Trendy rynek ERP w 2020 roku - cyfrowa transformacja IT.integro

Rynek ERP w 2020 roku – o cyfrowej transformacji i innych trendach w biznesie

Branża IT wciąż dynamicznie się powiększa i ma coraz większy wpływ na przedsiębiorstwa wszystkich sektorów gospodarki. Rozwijające się przedsiębiorstwa zgłaszają rosnący popyt na efektywne rozwiązania biznesowe, które pozwolą im na optymalizację kosztów i ekspansję. Choć nie jest to żadna rewolucja, ponieważ branża systemów ERP rozwija się rok do roku, to jednak ma coraz więcej do zaoferowania i zyskuje nowych odbiorców.

Wszyscy uczestnicy rynku ERP – producenci oprogramowania, firmy wdrożeniowe, a przede wszystkim obecni i przyszli użytkownicy systemów ERP – powinni być na bieżąco z trendami i nowościami w technologii. Dowiedz się, jak będzie się kształtował rynek ERP w przyszłości oraz jak nowoczesne technologie mogą zmienić funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.

Ekspansja rynku systemów ERP

75 proc. dostawców oprogramowania na polskim rynku ERP przewiduje wzrost sprzedaży w czasie 2-3 lat. Będzie miała na to wpływ nie tylko upowszechniająca się transformacja cyfrowa i nasilająca się konkurencja, ale także rosnąca liczba średnich przedsiębiorstw i większa dostępność oprogramowania ERP dla mniejszych graczy na rynku – dzięki technologii chmurowej. Z kolei średnie oraz duże przedsiębiorstwa będą wdrażały najnowsze wersje oprogramowania, chcąc wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Cyfrowa transformacja a rynek ERP

„Proces wykorzystywania technologii cyfrowych i ich potencjału do tworzenia nowego efektywnego modelu biznesowego” – tak opisuje sens biznesowej transformacji cyfrowej Gartner, jeden z globalnych liderów w branży analityki wykorzystania technologii.

Transformacja cyfrowa zachodzi od kilku lat i ma kluczowy wpływ na rynek systemów ERP. Napędzana cyfryzacją potrzeba ewolucji sposobu zarządzania skutkuje rosnącym popytem na zaawansowane systemy, które przetworzą ogromne ilości danych i pozwolą na ich analizę. Nowoczesny system informatyczny musi zapewniać nie tylko możliwość podejmowania optymalnych decyzji przez kadrę kierowniczą, ale także mieć wpływ na zwiększenie efektywności pracy wszystkich pracowników. Rosnąca konkurencja na rynku ERP i ambicja uzyskania przewagi konkurencyjnej skutkują tym, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu ERP i przeprowadzenie cyfrowej transformacji.

93 proc. przedsiębiorstw ankietowanych przez Panorama Consulting do Raportu ERP 2020 zadeklarowało, że wdrożenie systemu ERP w ich organizacji okazało się sukcesem.

Dowiedz się, w jaki sposób cyfrowa transformacja wpływa na rozwój systemów ERP.

Rosnący popyt na rozwiązania biznesowe

Im firmy szybciej się rozwijają, tym więcej inwestują w rozwiązania do zarządzania i optymalizację działalności, a im więcej przynosi to efektów, tym szybciej mogą się rozwijać. Wraz z tym dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw i rynków, zwiększają się ich potrzeby na technologię i nowe rozwiązania. W ostatnich latach możemy zauważyć, jak drastycznie skraca się cykl życia produktów IT i konieczność ich aktualizacji lub zmiany. W związku z tym producenci muszą dostarczać nowe funkcjonalności szybciej i w sposób elastyczny.

Elastyczne podejście w branży IT opiera się na agile’owości. Producenci mają dostarczać oprogramowania łatwe do modyfikacji – pozwalające na sprawne reagowanie na zmiany i możliwość dopasowywania do zmieniających się wymagań czy procesów. Ich aktualizacja ma być częsta i bezproblemowa.

