Advanced Intercompany

Rozwiązanie dla grup kapitałowych

Skuteczna organizacja danych

W ramach rozwoju produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów zarządzających grupami kapitałowym, firma IT.integro opracowała moduł Advanced Intercompany.

Pozwala on użytkownikom z różnych firm, pracującym w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV), przesyłać dokumenty sprzedażowe i zakupowe w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie łączy w sobie zalety typowego systemu EDI ze specyficznymi wymaganiami dotyczącymi obrotów wewnątrzgrupowych, m.in. śledzeniem ilości i wartości towarów w drodze.

Advanced Intercompany

Synchronizacja dokumentów rozpoczyna się w momencie zwolnienia nowego zamówienia sprzedaży lub zakupu. Zamówienie jest następnie automatycznie wysyłane do firmy partnerskiej i tam oczekuje na weryfikację, która może dotyczyć m.in. uzgodnionych dat dostawy, ilości lub cen. Po zatwierdzeniu, system tworzy docelowy dokument, a potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest przesyłane z powrotem do zamawiającego. W ten sposób, obie firmy uzgadniają istotne elementy dokumentu przed rozpoczęciem jego realizacji.

Przesyłana jest również informacja o tym, że zamówienie zostało wysłane – w ten sposób można na bieżąco śledzić stan realizacji każdej międzyfirmowej transakcji. Po przyjęciu towarów na magazynie, faktura może zostać zaksięgowana automatycznie, kończąc rozliczenie transakcji.

Dodatkowo możliwe jest też przesyłanie pojedynczych dokumentów, np. faktur usługowych, które nie podlegają procesowi logistycznemu.

advanced intercompany

Folder

Advanced Intercompany

Mockup_Advanced Intercompany Folder Mockup 2024 PL

Korzyści

Poza korzyściami związanymi ze zredukowaniem ryzyka pomyłek w trakcie wprowadzania zamówień do systemu ERP, firmy korzystające z modułu Advanced Intercompany mogą śledzić przepływy wartości zapasów w drodze pomiędzy podmiotami danej grupy kapitałowej.

W przypadku, kiedy proces obsługiwany jest ręcznie, trudno jest obliczyć wartość zapasów, które zostały wysłane, lecz jeszcze nie dotarły do celu. W module Advanced Intercompany proces ten jest realizowany w ten sposób, iż w momencie wysyłki zapasów z podmiotu źródłowego – w podmiocie docelowym automatycznie księgowany jest dokument przyjęcia na lokalizację „w drodze” i tworzone jest zlecenie przesunięcia między ową lokalizacją a faktyczną lokalizacją magazynową.

 

Wykorzystanie modułu Advanced Intercompany daje szanse współpracującym firmom na:

 

  • Prostsze tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych poprzez usprawnienie procesu uzgadniania wartości towarów w drodze
  • Uzgodnienie dokumentu zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem w buforze przychodzących zamówień
  • Przyspieszenie realizacji transakcji sprzedaży i zakupu w swoim systemie Dynamics 365 Business Central, zarówno na rzecz partnera jak i klienta końcowego
  • Zmniejszenie ilości błędów wynikających często z ręcznego przepisywania danych z różnych dokumentów

Przeznaczenie

Pomimo że główne założenia modułu zostały opracowane z myślą o grupach kapitałowych, można go z powodzeniem wykorzystać również w innych organizacjach, na przykład w grupie ściśle współpracujących partnerów biznesowych.

Komplementarny z modułem MDMS

Moduł Advanced Intercompany jest zwykle wdrażany z komplementarnym modułem Master Data Management System, który pozwala na ujednolicenie danych stałych (np. numerów zapasów) w podmiotach powiązanych, co znakomicie ułatwia ustawienie i funkcjonowanie modułu Advanced Intercompany. Aczkolwiek możliwe jest jego samodzielne wdrożenie przy założeniu, iż firmy będą utrzymywać wymieniane dane w ujednoliconych formatach.

