Microsoft Dynamics 365 Business Central dla produkcji

Produkcja w Microsoft Dynamics 365 Business Central – Dynamics Business Forum

Microsoft obejmuje szereg zaawansowanych i wydajnych narzędzi wspierających zarządzanie produkcją. Warto zapoznać się z kluczowymi komponentami i możliwościami modułu produkcji w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dzięki temu będziesz w stanie określić, które z funkcjonalności systemu ERP sprawdzą się najlepiej w Twoim przedsiębiorstwie i pozwolą Twoim pracownikom realizować założone cele i wymagania biznesowe.

Microsoft Dynamics 365 Business Central dla firm produkcyjnych

Dzięki elastyczności oraz możliwości wszechstronnego zastosowania, ze znanym interfejsem użytkownika, pulpitem nawigacyjnym i szeregiem wydajnych narzędzi, pakiet funkcjonalności produkcyjnych sprawdzi się także w obszarach działalności operacyjnej. System ERP gwarantuje dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze, niezależnie od urządzenia, na którym pracujesz. Dynamics 365 Business Central umożliwia łatwe śledzenie zapasów magazynowych, materiałów oraz zleceń produkcyjnych, a także stały dostęp do strategicznych danych.

Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie bazujące na technologii Microsoft Dynamics NAV wspierające przedsiębiorstwa w zarządzaniu oraz podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych. Platformę cechuje prostota obsługi oraz szerokie możliwości rozbudowy o dodatkowe aplikacje i usługi chmurowe, takie jak Office 365, Microsoft Flow, Power BI i PowerApps.

W zależności od potrzeb i wymagań biznesowych, klienci i użytkownicy mogą zdecydować się na wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central w modelu chmurowym lub tradycyjnym (on-premises), a także w wersji Essentials lub Premium. Wersja Premium obejmuje wszystkie funkcjonalności dostępne w ramach pakietu Essentials, a także szereg dodatkowych, zaawansowanych funkcji, takich jak:

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)

W ramach tej funkcjonalności można tworzyć zestawienia komponentów i obliczać ceny ewidencyjne. Jest ona niezbędna do konfiguracji innych funkcjonalności obszaru Produkcja.

Zlecenia produkcyjne

Korzystając ze zleceń produkcyjnych, można księgować zużycia i produkcję. Użytkownik ma możliwość obliczenia zapotrzebowania dla nowo utworzonego zlecenia produkcyjnego. W Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępne są narzędzia umożliwiające planowanie uzupełnienia stanów magazynowych na pokrycie zapotrzebowania. Opcje widoczne w oknie Planowanie zlecenia produkcyjnego ułatwiają ręczne zaplanowanie zapotrzebowania, m.in. na podstawie wierszy sprzedaży, a następnie bezpośrednie tworzenie wierszy zamówień zakupu, zleceń kompletacji lub zleceń przesunięć.

Produkcja zwinna

Oprócz zarządzania produkcją zwinną funkcjonalność współpracuje z procesami planowania dostaw oraz planowania zdolności produkcyjnych.

Zarządzanie wersjami

Przy pomocy tej funkcjonalności można tworzyć różne wersje produkcyjnych zestawień komponentów i marszrut oraz zarządzać nimi.

Planowanie dostaw

Zapotrzebowanie materiałowe planowane jest według popytu oraz z uwzględnieniem planów produkcji. Planowanie dostaw (funkcjonalność podstawowa) obejmuje:

  • automatyczne zlecenia produkcyjne i zamówienia zakupu,
  • automatycznie zlecenia przesunięć i kompletacji,
  • komunikaty akcji generowane w celu szybkiego i łatwego zrównoważenia dostaw i zapotrzebowania,
  • obsługę planowania zapotrzebowania materiałowego z możliwością uwzględnienia cyklu realizacji,
  • konfigurację zapasów z uwzględnieniem specyficznych zasad ponownego zamówienia i podziałem na zapasy produkowane we własnym zakresie i kupowane od osób trzecich.

Prognozowanie zapotrzebowania

Program umożliwia przygotowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania dla poszczególnych zapasów. Prognozy (produkcji) na produkty i komponenty można wprowadzać w dowolny sposób np. w cyklu dziennym, miesięcznym czy też kwartalnym. Na podstawie prognoz system planuje zlecenia produkcyjne oraz zamówienia zakupów, uwzględniając jednocześnie poziom dostępnych zapasów, jak również parametry planowania zapotrzebowania.

Sprzedaż i prognozy zapasów

Rozszerzenie funkcjonalne Prognozy sprzedaży i zapasów zapewnia szczegółowy i przejrzysty wgląd w potencjalną sprzedaż oraz prognozowany stan zapasów. Wbudowane rozwiązanie Cortana Intelligence, które korzysta z danych historycznych, umożliwia efektywne zarządzanie zapasami oraz szybkie reagowanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez nabywców. Na podstawie informacji z rozszerzenia Prognozy sprzedaży i zapasów, program tworzy automatycznie zgłoszenia zapotrzebowania do dostawców, redukując znacząco czas, jaki użytkownik musiałby przeznaczyć na to zadanie.

Planowanie zdolności produkcyjnych

Proces produkcyjny bazuje na zaplanowanych zdolnościach produkcyjnych określanych dla gniazd roboczych. Definiując marszruty dla zleceń produkcyjnych, można określić obciążenia poszczególnych gniazd roboczych, a także zaplanować zapotrzebowanie materiałowe. Program umożliwia przeglądanie obciążeń i list zadań dla wybranych zdolności produkcyjnych.