Systemy ERP przenoszą się do chmury

Chmura obliczeniowa nie jest zupełnie nową technologią, jednak warto teraz obserwować jej dynamiczny rozwój, a także proces upowszechniania się w Polsce. Obecnie około 50 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta w jakimś stopniu z chmury. Jest to jednak niski odsetek w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. W tym momencie następuje przełom. Wcześniej nieufni wobec tej technologii polscy przedsiębiorcy obserwują, jak zagraniczne przedsiębiorstwa powiększają się dzięki cyfrowej transformacji i coraz częściej decydują się na wykorzystanie chmury w swojej działalności.

Jak upowszechnienie cloud computingu wpływa na rynek systemów ERP?

Producenci oraz firmy wdrażające oprogramowanie w tradycyjnym modelu mogą poczuć się zagrożeni. Coraz częściej w ich ofercie można znaleźć system ERP w modelu SaaS – oprogramowanie jako usługa.

Wyzwania, jakie stoją przed dostawcami technologii chmurowej, to:

  • zagwarantowanie bezpieczeństwa danych,
  • spełnienie wymogów prawnych,
  • zapewnienie stałego dostępu.

 

Specjaliści przewidują, że w 2020 roku technologię chmurową wdroży najwięcej przedsiębiorstw produkcyjnych, logistycznych oraz dystrybucji hurtowej.

W jakich obszarach przedsiębiorstwa odnotowują ograniczenie kosztów – dzięki wdrożeniu systemu ERP w chmurze:

  • brak konieczności ponoszenia inwestycji w sprzęt serwerowy oraz jego utrzymanie,
  • ograniczenie kosztów zatrudnienia działu IT,
  • niższa awaryjność i stały dostęp do systemu,
  • elastyczne opcje subskrypcyjne,
  • szybsze wdrożenie systemu ERP.

 

Rozwój rynku rozwiązań chmurowych - trendy rynek erp

Źródło: Reuters

W 2020 roku globalny rynek chmury obliczeniowej ma osiągnąć wartość 411 mld dol. Z raportu wydanego przez Panorama Consulting wynika, że w 2020 roku 62,7 proc. przedsiębiorstw zamierza wybrać oprogramowanie w chmurze zamiast tradycyjnego.

Aktualizacje systemu ERP w chmurze

Wraz z migracją oprogramowania do chmury zmianie ulega proces jego aktualizacji. Zamiast jednej dużej aktualizacji do najnowszej wersji – raz na kilka lat, będą następowały małe ulepszenia w systemie, jednak częściej niż dotychczas. Wymusza to na użytkownikach konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian, np. szkoleń z obsługi nowych funkcji.

Dowiedz się więcej o tym, co Twoja firma zyska, migrując do chmury.

System ERP na urządzaniach mobilnych

Nowoczesne systemy ERP integrują procesy zachodzące we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Korzystają z nich wszyscy pracownicy firmy, także osoby pracujące w hali produkcyjnej czy w magazynie, kierowcy czy handlowcy rzadko będący w biurze. Aby umożliwić płynny przepływ informacji i efektywność pracy na wysokim poziomie, konieczne jest zapewnienie dostępu użytkowników także na urządzeniach mobilnych.

Co więcej, mobilna wersja oprogramowania powinna zapewniać podobne doświadczenia i takie same funkcje, jak system obsługiwany przez komputer. Coraz więcej dostępnych na rynku programów ERP jest dostępnych przez dedykowaną aplikację lub przeglądarkę internetową.

Na tym nie kończą się ułatwienia dla użytkowników. Zadaniem producentów jest nie tylko dostarczenie kompletnego i łatwo dostępnego oprogramowania, ale także narzędzia przyjaznego w użytkowaniu. Intuicyjny interfejs ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na szkolenia z obsługi systemu, a także zwiększenie efektywności codziennej pracy i redukcję występujących błędów. Najbardziej innowacyjne systemy ERP pozwalają na zaawansowaną personalizację pulpitów – dzięki temu pracownicy widzą te dane i informacje, które są najważniejsze dla ich roli.

