem, widzimy rosnącą kulturę projektową w Polsce. Doceniamy współpracę z polskimi przedsiębiorcami w zakresie partnerskich relacji oraz umiejętności prowadzenia projektów. Pozytywny rozwój zachodzi na wielu polach, począwszy od definiowania oczekiwań, po planowanie harmonogramów, kończąc na rozwoju ról uczestników projektów.

Zapraszamy przedsiębiorców na Dynamics Business Forum

W 2024 roku będziemy skupiać się na dostarczaniu naszym klientom nowoczesnych rozwiązań, edukowaniu w zakresie ich wykorzystania oraz rozwoju własnych biznesowych aplikacji chmurowych. Zapraszamy także do udziału w cyklu kwietniowych konferencji Dynamics Business Forum przedsiębiorców zainteresowanych systemem Dynamics 365 Business Central.

Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro sp. z o.o.