Ograniczone zdolności produkcyjne

Określając ostateczne obciążenie, można ograniczyć zdolności produkcyjne zasobów. Oznacza to, że dane gniazdo robocze może w danym okresie wykonać pracę zgodną ze swoją planowaną zdolnością produkcyjną, w której zdefiniować można obciążenie krytyczne oraz tolerancję. Funkcjonalność w połączeniu z Obietnicami zamówień jest wykorzystywana w planowaniu produkcji możliwej do wykonania.

Gniazda i Stanowiska robocze

Gniazda i Stanowiska robocze definiuje się jako typy zdolności produkcyjnych w ramach procesu produkcji. Stanowiska robocze są wykorzystywane jako element wspomagający zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi pojedynczej maszyny/zasobu produkcyjnego. Pozwalają na planowanie i zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi na kilku poziomach. Oznacza to, że szczegółowe planowanie odbywa się na poziomie stanowiska roboczego, a planowanie zbiorcze – na poziomie gniazda roboczego. W ramach stanowisk roboczych przechowywanych jest więcej informacji dotyczących procesu produkcyjnego, takich jak czas przezbrojenia lub domyślny procent braków.

Zapasy magazynowe

Nowe tworzone produkty, które dodaje się do istniejących zapasów w formie gotowych wyrobów. Przed ich skompletowaniem należy określić surowce, komponenty i półfabrykaty. Dynamics 365 Business Central umożliwia ich monitorowanie oraz określenie wymaganych ilości, co w znacznym stopniu poprawia efektywność pracy.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Dynamics 365 Business Central używając zestawień komponentów (BOM-y), automatycznie generuje sugestie zleceń produkcyjnych w oparciu o zapotrzebowanie oraz sprzedaż, zapobiegając przechowywaniu nadmiarowych lub niewystarczających ilości zapasów.

Planowanie zapotrzebowania i zdolności produkcyjnych

W zależności od realizowanego cyklu produkcji, planowanie może opierać się na analizie zdolności produkcyjnych lub zapotrzebowania, co znacząco wpływa na usprawnienie przepływów pracy.

Planowanie

Planowanie to jedno najbardziej złożonych i stresujących działań w procesie produkcji. Niewłaściwie określone priorytety, użycie niekompletnych danych, pomyłki w trakcie realizacji dostaw wpływają negatywnie na harmonogramy produkcji. Dynamics 365 Business Central znacząco ułatwia przebieg całej procedury i eliminuje trudności związane z modyfikacjami wprowadzanymi na ostatnią chwilę.

Analiza zdolności produkcyjnych

Dostawa została zrealizowana pomyślnie. Czy jesteś gotowy, aby przyjąć kolejne zamówienie? Rezerwowanie nadmiarowych zdolności produkcyjnych może prowadzić do opóźnień w realizacji produkcji oraz chaosu wśród pracowników. Dzięki funkcji śledzenia masz pewność, że rezerwujesz i sprzedajesz odpowiednie ilości zapasów. System poinformuje cię o konieczności zwiększenia wymaganych zasobów — materiałów lub pracowników, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Możliwość elastycznego dostosowania

Wyobraź sobie, że przygotowałeś przemyślany plan produkcyjny. Niespodziewanie dział sprzedaży otrzymuje duże zamówienie. Jesteś na to przygotowany? Nawet pozornie niewielkie zmiany mogą mieć duży wpływ na wyniki produkcji. Dynamics 365 Business Central usprawnia realizację zadań zgodnie z przyjętym planem, ale umożliwia także wprowadzanie modyfikacji i dostosowywanie go do bieżących potrzeb w czasie rzeczywistym.

W ramach jednego, kompleksowego rozwiązania, użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich niezbędnych danych dotyczących zleceń prac, planów i harmonogramów produkcji oraz śledzenia surowców. Jeśli do tej pory korzystałeś z tradycyjnych, papierowych planów lub arkuszy Excel, będziesz zaskoczony widząc, jak wiele usprawnień w pracy może przynieść wdrożenie Dynamics 365 Business Central w Twojej organizacji.

Cykl konferencji Dynamics Business Forum Przemysł 4.0

Jeśli chcieliby Państwo poznać bliżej możliwości, jakie daje system Microsoft Dynamics 365 Business Central w obszarze produkcji, zapraszamy na jedną z bezpłatnych konferencji Dynamics Business Forum Przemysł 4.0.

Dynamics Business Forum Przemysł 4.0 to już kolejna odsłona Dynamics Business Forum on tour. Tym razem cykl spotkań odbędzie się w 5 polskich miastach, w październiku bieżącego roku i skierowany jest do przedstawicieli firm produkcyjnych, niezależnie od wielkości, specyfiki produkcji oraz branży.

Podczas spotkań wprowadzimy Państwa w świat Przemysłu 4.0, wskażemy, w jaki sposób innowacje i nowoczesna technologia łączą się z biznesem, wpływając na rozwój strategii firm produkcyjnych i zmianę modeli biznesowych. Omówimy trendy, nowości technologiczne, nowe funkcjonalności, które pozwolą dostosować się przedsiębiorcom z branży produkcyjnej do coraz to bardziej wymagającego rynku czasów cyfrowej transformacji. Przeprowadzimy Państwa przez najciekawsze procesy realizowane zarówno w małych, jak i dużych firmach produkcyjnych, prezentując system ERP w akcji.

Rejestracja możliwa jest na stronie: www.dynamicsbusinessforum.pl