Polityka cyklu życia produktów

Polityka cyklu życia produktów

Polityka cyklu życia produktów

Dla aplikacji tworzonych przez IT.integro

 

Cykl życia produktów IT.integro dla modułów do Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) – zgodnie z polityką wsparcia stosowaną przez Microsoft

Ze względu na fakt, iż wszystkie rozwiązania stworzone przez IT.integro działają jedynie jako moduły dodatkowe do systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, podlegają one takim samym zasadom w zakresie życia produktu, jak produkt główny, tj. Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV).

 

  1. Do każdego modułu stworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV – Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Dynamics NAV i Dynamics 365 Business Central przygotowywane są w okresie wsparcia produktu poprawki, zmiany oraz nowe wersje zawierające m.in. nowe funkcjonalności. Nowe wydania zawierają także w sobie zmiany dokonane w standardzie systemu Microsoft Dynamics przez jego producenta – Microsoft.
  2. Obowiązujące daty wsparcia dla rozwiązań stworzonych do konkretnych wersji systemu głównego znajdują się w poniższej tabeli.

  1. Klienci oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania (w ramach opłaty Enhancement Plan) nowych wersji poszczególnych produktów, jak i pakietów poprawek w wymienionych okresach.
  2. Klienci nie opłacający Enhancement Plan ponoszą opłaty za każdą przygotowaną poprawkę lub nową wersję zgodnie z cennikiem dla tej wersji.
  3. Po zakończenia okresu wsparcia standardowego dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań każda poprawka lub nowa wersja danego rozwiązania jest udostępniana odpłatnie. Techniczna możliwość instalacji tych poprawek/ nowych wersji będzie każdorazowo oceniana indywidualnie.
  4. Poprawki i nowe wersje dla rozwiązań starszych niż aktualnie wspierane, są udostępniane klientom i partnerom za opłatą ustalaną każdorazowo dla nowego wydania tych modułów. „Downgrade” przygotowanych rozwiązań do wersji wcześniejszych (niewspieranych) dla zainteresowanych klientów jest rozpatrywany i wyceniany indywidualnie i realizowany przez zespoły projektowe.
  5. Zgodnie z polityką cyklu życia produktu przygotowaną przez Microsoft a zaadaptowaną dla swoich rozwiązań ISV przez IT.integro – ponoszenie opłat Enhancement Plan po okresie wsparcia standardowego dla produktu nie upoważnia do otrzymywania nowych wersji i poprawek bezpłatnie. Zachęcamy klientów do utrzymywania swoich systemów na jak najnowszych wersjach.
  6. Instalacje nowych wersji oraz poprawek każdorazowo realizowane są zgodnie z warunkami świadczenia usług przez IT.integro jako usługi płatne.