Aplikacja Bonuses & Accruals dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Bonuses & Accruals | Rabaty retrospektywne i rozliczenia międzyokresowe w Microsoft Dynamics 365 Business Central

W systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central użytkownicy mają możliwość naliczania rabatów w momencie zawierania transakcji sprzedaży, np. rabatu frontowego czy upustu. Aby umożliwić im naliczanie i rozliczanie rabatów dopiero po zakończeniu transakcji sprzedaży/zakupu lub okresu, w którym jest on udzielany, IT.integro dostarcza aplikację Bonuses & Accruals. Jest to kolejna chmurowa aplikacja z naszej oferty dostępna na platformie Microsoft AppSource.

O Bonuses & Accruals

Aplikacja Bonuses & Accruals rozszerza standardową funkcjonalność systemu i pozwala na:

  • naliczanie rabatów (rabatów retrospektywnych i bonusów) po wystawieniu faktury sprzedaży lub faktury zakupu przy uwzględnieniu zdefiniowanych warunków, np. osiągnięciu pewnych celów sprzedażowych lub zakupowych,
  • obsługę bonusów różnego typu, np. prowizji czy programów lojalnościowych.

Poza obszarem funkcjonalności do obsługi rabatów użytkownicy aplikacji Bonuses & Accruals zyskują także możliwość księgowania rezerw na wykonane naliczenia bonusu.

Bonuses & Accruals jest aplikacją chmurową, dostępną na Microsoft AppSource. Możesz ją pobrać i testować za darmo przez 30 dni: Bonuses & Accruals na AppSource.

Jak działa aplikacja Bonuses & Accruals?

Kartoteka bonusu, jako główny element aplikacji, określa warunki, na jakich ma być udzielony rabat konkretnej grupie nabywców w danym czasie. Użytkownicy aplikacji mają możliwość tworzenia naliczania bonusów w oparciu o różne typy bonusów, metody kalkulacji, progi naliczeń, sposoby rozliczania. W konfiguracji należy także uwzględnić podmiot lub grupę podmiotów, dla których bonus ma zostać naliczony, przedmiot lub przedmioty sprzedaży objęte rabatem, a także okres, w którym bonus obowiązuje.

Bonuses & Accruals interface

Narzędzie jest elastyczne nie tylko pod kątem wielu możliwości konfiguracji ustawień naliczeń. Aby bonus został naliczony, nie ma znaczenia data utworzenia jego kartoteki. Dzięki temu możliwe jest naliczanie rabatów po wystawieniu faktury sprzedaży (lub faktury zakupu).

Proces tworzenia kartotek bonusów może być zautomatyzowany dzięki funkcji bonusów cyklicznych, z której korzystają przedsiębiorstwa regularnie udzielający wiele bonusów, a także funkcji automatyzacji kolejki zleceń, która znacznie odciąża pracę systemu.

Pełen opis funkcjonalności znajdziesz na stronie z dokumentacją aplikacji Bonuses & Accruals.

Dlaczego warto wdrożyć aplikację Bonuses & Accruals?

Z możliwości aplikacji skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa, które prowadzą obszerną działalność handlową i dystrybucyjną. Pozwoli im ona na prowadzenie kompleksowej polityki sprzedaży, obejmującej skomplikowany system naliczania bonusów. W ten sposób Bonuses & Accruals wspiera osiąganie celów sprzedażowych firmy.

Dzięki funkcjonalności do obsługi rozliczeń międzyokresowych firmy mogą lepiej zarządzać zobowiązaniami i należnościami, a tym samym optymalizować zarządzanie płynnością finansową.

Sprawdź również inne aplikacje IT.integro dostępne na Microsoft AppSource

IT.integro od lat jest producentem chmurowych aplikacji biznesowych. Dostarcza nie tylko Polish Localization i Polish Language (Poland) dla polskich klientów Business Central, ale również wiele innych rozwiązań. Wśród nich są trzy aplikacje dla firm międzynarodowych i wielooddziałowych Global Integration Apps (Master Data Management System, Advanced Intercompany i Intercompany Insights), a także Electronic Banking do obsługi bankowości elektronicznej, Advanced Product Configurator dla firm produkcyjnych, HR & Payroll Manager, a także Cash Desk Management do obsługi operacji kasowych. Więcej o naszych aplikacjach biznesowych znajdziesz na AppSource oraz na portalu z dokumentacją dla aplikacji IT.integro.Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X