Cyfrowa transformacja

Jak szybko osiągnąć korzyści biznesowe dzięki cyfrowej transformacji

Według badań, do 2020 roku aż 50% pracujących osób stanie się „cyfrowymi nativami” korzystającymi z Internetu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Cyfrowa transformacja stała się faktem, widocznym w każdej sferze życia. Aby nie stracić swojej pozycji na rynku, należy dostosować swoją firmę do zachodzących zmian.

Czwarta rewolucja przemysłowa a cyfrowa transformacja

Pierwsza rewolucja przemysłowa polegała na mechanizacji produkcji dzięki wykorzystaniu mocy pary wodnej; druga – poprzez rozpowszechnienie elektryczności zainicjowała erę produkcji masowej. Trzecia rewolucja przemysłowa bazowała na osiągnięciach w dziedzinie elektroniki i technologii informacyjnej.

Niezwykłe tempo odkryć oraz wszechobecnych innowacji to czynniki mające wpływ na rozpoczęcie czwartej rewolucji. Charakteryzuje się ona niespotkanymi dotąd możliwościami w zakresie przetwarzania i gromadzenia wiedzy oraz dostępu do niej, a także zacieraniem się granic pomiędzy sferą fizyczną, cyfrową oraz biologiczną. To wyjątkowy moment; właśnie teraz można zmienić to, jak żyjemy i pracujemy oraz jak kształtujemy nasze relacje.

„Stoimy na krawędzi rewolucji technologicznej, która wkrótce odmieni znacząco nasze życie, pracę i wzajemne relacje. Pod względem zakresu, skali i złożoności nie będzie ona przypominać żadnego innego zjawiska, jakiego wcześniej doświadczyła ludzkość” – powiedział Klaus Schwab, Założyciel i Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego.

Jak wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą cyfrowa transformacja?

Umiejętne wykorzystanie tego zjawiska stanowi klucz do innowacji i rozwoju. Zadaniem współczesnych liderów jest właściwe ukierunkowanie technologii na wzrost wydajności i wykorzystanie zasobów. Dotyczy to zarówno koncepcji integracji urządzeń i innych „rzeczy” w ramach Internetu Rzeczy (IoT), gwałtownego przyrostu liczby danych, jak i rozszerzoną rzeczywistość oraz inne nowe obszary.

Z reguły, takie wymagania pojawiają się przy zetknięciu się z oczekiwaniami pracowników, problemami cyberbezpieczeństwa oraz innymi wyzwaniami.

Przejście przez proces cyfrowej transformacji ma być odpowiedzią na takie wymagania i szansą na skorzystanie z nowych możliwości. Związana jest jednak z nim presja innowacyjności. Firmy, które to kwestionują oraz zaprzeczają konieczności cyfrowej transformacji, doświadczają wielu niepowodzeń. Te, które się decydują na podjęcie działań, muszą z kolei zmierzyć się z tym, jak przeprowadzić transformację oraz jak sprawić, by ten proces gwarantował sukces w przyszłości.

Rola liderów na ścieżce cyfrowych przemian

„Każda firma jest firmą informatyczną. Musicie zacząć myśleć i działać jak firma zdigitalizowana. Nie chodzi już tylko o zakup i wdrożenie jakiegoś oprogramowania. Nie chodzi o jeden prosty system. Wszystko zależy od tego, czy sami będziecie wyobrazić sobie swoją firmę w przyszłości jako firmę cyfrową” – powiedział Satya Nadella, CEO, Microsoft.

Kiedyś firma musiała poświęcić 20 lat na to, aby jej wartość wzrosła do miliardów dolarów; teraz potrzebuje na to zaledwie dwa lata. Komentatorzy zajmujący się branżą twierdzą, że przyszłość należy do najszybszych. Nowe wyzwania, takie jak startup’y zakładane praktycznie w chmurze, rewolucjonizują rynki, korzystając z nowych technologii umożliwiających im niezwykłą elastyczność.

Większe organizacje stają natomiast przed wyzwaniem rozważnego wprowadzania zmian. Aby w pełni skorzystać z zalet transformacji cyfrowej, takie firmy muszą być świadome, że w ich przypadku cele takie jak elastyczność i konkurencyjność powinny być postrzegane inaczej ze względu na złożoność i zasięg ich działalności.

