HR & Payroll Manager

Premiera aplikacji HR & Payroll Manager na AppSource

Firma IT.integro otworzyła nowy rozdział w swojej historii, debiutując na platformie Microsoft AppSource z chmurową wersją swojej aplikacji HR & Payroll Manager. Jest to już szesnasta aplikacja spółki na tej platformie, stanowiąc kluczowe rozszerzenie funkcjonalności Dynamics 365 Business Central w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac.

HR & Payroll Manager – pełne spektrum możliwości

Aplikacja HR & Payroll Manager to zaawansowane narzędzie oferujące szereg funkcji, które pomagają firmom w zarządzaniu swoim personelem i płacami. Jego historia sięga 1999 roku, kiedy rozwiązanie, jeszcze pod nazwą Kadry i Płace zaczęło być rozwijane i wdrażane wśród klientów IT.integro.

Aplikacja umożliwia tworzenie kompleksowej kadrowej bazy danych, generowanie licznych dokumentów, prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji, wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków, a także księgowanie płac zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami.

Dzięki temu procesy HR stają się bardziej efektywne, transparentne i zgodne z prawem. Jednym z najważniejszych atutów HR & Payroll Manager jest jego zgodność z aktualnymi przepisami polskiego prawa finansowego oraz kodeksu pracy. Narzędzie jest dostosowane do potrzeb średnich i dużych firm z różnych branż, a także jest otwarte na integracje z różnymi systemami klasy ERP, nie tylko z systemem Dynamics 365 Business Central.

Podstawowe funkcje dostępne w aplikacji

Aplikacja HR & Payroll Manager oferuje wiele kluczowych funkcji, które wspierają efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i płacami. Wykorzystuje najnowsze regulacje prawne, technologie oraz najlepsze praktyki branżowe, aby zapewnić firmom wsparcie w obszarach kluczowych dla ich działalności. Są to między innymi:

  • Kompleksowe zarządzanie procesem naliczania i kontroli różnych form wynagrodzenia pracowników

HR & Payroll Manager umożliwia dokładne i precyzyjne naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, biorąc pod uwagę różne formy wynagrodzeń i aktualne regulacje prawne, w tym te związane z systemem ubezpieczeń społecznych, systemem podatkowym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • Definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia wraz z algorytmami ich wyliczania

Aplikacja oferuje dużą elastyczność w definiowaniu składników wynagrodzenia, co pozwala na dostosowanie systemu do specyfiki firmy i jej modelu wynagrodzeń.

  • Prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy

HR & Payroll Manager umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy, ułatwiając zarządzanie zasobami ludzkimi i pomagając w realizacji prawidłowej polityki kadrowo-płacowej.

  • Pełna integracja z Księgą Główną

Dzięki pełnej integracji z Księgą Główną, HR & Payroll Manager umożliwia łatwe i szybkie księgowanie płac, a także zapewnia aktualne i dokładne dane niezbędne do prawidłowego prowadzenia księgowości.

  • Zautomatyzowane przekazywanie danych do programu Płatnik

HR & Payroll Manager umożliwia automatyczne przekazywanie danych do programu Płatnik, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces przygotowania przelewów i deklaracji.

  • Tworzenie przelewów w formie elektronicznej

Aplikacja umożliwia tworzenie przelewów w formie elektronicznej, co usprawnia zarządzanie płacami i poprawia efektywność procesów płacowych.

  • Definiowalna kontrola dostępu

HR & Payroll Manager umożliwia definiowanie uprawnień dostępu do różnych części systemu, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i kontroli nad danymi pracowników i płacami.

Plany rozwoju aplikacji

Maciej Młocek, Starszy konsultant programista z IT.integro, mówi: „Naszym priorytetem jest zawsze aktualizowanie funkcjonalności aplikacji HR & Payroll Manager, tak aby była zgodna z najnowszymi przepisami prawa. Oferujemy już szeroki zakres funkcji w standardzie, jednak stale opracowujemy nowe, często inspirowane indywidualnymi wdrożeniami dla konkretnych organizacji. Jeżeli zauważymy, że dane rozwiązanie może mieć szersze zastosowanie, wtedy zostaje ono dołączone do standardu aplikacji.

W najbliższej przyszłości planujemy wprowadzić funkcję raportu, który pokaże różnice kwotowe oraz procentowe między listami płac z różnych okresów. Dzięki temu, użytkownik będzie miał łatwy dostęp do informacji o zmianach wynagrodzenia dla wybranych pracowników, zarówno w skali zbiorczej, jak i dla poszczególnych składników. To ułatwi wyjaśnianie pracownikom zmian w ich wynagrodzeniach oraz pozwoli na efektywną analizę trendów i zmian w listach płac w określonym czasie.

Kolejną planowaną innowacją jest wprowadzenie funkcji importu/eksportu danych o nieobecnościach oraz dodatkowych składnikach do dzienników KiP za pomocą arkuszy Excel”.

Dostępność i licencjonowanie

HR & Payroll Manager jest dostępny zarówno w modelu chmurowym (online, SaaS), jak i on-premises (licencja wieczysta i subskrypcja). W ramach obu modeli, użytkownicy mają dostęp do pełnej funkcjonalności systemu. Od wydania Business Central 2019 wave 2, aplikacja jest oferowana jako pojedyncze rozwiązanie zarówno dla wersji online, jak i on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Tu znajdziesz aplikację HR & Payroll Manager na AppSource Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X