Sztuczna inteligencja w systemach ERP

Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają na gromadzenie ogromnych i wciąż rosnących ilości danych. W celu ich przetwarzania coraz częściej systemy ERP są wspierane przez sztuczną inteligencję. W jaki sposób można ją wykorzystać do lepszego zarządzania?

  • Poznanie potrzeb klientów
  • Lepsze dostosowanie produktu lub usługi do oczekiwań odbiorców
  • Automatyzacja procesów wewnętrznych
  • Lepsza kontrola płynności finansowej
  • Efektywne zarządzanie zapasami i magazynem
  • Estymowanie przyszłego popytu na dane produkty lub usługi
  • Przewidywanie możliwych awarii lub przestojów

 

Rosnąca rola potrzeb klienta

Konkurencja na rynku się nasila i aby się wyróżnić, trzeba tanio i szybko dostarczać produkt wysokiej jakości, a przede wszystkim nawiązywać relacje z klientami. Przedsiębiorstwa w tym procesie wspierane są przez zintegrowane systemy ERP i CRM, a także sztuczną inteligencję, która na podstawie danych historycznych pozwoli na przewidywanie pewnych zachowań klientów, lepsze zrozumienie ich oczekiwań, a także dostarczenie spersonalizowanej oferty i produktu, który będzie odpowiadał na indywidualne potrzeby.

System ERP pozwoli przedsiębiorstwom nie tylko na szybsze obsłużenie klientów, ale także wyeliminuje błędy pojawiające się przy manualnej obsłudze wszystkich procesów. W efekcie zminimalizowane zostaną koszty wszelkich błędów pojawiających się np. przy realizacji zamówień czy w obiegu dokumentów. Redukcja błędów i opóźnień oznacza także mniejszą ilość reklamacji – firma ma więcej zadowolonych klientów, a zespół ds. obsługi klienta może w pełni skupić się na pozyskiwaniu nowych odbiorców oraz sprzedaży.

IoT a Przemysł 4.0

Internet Rzeczy (IoT) jest obecny już w organizacjach wszystkich sektorów gospodarki. Szacuje się, że wartość globalnego rynku IoT wzrośnie o 25,7 proc. w latach 2019-2026 i osiągnie wartość 1 319,08 mld dol. w 2026 roku.

Rozwój Internetu Rzeczy IoT - trendy rynek erp 2020

Technologia IoT w połączeniu z popularyzacją systemów ERP ma szansę zmienić funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych praz przemysłowych. Najnowocześniejsze oprogramowania są otwarte na integrację z maszynami czy magazynami. Stają się elementem Internetu Rzeczy, integrując narzędzia produkcyjne i przetwarzając pobrane dane.

Technologia pozwala na śledzenie realizacji procesów w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym, a także umożliwia estymację przyszłego popytu. Dzięki takim informacjom przedsiębiorcy mogą podejmować lepsze decyzje, chociażby te dotyczące magazynowania zasobów. Ponadto urządzenia Internetu Rzeczy to także sensory, które mogą informować o wadach urządzeń, dzięki czemu można z wyprzedzeniem przewidzieć pewne awarie i im zapobiec.

Dowiedz się więcej o trendzie Przemysł 4.0 oraz obsłudze produkcji w Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Na czym polega trend Low Code na rynku systemów ERP?

W ostatnich latach obserwujemy rozwój platform niskokodowych. Według prognoz opublikowanych przez Forrester globalny rynek platform niskokodowych osiągnie wartość ponad 15 mld dol. w 2020 roku.

Platformy low code pozwalają na tworzenie aplikacji bez konieczności pisania kodu. Służą głównie do projektowania i automatyzacji procesów biznesowych, wdrażania baz danych czy interfejsów użytkownika. Jest na nie ogromne zapotrzebowanie na rynku – wciąż nienasyconym specjalistami w zakresie IT.

Doskonałym przykładem platformy niskokodowej na rynku ERP jest Power Apps. To platforma od Microsoft, która umożliwia tworzenie spersonalizowanych aplikacji użytkownikom systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Pracownik w czasie od kilkunastu minut do kilku godzin – w zależności od wymagań – konfiguruje funkcje i wygląd aplikacji za pomocą narzędzia. Gotowa aplikacja jest od razu zintegrowana z systemem.

