Electronic Banking
Aplikacja do bankowości elektronicznej dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Łatwiejsze i bezpieczne przetwarzanie transakcji pomiędzy Twoimi bankami i Dynamics 365 Business Central

 

Electronic Banking jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności bankowości elektronicznej w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, które usprawnia obsługę przelewów do banków i import wyciągów bankowych.

Electronic Banking logo
Electronic Banking

Dzięki Electronic Banking użytkownicy systemu ERP Dynamics 365Business Central mogą znacznie szybciej i poprawniej rozliczać płatności, korzystając z funkcji:

 

    • możliwość definiowanie szablonów paczek przelewów i wyciągów bankowych dla danego banku,
    • generowanie paczek przelewów dla nabywców i dostawców oraz pracowników, które następnie są przekazywane drogą elektroniczną do banku,
    • import wyciągów bankowych z banku oraz ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań,
    • ręczne lub automatyczne wskazywanie dokumentów do zapłaty za pomocą funkcji Sugeruj płatności,
    • definiowanie priorytetów przelewów dla określonych nabywców, dostawców i pracowników.

 

Electronic Banking to rozwiązanie skierowane zarówno do firm prowadzących działalność w jednym kraju, jak i firm globalnych. Ułatwiając wymianę danych z wieloma bankami w różnych krajach, Electronic Banking gwarantuje przedsiębiorstwom na całym świecie lepszą współpracę z międzynarodowymi kontrahentami.

Rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o wcześniejsze doświadczenia projektowo-wdrożeniowe IT.integro związane z własnym modułem dodanym do systemu Microsoft Dynamics NAV (poprzedniej wersji Dynamics 365 Business Central).

Ułatwiona współpraca z wieloma bankami w wielu krajach

 

Electronic Banking to rozwiązanie obejmujące aplikację bazową Electronic Banking Base App oraz rozszerzenia dedykowane dla banków w poszczególnych krajach (Electronic Banking Extension).

 

Aplikacja bazowa Electronic Banking Base App zawiera pełną funkcjonalność oraz interfejs dla standardowego formatu SEPA. Rozszerzenia dla danego kraju Electronic Banking Extension to aplikacje obsługujące specyficzne lokalne wymagania oraz interfejsy dedykowane banków w danym kraju.

 

Koncepcja rozwiązania Electronic Banking pozwala na elastyczne dodawanie interfejsów dla banków, z którymi firmy współpracują w różnych krajach. Electronic Banking może zatem znacząco ułatwiać firmom rozliczenia z lokalnymi i międzynarodowymi kontrahentami.

Electronic Banking w Dynamics 365 Business Central dla firm w Polsce

 

Obecnie trwają przygotowania Electronic Banking Extension PL – aplikacji, w ramach której dostępne są interfejsy dla banków w Polsce: BNP Paribas, Citi Handlowy, mBank, Millenium, Pekao S.A., PKO BP, ING, Santander. Aplikacja będzie w pełni zintegrowana z innym rozwiązaniem autorstwa IT.integro: Polish Localization, które również jest rozszerzeniem systemu Dynamics 365 Business Central.

System ERP Dynamics 365 Business Central wraz z Electronic Banking i Polish Localization stanowią znakomite i komplementarne rozwiązanie dla firm prowadzących działalność w Polsce, spełniając wszystkie wymagania związane z obsługą przepisów prawnych, podatkowych i księgowych oraz integracją z bankami.

Bankowosc elektroniczna

Darmowy e-book

Electronic Banking dla Dynamics 365 Business Central

Efektywna realizacja transakcji pomiędzy Twoim bankiem a systemem Dynamics 365 Business Central

Porównanie funkcjonalności Electronic Banking i standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central

 

W ramach Electronic Banking dostarczono szereg udogodnień ułatwiających przetwarzanie płatności i wymianę danych z bankami. Aplikacja pozwala na automatyczne lub ręczne przygotowanie przelewów do banku kontrahenta w ramach systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić i przeglądać w rejestrze bankowości elektronicznej oraz przekazać do systemu bankowego. Możliwe jest również rozliczanie wyciągów bankowych dotyczących przelewów z zapisami ksiąg nabywców i dostawców, na podstawie których zostały utworzone.

Electronic Banking

Szablony paczek przelewów

 

Szablon paczek przelewów stanowi powiązanie interfejsu bankowego z konkretnym kontem bankowym zdefiniowanym w systemie Dynamics 365 Business Central. Dla każdego interfejsu bankowego można zdefiniować więcej niż jeden szablon. Szablony paczek przelewów pozwalają użytkownikowi na predefiniowanie wielu wzorców przelewów dla danego rachunku bankowego.

Generowanie paczek przelewów

 

Dzięki integracji z systemem ERP aplikacja Electronic Banking ogranicza czas potrzebny do wygenerowania poleceń przelewów do niezbędnego minimum. Proces można całkowicie zautomatyzować poprzez zdefiniowanie szablonu paczki przelewów i wykorzystanie funkcji Sugeruj płatność. Sugerowanie płatności umożliwia automatyczne utworzenie wierszy płatności dla nierozliczonych zapisów księgi dostawców, nabywców lub pracowników. Dzięki tym funkcjom rola użytkownika sprowadza się do wskazania pozycji do zapłaty i przekazania do banków wygenerowanych poleceń w formie paczek przelewów. Zaproponowane przez system przelewy można zmienić lub usunąć. Polecenia przelewu można wprowadzać też ręcznie.

