Master Data Management System

Efektywna komunikacja między oddziałami

Skuteczna organizacja danych

Wiele wieloodziałowych firm zmaga się na co dzień z problemami w zakresie organizacji danych i przepływu informacji. Filie pracują na własnych bazach danych, różnych systemach, co uniemożliwia spójną i efektywną komunikację między oddziałami. Dodatkowo wpływa to niekorzystnie na wiele aspektów działań firmy. Pojawiają się trudności związane z monitorowaniem działań filii, prowadzeniem jednolitej polityki cenowej i dystrybucyjnej. Procesy stają się nieskuteczne oraz mało wydajne.

 

W tym celu, firma IT.integro wprowadziła System Zarządzania Danymi Centralnymi (ang. Master Data Management System, MDMS), certyfikowany przez Microsoft, rozbudowując go z czasem o zestaw nowych funkcjonalności, ze względu na coraz wyższe wymagania i potrzeby użytkowników w czasie cyfrowej transformacji biznesu.

Master Data Management System
Master Data Management System

Master Data Management System

System Zarządzania Danymi Centralnymi (ang. Master Data Management System) to rozwiązanie dedykowane synchronizacji i zarządzaniu danymi centralnymi w organizacjach rozproszonych. Rozwiązanie znajduje zastosowanie, gdy indywidualna lokalizacja przedsiębiorstwa pracuje na autonomicznej bazie danych. Wykorzystanie systemu jest możliwe przy założeniu, że filie (w tym także centrala) korzystają lub w niedalekiej przyszłości rozpoczną pracę z wykorzystaniem systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV).

 

Master Data Management System to add-on dla Microsoft Dynamics 365 Business Central opracowany przez IT.integro i certyfikowany przez Microsoft. Jest to rozwiązanie przeznaczone do synchronizacji i zarządzania danymi w wielooddziałowych organizacjach. Z reguły staje się też częścią Szablonu globalnego.

logo master data management system

Najczęstsze problemy rozwiązywane przez Master Data Management System:

Master Data Management System

Brak zsynchronizowanej ze wszystkimi oddziałami bazy danych, usprawniającej wprowadzanie zmian w całej organizacji

Master Data Management System

Różne systemy numeracji zapasów – utrudniające porównanie stanów magazynowych pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa

Master Data Management System

Brak wspólnej polityki cenowej, projektowania BOM-ów, dystrybucji między filiami

Master Data Management System

Trudności we wprowadzaniu grupowych kontraktów na dostawę surowców

Master Data Management System

Brak możliwości precyzyjnego monitorowania danych i procesów

Master Data Management System

Brak unikalnych danych

Master Data Management System

Trudności z wykorzystaniem EDI (elektroniczna wymiana dokumentów)

Funkcjonalności Master Data Management System

Master Data Repository – MDR

Repozytorium Danych Centralnych (eng. Master Data Repository – MDR) to narzędzie umożliwiające tworzenie i zarządzanie określonymi kartotekami. Pochodzą one z centralnej bazy danych, są nimi między innymi: zapasy, cenniki, nabywcy czy BOM.

Wykorzystując MDR, wybrane oddziały nie tworzą lokalnie dodatkowych kartotek. Ta opcja jest zablokowana. Są one wykonywane w centralnej bazie danych, a następnie udostępniane dla innych. Dane znajdujące się w MDR są wówczas replikowane do oddziałów. Edycja danych możliwa jest tylko w Repozytorium, co zapewnia to ich pełną unifikację.

Grupa odbiorców replikacji

Funkcja ustawienia odbiorców dla określonej replikacji, pozwala na ich definiowanie i grupowanie, według domyślnie wybranej struktury, czyli jednej bazy nadrzędnej i bazy lokalnej np. w Chinach, Francji czy Polsce.

Dla pojedynczych odbiorców, zostają stworzone grupy np. azjatycka, która umożliwia zdefiniowanie replikacji za pomocą jednego działania – „wyślij nowej zapasy do azjatyckich odbiorców”.

Obsługa procesu usuwania

Dzięki ustawieniu w firmach odbiorców web serwisów, podczas próby usunięcia danego rekordu, system automatycznie sprawdzi wszystkich odbiorców, do których wcześniej został wysłany – czy można go usunąć. Tylko w sytuacji, kiedy nastąpi zgoda u każdego z nich, dany rekord zostanie usunięty.
W ten sposób, zyskujemy pewność spójności danych, podnosząc jakość działań w organizacji.

Dodatkowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji Master Data Management System

  • Funkcja kopiowania zbiorów danych. Dzięki zautomatyzowanemu systemowi, większość działań wykonywana jest w sposób automatyczny. Nie ma potrzeby manualnego przepisywania powtarzających się treści;
  • Podgląd historii wysyłek poszczególnych rekordów, pozwalający m.in. na sprawdzenie do kogo zostały wysłane i kiedy się to odbyło.

Obsługa zdarzeń (Events) w kodzie

Obsługa zdarzeń (Events) w kodzie, pozwala w łatwy sposób rozszerzyć moduł o własne elementy, bez konieczności jego modyfikacji. Subskrybowanie zdarzeń przez niego publikowanych, umożliwia modyfikację za pomocą kilku linijek kodu.

 

Dzięki obsłudze zdarzeń, zyskujemy możliwość oprogramowania obsługi nietypowych procesów biznesowych, w zakresie danych master, np. wysyłanie różnych grup księgowych zapasów, w zależności od profilu firmy odbierającej.

Komunikat o błędzie

W systemie znajduje się funkcja Super User – super użytkownika modułu replikacji. Posiada on więcej uprawnień, niż standardowy użytkownik. Dotyczą one między innymi możliwości modyfikacji rekordów.

 

Zadanie Master Data Management System polega nie tylko na dystrybucji danych i kartotek, ale także na upewnieniu się, że użytkownicy nie mają możliwości ich zmiany. Podobna sytuacja dotyczy bazy centralnej, w której mamy do czynienia z harmonizacją danych master.
MDMS posiada możliwość wprowadzenia wyjątków dla określonych użytkowników. W sytuacji, kiedy proces ten jest wymagany, istnieje opcja nadania specjalnych uprawnień konkretnej osobie, podczas np. usuwania czy zmiany nazwy identyfikatorów.

 

W procesie replikacji opcja Rename – zmiana klucza głównego rekordu, jest zablokowana. Dzięki temu, nikt nie ma możliwości zmiany identyfikatora rekordów w tabelach, podczas jej trwania.

 

Jeśli w trakcie działającej w tle kolejce zleceń, zezwolilibyśmy na wprowadzenie zmian, mogłoby dojść do sytuacji, w której połowa firmy otrzymałaby zlecenia pod starym kodem, z kolei druga połowa pod nowym. Zaburzyłoby to integralność danych znajdujących się w systemie.

 

Nowością w tym procesie jest otrzymanie jasnego komunikatu o błędzie, w trakcie próby zmiany wartości pól w trakcie ich replikacji.

E-book

Master Data Management System

Pobierz folder i dowiedź się jak usprawnić komunikację pomiędzy oddziałami, zachować spójność danych i zyskać możliwość podglądu bieżących działań w firmie.

Kluczowe zalety Master Data Management System

Skuteczne zarządzanie oddziałami przez centralę

Sprawne zarządzanie bazą danych z możliwością podglądu bieżących procesów w firmie

Kompletna synchronizacja i dystrybucja danych dla wszystkich jednostek powiązanych

Przyspieszone wprowadzanie zmian w całej organizacji – przykładem mogą być cenniki

Kompletna synchronizacja i dystrybucja danych dla wszystkich jednostek powiązanych

Sprawny proces replikacji

Statystyki produkcji

Możliwość porównania między przedsiębiorstwami specyfikacji produkcji

Bezpieczny sposób modyfikacji rekordów z komunikatami potwierdzającymi wprowadzanie zmian

Funkcja grupowania odbiorców

Automatyzacja procesów, wcześniej wykonywanych manualnie

Globalna optymalizacja zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Konsolidacja kosztów i zobowiązań poprzez zarządzanie centralną kartoteką dostawcy

Spójność danych technicznych i marketingowych

Uproszczona wymiana danych np. EDI

Narzędzie może być wykorzystywane do zarządzania magazynem wolnorotujących zapasów

Skuteczniejsza kontrola należności wewnętrznych (w grupie) i zewnętrznych

Opinie na temat rozwiązania MDMS

Więcej informacji o Master Data Management System

Sprawdź nasze filmy szkoleniowe dla aplikacji Master Data Management System