W tym rewolucyjnym okresie szczególna rola przypada liderom. Muszą oni inaczej zdefiniować swoje ambicje. Warunkiem konkurencyjności jest bowiem ukierunkowanie na „gwałtowny inkrementalizm” polegający na identyfikacji czynników determinujących sukces i dostosowanie istniejących struktur w taki sposób, aby najefektywniej wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia.

Warunkiem konkurencyjności jest dążenie do „gwałtownego inkrementalizmu” – stopniowego dostosowywania istniejących struktur tak, aby wykorzystać najlepiej to, co już działa

Cyfrowa transformacja to dla przedsiębiorstw szansa zmierzenia się z dotychczasowymi ograniczeniami technologicznymi i podjęcia innowacyjnych działań. To również bodziec skłaniający do kreatywnego rozwoju, a nie do obaw.

Pozytywnym sygnałem jest dostępność inteligentnych technologii takich jak uczenie maszynowe, analityka Big Data oraz elastyczność chmury obliczeniowej i możliwości w zakresie wdrażania rozwiązań hybrydowych. Przy pomocy technologii organizacje mogą szybko uzyskać zwinność oraz dostęp do niezmierzonych zasobów danych dotyczących ich klientów, branży czy też ich samych.

Tylko firmy, które rzeczywiście patrzą odważnie w przyszłość, mogą odpowiednio wykorzystać zasoby takich danych oraz potencjał infrastruktury w „chmurze” oraz modelowania predykcyjnego umożliwiającego im szybkie i trafne przewidywanie trendów i reagowanie nie.

Microsoft i IT.integro są zaufanymi partnerami takich przedsiębiorstw na ścieżce cyfrowej transformacji. Przyszłość dotycząca tego, jak pracujemy, kreuje się teraz. Przejście ścieżką transformacji cyfrowej oraz zwinne zarządzanie zmianami mogą okazać się znacznie prostsze dla dużych organizacji, gdy skorzystają z technologii i doświadczeń Microsoft.

Cyfrowe przemiany w Microsoft

Budowanie gospodarki opartej na cyfryzacji wiąże się ze spełnianiem trudnych wymagań w zakresie struktur działalności i architektury biznesu, co w szczególności dotyczy organizacji działających w ramach systemów prawnych.

W okresie poprzedzającym masową cyfryzację, firmy z reguły koncentrowały się na wydajności i efektywności procesów, kierując się zasadą „dziel i rządź”. W przypadku gospodarki opartej na cyfryzacji, głównym celem jest przekształcenie firmy w zwinną, czyli taką, która może realizować różne modele biznesowe. Celem jest również efektywna współpraca z pracownikami i klientami, która umożliwia wprowadzanie innowacji w niespotykanym dotąd tempie.

To wszystko sprawia, że dyskusje na temat technologii nie dotyczą tylko infrastruktury informatycznej. Liderzy koordynujący sprzedaż, marketing, wsparcie klienta, zasoby ludzkie i inne obszary działań postrzegają technologię jako kluczowy element innowacyjności procesów. Oni też decydują o tym, czy innowacyjność ma stać się celem wszystkich działań realizowanych w firmie i czy o wykorzystaniu nowych technologii mają decydować też inne działy oprócz IT.

W odniesieniu do przedsiębiorstw, partnerzy Microsoft występują w dwóch rolach, wypełniając zadania obejmujące:

 • Pomoc w transformacji poprzez zarządzanie aplikacjami, infrastrukturą oraz zabezpieczeniami;
 • Testowanie nowych produktów oprogramowania i usług, a także dzielenie się doświadczeniami jako reprezentant firm będących klientami.

Dział IT to zazwyczaj pierwszy klient. Analizuje on możliwe scenariusze w odniesieniu do różnych produktów, a swoje uwagi dotyczące końcowych oczekiwań przekazuje zespołom rozwoju produktu.

Wspierając firmy w transformacji, liderzy w Microsoft wciąż wyznaczają coraz wyższe oczekiwania dotyczące roli IT w organizacji. Microsoft integruje usługi cyfrowe w ramach oferowanych produktów, pozwalając firmom na realizację procesów i możliwości w ramach tych usług oraz wszechstronne wykorzystanie technologii informatycznych.