IC Obrót towarami

IC Obsługa sprzedaży

IC Drop shipment

IC Proces Zwrotu

Przeczytaj Politykę Cyklu Życia Produktów dla aplikacji tworzonych przez IT.integro

Porównanie modułu D365 Business Central Intercompany i rozwiązania Advanced Intercompany

FunkcjonalnośćDynamics 365 Business Central IntercompanyAdvanced Intercompany
Wymiana dokumentów: zamówienie sprzedaży –> zamówienie zakupuTAKTAK
Wymiana dokumentów: faktura sprzedaży –> faktura zakupuNIETAK
Wymiana dokumentów: faktura korygująca sprzedaży –> faktura korygująca zakupuNIETAK
Wymiana dokumentów: powiadomienie o wydaniuNIETAK
Wymiana dokumentów: powiadomienie o fakturzeNIETAK
Wysyłanie księgowań K/G do partnera międzyfirmowegoTAKNIE
Mapowanie kont K/GTAKTAK
Mapowanie wymiarówTAKNIE [1]
Mapowanie kodów walutyNIETAK
Mapowanie kodów zasobówNIETAK
Mapowanie kosztów dodatkowychNIETAK
Stany dokumentów online (nowy, otwarty, zaakceptowany, potwierdzony, zamknięty, odrzucony)NIETAK
Weryfikacja dokumentów przychodzących: Informacja [2]NIETAK
Weryfikacja dokumentów przychodzących: Ostrzeżenia [3]NIETAK
Weryfikacja dokumentów przychodzących: Błąd [4]NIETAK
Bufor [5]NIETAK
Negocjacje dotyczące dokumentów [6]NIETAK
Wsparcie procesu dostawy bezpośredniejNIETAK
Wsparcie procesu prefakturowania [7]NIETAK
Wymiana danych (firmy w tej samej bazie danych)BAZA DANYCHUSŁUGI SIECI WEB
Wymiana danych (firmy w wielu bazach danych)PLIKIUSŁUGI SIECI WEB
Konfigurowalna struktura danych [8]NIETAK

[1]Założenie, że partnerzy międzyfirmowi zarządzają wymiarami indywidualnie.[2]Informacja – dokument otrzymany zawiera zmapowane wiersze. Przykładowa konfiguracja: zmapowane numery zapasów, zmapowane konta K/G itp.[3]Ostrzeżenie – otrzymany dokument zawiera wartość, którą należy zweryfikować/skorygować. Przykładowa konfiguracja: data dostawy jest wcześniejsza niż 3 dni, cena różni się od ceny określonej dla partnera międzyfirmowego itp.

[4] Błąd – otrzymany dokument zawiera błąd. Przykłady: zapas nie został znaleziony, konto K/G nie istnieje itp.
[5] Bufor – jeśli dokument nie spełnia wszystkich wymaganych warunków nie zostanie automatycznie pobrany do tabeli docelowej (na przykład, do tabeli Nagłówek sprzedaży), ale będzie przechowywany w buforze. Przykładowe warunki: dokumenty zawierają ostrzeżenia i błędy.
[6] Negocjacje – partnerzy międzyfirmowi wyrażają zgodę na warunki transakcji po wielokrotnej wymianie dokumentów i dodaniu poprawek dotyczących cen, dostępności, rabatów i dat dostawy itp.
[7] Procesu prefakturowania – towary wysyłane z jednej firmy są automatycznie przyjmowane w wirtualnej lokalizacji przez drugą firmę. Dzięki temu wartość towarów jest zawsze widoczna w księgach grupy, nawet kiedy towary są wdrodze pomiędzy firmami.
[8] Zarówno standardowa aplikacja Intercompany (w Dynamics 365 Business Central) i aplikacja Advanced Intercompany oferowana przez IT.integro zawierają wstępną konfigurację obejmującą pola, które mają być wymieniane pomiędzy firmami. W przypadku standardowej aplikacji Intercompany, jeśli wymagane jest dodanie pola, które będzie wymieniane pomiędzy firmami, należy zwrócić się do partnera o utworzenie odpowiednich modyfikacji (np. porty XML, jednostki kodu itp.). W przypadku aplikacji Advanced Intercompany modyfikacje dodawane są w ramach aplikacji bez konieczności zmian w obiektach Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV).

Więcej informacji o Advanced Intercompany

Sprawdź nasze filmy szkoleniowe dla aplikacji Advanced Intercompany

How Apps work