Eksport paczek przelewów

 

Wygenerowanie i przekazywanie przelewów do banku może być wykonane jednym kliknięciem. Plik może być zaimportowany do systemu bankowego przez użytkownika lub przekazany w pełni automatycznie poprzez usługę WebService i tam autoryzowany.

Import wyciągów bankowych

 

Electronic Banking umożliwia importowanie wyciągów bankowych z plików pobranych z systemu bankowego lub pobranie poprzez usługę WebService. Zaimportowane dane wyciągów bankowych są dalej przetwarzane w ramach dedykowanej struktury danych w aplikacji. Electronic Banking automatycznie wyszukuje konto dostawcy, nabywcy oraz pracownika dla każdej pozycji wyciągu bankowego.

Dzięki funkcji importu wyciągów bankowych proces ewidencji i uzgadniania wyciągu bankowego trwa znacznie krócej i jest pozbawiony błędów. Po zdefiniowaniu szablonu wyciągu bankowego dla danego banku, wymiana danych pomiędzy systemem Dynamics 365 Business Central i danym bankiem przebiega bezproblemowo.

Definiowanie priorytetów przelewów

 

Aplikacja do obsługi bankowości elektronicznej pozwala też na definiowanie priorytetów oraz wskazanie maksymalnej dozwolonej kwoty zapłaty, zapewniając tym samym automatyzację procesu płatności i elastyczność w zakresie rozliczeń z pracownikami i kontrahentami. Umożliwia tym samym efektywniejsze zarządzanie finansami firmy.

Archiwalne paczki przelewów

 

Zakończone paczki przelewów są przechowywane w formie nieedytowalnych archiwalnych paczek przelewów. Archiwalne paczki przelewów są źródłem danych dla interfejsów bankowych (na ich podstawie generowane są nowe pliki z przelewami). Są one również wykorzystywane w procesie automatycznego rozliczania wyciągów bankowych.

Rejestr bankowości elektronicznej

 

Wszelkie operacje dotyczące przelewów wykonywanych w ramach Electronic Banking można przeglądać na stronie Rejestr bankowości elektronicznej.

Role użytkownika w ramach procesów obsługi paczek przelewów i wyciągów bankowych

 

Aplikacja umożliwia modelowanie przepływu zadań użytkowników bankowości elektronicznej. W ramach procesów można przypisać użytkownikom role odpowiednie dla poszczególnych etapów procesów. W zależności od roli użytkownik może tworzyć, akceptować i zaksięgować wyciągi bankowe lub paczki przelewów.

Elastyczny interfejs

 

Powszechnie używanymi standardami wymiany danych pomiędzy bankiem a systemami zewnętrznymi są pliki w formatach rodziny MT 100 (dla poleceń przelewów), SEPA (EUR) oraz MT 940 (dla wyciągów bankowych). Każdy bank może w pewnym zakresie dostosować ww. standardy do własnych wymagań, co powoduje, że ostateczne formaty danych różnią się pomiędzy bankami. Electronic Banking pozwala na elastyczną definicję formatu eksportowanych i importowanych plików. Obsługiwane są formaty MT, XML, CSV i SEPA.

Kluczowe korzyści automatycznej obsługi bankowości w systemie ERP

Skrócenie i automatyzacja procesów związanych z obsługą operacji bankowych (eksport przelewów, import wyciągów)

Elastyczna definicja formatu eksportowanych i importowanych plików

Algorytm wyszukiwania oraz szybkość działania, pozwalające rozliczyć wiele rozrachunków w „kilka sekund”

Ograniczenie błędów związanych ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu

Poprawa jakości i szybkości operacji księgowych

Lepsza współpraca z bankami i kontrahentami

Dokładniejsza kontrola procesu rozliczeń i przelewów

W przypadku firm globalnych – ustandaryzowany proces bankowości elektronicznej niezależnie od kraju, przy jednoczesnej elastyczności w zakresie obsługi wymiany danych z poszczególnymi bankami

Dostępność programu do bankowości elektronicznej

 

Aplikacja Electronic Banking Base App oraz aplikacja Electronics Banking Extension PL (i inne rozszerzenia lokalne) będą udostępniane w kolejnych wersjach na stronach ofert AppSource. Aplikacje można zakupić, wprowadzając identyfikator partnera: Microsoft (IT.integro lub swojego) w formularzu zgłoszeniowym podczas instalacji.

Electronic Banking

Wcześniej każdy dział pracował na swoich plikach Excel. Ważne informacje przekazywano w trakcie spotkań. Brakowało wspólnej bazy, w której znajdowałyby się wszystkie istotne dane takie jak terminy dostaw, aktualne promocje i ceny. Wdrożenie systemu ERP oraz integracja z innymi rozwiązaniami biznesowymi, pozwoliło poprawić komunikację między pracownikami, zapewniając dostęp do wiedzy na temat wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

 

Przemysław Madejski, Dyrektor Operacyjny, Cross Poland Sp. z o.o.

Więcej informacji o Electronic Banking