 „Obecnie poświęcam więcej czasu na pracę z kierownikami działów i zewnętrznymi klientami niż na zarządzanie IT. IT nie było wcześniej angażowane w sprawy dotyczące działalności Microsoft. Teraz uczestniczymy w rozmowach na temat inwestycji, które pozwolą nam oferować lepsze usługi. Wdrożenie modelu opartego na oferowaniu usług sprawiło, że dział IT ogrywa znaczącą rolę w tworzeniu wartości firmy”- stwierdził Jim DuBois, Dyrektor IT, Microsoft.

Mapa rozwoju ukierunkowanego na cyfrową transformację

Przeprowadzenie firmy przez proces cyfryzacji wymaga od liderów wizji. A zatem, co jest najważniejsze? Jakie działania należy podjąć, aby wykorzystać wszystkie możliwości, które stwarza transformacja?

Przeprowadzenie zmian, których celem jest digitalizacja, to wyzwanie dla liderów. Powinni oni mieć wizję tego, w jaki sposób firma może dołączyć do świata cyfryzacji. Na co należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Jakie działania w zakresie cyfryzacji mogą zaowocować w procesie transformacji firmy?

Dla większości firm najważniejszy jest klient. W rzeczywistości, aby generować nowe źródła przychodów, firmy powinny najpierw zdefiniować koncepcję obsługi klienta w ramach łańcucha wartości. Poza nową koncepcją budowania relacji z klientem konieczne będzie również wprowadzenie zmian dotyczących wsparcia pracowników w organizacji.

Pracownicy, którzy otrzymują odpowiednie wsparcie, podejmują wysiłki związane z optymalizacją procesów i działań, które prowadzą do transformacji produktów i usług.

Cztery filary cyfrowej transformacji

W Microsoft określono cztery kluczowe filary mapy cyfrowej transformacji:

 • Zaangażowanie klientów, czyli dostarczenie im nowych atrakcyjnych doświadczeń.

Tworzenie naturalnych i dostosowanych doświadczeń w oparciu o wykorzystanie danych dostarczających wszechstronnych informacji o kliencie. Budowanie wiedzy, która umożliwia podjęcie spersonalizowanych działań w odpowiedniej skali.

 • Wspieranie pracowników, bazując na nowej koncepcji produktywności i wspomaganie kultury opartej na dostępie do danych.

Wspomaganie pracowników w sukcesie poprzez zaprojektowanie miejsca i metod pracy w sposób umożliwiający działania oparte o wykorzystanie zasobów cyfrowych, a w rezultacie lepszy komfort, elastyczność, mobilność, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo osób i organizacji.

 • Optymalizacja działań operacyjnych zapewniająca nowocześniejsze portfolio, transformację procesów i umiejętności.

Zapewnienie lepszej responsywności firmy, poprawa poziomu usług oraz minimalizacja kosztów poprzez definiowanie inteligentnych procesów bazujących na prognozach i zapewniających lepszą koordynację działań ludzi i usług.

 • Transformacja produktów poprzez wdrażanie innowacji w zakresie produktów i modeli biznesowych.

Zróżnicowanie i pozyskiwanie możliwości w zakresie generowania przychodów poprzez efektywne zarządzanie danymi jest strategicznym celem. Zastąpienie analiz retrospektywnych analizami predykcyjnymi przynosi efekty obejmujące automatyzację procesów, personalizację relacji z klientem oraz wdrażanie innowacji poprzez zastosowanie nowych modeli prowadzenia działalności, świadczenia usług oraz oferowanie innych produktów i  doświadczeń.

Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) ważnym narzędziem cyfrowych przemian

Dynamics 365 Business Central to  innowacyjne rozwiązanie, które spełnia istotną rolę w procesie cyfrowej transformacji. Usprawnia ono integrację i zarządzanie procesami w obszarze finansów, sprzedaży i serwisu. Narzędzie to oferuje liczne udogodnienia, które przydatne są w budowaniu relacji z klientem oraz podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

Dynamics 365 Business Central zapewnia:

 • Sprawne zarządzanie finansami.
 • Automatyzację i bezpieczeństwo łańcucha dostaw.
 • Większą skuteczność sprzedaży i lepsza obsługa klienta.
 • Realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.
 • Optymalizację procesów i operacji.