Operacje kasowe z Cash Desk Management

Cash Desk Management – nowa aplikacja rozszerzająca funkcjonalność dla operacji i transakcji kasowych

Nasza nowa aplikacja – Cash Desk Management – jest już dostępna na platformie Microsoft AppSource! Rozwiązanie dla Dynamics 365 Business Central rozszerza jego standardową funkcjonalność w obszarze obsługi i przetwarzania operacji oraz transakcji kasowych. Cash Desk Management stanie się dla Was niezbędnym narzędziem, jeżeli chcecie zwiększyć kontrolę w zakresie wspomnianych procesów i mieć jednocześnie pewność, że przetwarzanie transakcji odbywa się w zgodzie z zasadami obrotu gotówkowego określonymi w Waszej firmie.

Operacje kasowe w Dynamics 365 Business Central – rozszerz ich obsługę!

Cash Desk Management oferuje bogaty zakres funkcji, które dostosowują system ERP do wymagań dotyczących rejestracji operacji gotówkowych. Opracowaliśmy ją z myślą o potrzebach firm prowadzących kasy – a więc potrzebach związanych z obsługą operacji kasowych, dokumentów czy raportów kasowych. W taki sposób, by zapewnić jak najbardziej optymalną obsługę transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych w różnych walutach.

Operacje kasowe w Cash Desk Management

Rozszerzenia funkcjonalne Cash Desk Management pozwalają m.in.:

 • prowadzić wiele kas w różnych walutach,
 • rejestrować wpłaty i wypłaty z banku,
 • bezpośrednio rozliczać należności oraz zobowiązania,
 • wprowadzać, księgować i drukować dokumenty kasowe dotyczące wpłat i wypłat,
 • wykorzystywać raporty kasowe w celu bieżącej oraz okresowej kontroli.

 

Cash Desk Management a lokalne wymagania prawne

Z aplikacji IT.integro mogą korzystać firmy, które prowadzą działalność w różnych krajach. Jej architektura jest bowiem na tyle elastyczna, że można rozbudowywać ją o nowe składniki, które przystosowują rozwiązanie do specyficznych wymagań danego państwa (czy danej firmy) z zakresu obsługi, ewidencjonowania oraz raportowania operacji kasowych.

Cash Desk Management dostosowuje również system Dynamics 365 Business Central do polskich wymagań, którymi objęte są podmioty prowadzące działalność gospodarczą – czyli Ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków dotyczących obrotu kasowego.

 

Kartoteka kasy w Cash Desk Management

Jest to podstawowy element aplikacji. Kartoteka kasy pozwala użytkownikom Dynamics 365 Business Central na elastyczne określanie oraz przystosowywanie wielu ustawień w celu usprawnienia procesów w obszarze obsługi gotówki.

Wśród tych ustawień znajdują się:

 •  waluta wykorzystywana do operacji kasowych,
 •  kasjer upoważniony do księgowania operacji przetwarzanych w kasie,
 •  serie numerów dla kont kasowych wykorzystywanych przy rejestracji operacji gotówkowych,
 •  seria numerów dla dokumentów kasowych,
 •  grupa księgowa rachunku bankowego, na którym księgowane są operacje gotówkowe,
 •  kod przypisany do stanowiska kasowego wykorzystywany w zapisach transakcji.

 

Raporty – czyli większa kontrola na bieżąco i okresowo

Istotne możliwości dla kontroli operacji i transakcji gotówkowych z Cash Desk Management stwarzają raporty. Aplikacja pozwala na drukowanie zaksięgowanych dokumentów kasowych w oparciu o określone typy raportów – dowody wpłat i wypłat w wersji testowej oraz ostatecznej, a także raporty kasowe. Raporty kasowe mogą być ponadto modyfikowane po wygenerowaniu, a saldo końcowe ponownie przeliczane po wprowadzeniu pożądanych zmian.

 

Dostępność i licencja aplikacji

Aplikacja dostępna jest w różnych modelach licencyjnych. Oznacza to dla użytkowników tyle, że mają oni możliwość korzystania z Cash Desk Management zarówno w coraz popularniejszym modelu chmurowym SaaS, jak również w wersji on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja).

Sprawdźcie aplikację Cash Desk Management na platformie Microsoft AppSource!Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X