Master Data Management System

Efektywna komunikacja między oddziałami

Skuteczna organizacja danych

Wiele wieloodziałowych firm zmaga się na co dzień z problemami w zakresie organizacji danych i przepływu informacji. Filie pracują na własnych bazach danych, różnych systemach, co uniemożliwia spójną i efektywną komunikację między oddziałami. Dodatkowo wpływa to niekorzystnie na wiele aspektów działań firmy. Pojawiają się trudności związane z monitorowaniem działań filii, prowadzeniem jednolitej polityki cenowej i dystrybucyjnej. Procesy stają się nieskuteczne oraz mało wydajne.

 

W tym celu, firma IT.integro wprowadziła System Zarządzania Danymi Centralnymi (ang. Master Data Management System, MDMS), certyfikowany przez Microsoft, rozbudowując go z czasem o zestaw nowych funkcjonalności, ze względu na coraz wyższe wymagania i potrzeby użytkowników w czasie cyfrowej transformacji biznesu.

Master Data Management System

Master Data Management System

System Zarządzania Danymi Centralnymi (ang. Master Data Management System) to rozwiązanie dedykowane synchronizacji i zarządzaniu danymi centralnymi w organizacjach rozproszonych. Rozwiązanie znajduje zastosowanie, gdy indywidualna lokalizacja przedsiębiorstwa pracuje na autonomicznej bazie danych. Wykorzystanie systemu jest możliwe przy założeniu, że filie (w tym także centrala) korzystają lub w niedalekiej przyszłości rozpoczną pracę z wykorzystaniem systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV).

 

Master Data Management System to add-on dla Microsoft Dynamics 365 Business Central opracowany przez IT.integro i certyfikowany przez Microsoft. Jest to rozwiązanie przeznaczone do synchronizacji i zarządzania danymi w wielooddziałowych organizacjach. Z reguły staje się też częścią Szablonu globalnego.

logo master data management system

Najczęstsze problemy rozwiązywane przez Master Data Management System:

Master Data Management System

Brak zsynchronizowanej ze wszystkimi oddziałami bazy danych, usprawniającej wprowadzanie zmian w całej organizacji

Master Data Management System

Różne systemy numeracji zapasów – utrudniające porównanie stanów magazynowych pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa

Master Data Management System

Brak wspólnej polityki cenowej, projektowania BOM-ów, dystrybucji między filiami

Master Data Management System

Trudności we wprowadzaniu grupowych kontraktów na dostawę surowców

Master Data Management System

Brak możliwości precyzyjnego monitorowania danych i procesów

Master Data Management System

Brak unikalnych danych

Master Data Management System

Trudności z wykorzystaniem EDI (elektroniczna wymiana dokumentów)

Funkcjonalności Master Data Management System

Master Data Repository – MDR

Repozytorium Danych Centralnych (eng. Master Data Repository – MDR) to narzędzie umożliwiające tworzenie i zarządzanie określonymi kartotekami. Pochodzą one z centralnej bazy danych, są nimi między innymi: zapasy, cenniki, nabywcy czy BOM.

Wykorzystując MDR, wybrane oddziały nie tworzą lokalnie dodatkowych kartotek. Ta opcja jest zablokowana. Są one wykonywane w centralnej bazie danych, a następnie udostępniane dla innych. Dane znajdujące się w MDR są wówczas replikowane do oddziałów. Edycja danych możliwa jest tylko w Repozytorium, co zapewnia to ich pełną unifikację.

Grupa odbiorców replikacji

Funkcja ustawienia odbiorców dla określonej replikacji, pozwala na ich definiowanie i grupowanie, według domyślnie wybranej struktury, czyli jednej bazy nadrzędnej i bazy lokalnej np. w Chinach, Francji czy Polsce.

Dla pojedynczych odbiorców, zostają stworzone grupy np. azjatycka, która umożliwia zdefiniowanie replikacji za pomocą jednego działania – „wyślij nowej zapasy do azjatyckich odbiorców”.

Obsługa procesu usuwania

Dzięki ustawieniu w firmach odbiorców web serwisów, podczas próby usunięcia danego rekordu, system automatycznie sprawdzi wszystkich odbiorców, do których wcześniej został wysłany – czy można go usunąć. Tylko w sytuacji, kiedy nastąpi zgoda u każdego z nich, dany rekord zostanie usunięty.
W ten sposób, zyskujemy pewność spójności danych, podnosząc jakość działań w organizacji.

Dodatkowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji Master Data Management System

  • Funkcja kopiowania zbiorów danych. Dzięki zautomatyzowanemu systemowi, większość działań wykonywana jest w sposób automatyczny. Nie ma potrzeby manualnego przepisywania powtarzających się treści;
  • Podgląd historii wysyłek poszczególnych rekordów, pozwalający m.in. na sprawdzenie do kogo zostały wysłane i kiedy się to odbyło.

Obsługa zdarzeń (Events) w kodzie

Obsługa zdarzeń (Events) w kodzie, pozwala w łatwy sposób rozszerzyć moduł o własne elementy, bez konieczności jego modyfikacji. Subskrybowanie zdarzeń przez niego publikowanych, umożliwia modyfikację za pomocą kilku linijek kodu.

 

Dzięki obsłudze zdarzeń, zyskujemy możliwość oprogramowania obsługi nietypowych procesów biznesowych, w zakresie danych master, np. wysyłanie różnych grup księgowych zapasów, w zależności od profilu firmy odbierającej.

Komunikat o błędzie

W systemie znajduje się funkcja Super User – super użytkownika modułu replikacji. Posiada on więcej uprawnień, niż standardowy użytkownik. Dotyczą one między innymi możliwości modyfikacji rekordów.

 

Zadanie Master Data Management System polega nie tylko na dystrybucji danych i kartotek, ale także na upewnieniu się, że użytkownicy nie mają możliwości ich zmiany. Podobna sytuacja dotyczy bazy centralnej, w której mamy do czynienia z harmonizacją danych master.
MDMS posiada możliwość wprowadzenia wyjątków dla określonych użytkowników. W sytuacji, kiedy proces ten jest wymagany, istnieje opcja nadania specjalnych uprawnień konkretnej osobie, podczas np. usuwania czy zmiany nazwy identyfikatorów.

 

W procesie replikacji opcja Rename – zmiana klucza głównego rekordu, jest zablokowana. Dzięki temu, nikt nie ma możliwości zmiany identyfikatora rekordów w tabelach, podczas jej trwania.

 

Jeśli w trakcie działającej w tle kolejce zleceń, zezwolilibyśmy na wprowadzenie zmian, mogłoby dojść do sytuacji, w której połowa firmy otrzymałaby zlecenia pod starym kodem, z kolei druga połowa pod nowym. Zaburzyłoby to integralność danych znajdujących się w systemie.

 

Nowością w tym procesie jest otrzymanie jasnego komunikatu o błędzie, w trakcie próby zmiany wartości pól w trakcie ich replikacji.

E-book

Master Data Management System

Pobierz folder i dowiedź się jak usprawnić komunikację pomiędzy oddziałami, zachować spójność danych i zyskać możliwość podglądu bieżących działań w firmie.

Kluczowe zalety Master Data Management System

Skuteczne zarządzanie oddziałami przez centralę

Sprawne zarządzanie bazą danych z możliwością podglądu bieżących procesów w firmie

Kompletna synchronizacja i dystrybucja danych dla wszystkich jednostek powiązanych

Przyspieszone wprowadzanie zmian w całej organizacji – przykładem mogą być cenniki

Kompletna synchronizacja i dystrybucja danych dla wszystkich jednostek powiązanych

Sprawny proces replikacji

Statystyki produkcji

Możliwość porównania między przedsiębiorstwami specyfikacji produkcji

Bezpieczny sposób modyfikacji rekordów z komunikatami potwierdzającymi wprowadzanie zmian

Funkcja grupowania odbiorców

Automatyzacja procesów, wcześniej wykonywanych manualnie

Globalna optymalizacja zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Konsolidacja kosztów i zobowiązań poprzez zarządzanie centralną kartoteką dostawcy

Spójność danych technicznych i marketingowych

Uproszczona wymiana danych np. EDI

Narzędzie może być wykorzystywane do zarządzania magazynem wolnorotujących zapasów

Skuteczniejsza kontrola należności wewnętrznych (w grupie) i zewnętrznych

Opinie na temat rozwiązania MDMS

Lukas Sobik

Senior Project Manager, Tegos group

Morten Sørensen

Vice President, Group IT DLF

Lukas Sobik

Senior Project Manager, Tegos group

Sarah Broux

Managing Director, Drink-it

Lukas Sobik

Senior Project Manager, Tegos group

Lubbert van den Heuve

Managing Director, Xperit

Więcej informacji o Master Data Management System

Sprawdź nasze filmy szkoleniowe dla aplikacji Master Data Management System

How Apps work