Korzyści rozwijania systemu ERP dzięki platformie niskokodowej:

  • minimalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem programistów,
  • możliwość natychmiastowej pracy z nową aplikacją,
  • brak konieczności ingerowania w kod źródłowy oprogramowania – aplikacja działa jak rozszerzenie jego funkcjonalności,
  • niezależność od zewnętrznej firmy,
  • sprawne wdrażanie automatyzacji procesów biznesowych,
  • szybsze reagowanie na pojawiające się zapotrzebowanie na rozwiązania,
  • wzrost efektywności w całym przedsiębiorstwie.

 

W 2019 roku Forrester uznał Microsoft Power Apps za lidera wśród niskokodowych platform i wyróżnił za najsilniejszą strategię.

Zmiana organizacji pracy i współpracy w zespołach IT

Coraz powszechniejsze wykorzystanie oprogramowania SaaS, a tym samym zmiana sposobu przeprowadzania aktualizacji, wiążą się z koniecznością rozbudowy zespołów deweloperskich. Co nie ułatwia sytuacji firm technologicznych, rynek zmaga się z coraz bardziej doskwierającym brakiem specjalistów. Wymusza to na firmach ponoszenie kosztów inwestycji w edukację i szkolenie pracowników. Takie rozwiązanie wymaga jednak nie tylko sporych nakładów finansowych, ale także czasu, który w branży IT jest na wagę złota.

Czynniki te mobilizują zespoły IT do wprowadzania zmian w organizacji pracy oraz zwiększania wydajności. Metody Agile i Scrum są obecnie stałym elementem pracy w przedsiębiorstwach technologicznych. Potrzebują one jednak czegoś więcej, aby rozwiązać problemy z komunikacją, wdrożeniami czy presją ze strony klientów na tworzenie nowych rozwiązań w krótkim czasie. Zyskującą na popularności metodyką tworzenia oprogramowania jest DevOps – rozwijana od kilku lat, ale ostatnio coraz bardziej dynamicznie zyskuje na popularności. Sami specjaliści ds. DevOps są bardzo pożądanymi pracownikami przez producentów oprogramowania.

DevOps opiera się na integracji pracy dwóch zespołów – rozwijającego oprogramowanie oraz działu zarządzania systemami.

Wyzwania przedsiębiorstw:

  • Konieczność wprowadzania poprawek
  • Złe określanie celów
  • Problemy z jakością produktu
  • Brak komunikacji w działach technicznych

 

Główne korzyści z wykorzystania metodologii DevOps:

  • Lepsza jakość oprogramowania oraz wdrożenia
  • Poprawa obsługi klienta i wzrost jego zadowolenia
  • Zwiększenie efektywności
  • Szybsze wdrożenia oraz tworzenie produktu
  • Elastyczne dopasowanie produktu do zmieniających się potrzeb biznesowych

 

Podsumowanie sytuacji na rynku ERP w 2020 roku – okiem eksperta

„Branża technologiczna dynamicznie się rozwija. Obok trendów związanych z rewolucją 4.0 oraz globalizacją umacnia się technologia chmury obliczeniowej. Rozwiązania chmurowe są coraz bardziej powszechne i wspierają przedsiębiorstwa w podjęciu podstawowego wyzwania transformacji cyfrowej, jakim jest gromadzenie kompletnych danych oraz ich analiza.” – mówi Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro – „W 2019 roku przeprowadziliśmy prezentacje możliwości systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central podczas niemal 20 otwartych konferencji. Wzięli w nich udział przedstawiciele ponad 500 przedsiębiorstw z różnych branż, a produkt spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Na rok 2020 wyznaczyliśmy sobie ambitne cele – związane z prognozami wzrostu popytu na rozwiązania chmurowe.”

Za pomocą kalkulatora ERP oblicz, ile kosztuje system ERP w chmurze. System ERP Dynamics 365 Business Central w modelu SaaS jest narzędziem skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw. Promocyjna oferta obowiązuje do czerwca 2020 roku.