Bama Europa

Wdrożenie systemu ERP u światowego producenta wyrobów piekarniczych

Bama Europa

Bama Companies to innowacyjny producent wyrobów piekarniczych ze Stanów Zjednoczonych, który od ponad 70 lat dostarcza wyroby sieciom restauracji w 20 krajach na całym świecie. Bama koncentruje się na relacjach „business to business” w branży gastronomicznej, skupiając się na sieciach restauracji szybkiej obsługi (Quick Service Restaurants) oraz restauracjach typu „fast casual” i „casual dining”.

 

W 2012 firma otworzyła swój pierwszy zakład w Europie w Stanowicach pod Wrocławiem. Zakład zatrudnia około 50 pracowników i wyposażony jest w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.

Bama wdrożenie systemu erp
wdrożenie systemu erp

Oczekiwania klienta 

Otwarcie pierwszego zakładu BAMA Companies w Europie to inwestycja typu „green field”. Zakład poszukiwał zatem systemu ERP, którego logika i funkcjonalność wspomagałyby wprowadzenie wydajnych procesów w kluczowych obszarach działalności, czyli finansach, sprzedaży, zakupach, obsłudze zapasów, a przede wszystkim w obszarze produkcji i kontroli jakości. Dbałość o jakość wyrobów stanowiła kluczowy wyznacznik organizacji procesów. Dlatego też konieczne było wdrożenie mechanizmów umożliwiających nadzorowanie przebiegu produkcji poprzez ewidencję zużycia materiałowego i czasu pracy na gniazdach roboczych oraz elastyczne harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, a także wdrożenie mechanizmów śledzenia partii wyrobów na etapie produkcji i w magazynie. 

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu ERP bazowało się na wypróbowanym rozwiązaniu, zbiorze dobrych praktyk i procesów w zakresie organizacji przedsiębiorstwa. Dlatego w obszarach takich jak księgowość, raportowanie, sprzedaż i zakupy zdecydowano się na wdrożenie standardowych funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV 

wdrożenie systemu erp
wdrożenie ERP w Bama

Wdrożenie

Projekt był realizowany etapowo zgodnie z metodyką Microsoft Sure Step. W pierwszej fazie zostały wdrożone procesy księgowości, zakupów, sprzedaży i produkcji. Natomiast w drugiej – zaawansowane mechanizmy kontroli zleceń produkcyjnych oraz logistyka magazynowa oparta na miejscach odkładczych i kodzie SSCC (serial shipping container code), a także moduły dodane Zaawansowana Księgowość i Systemy Bankowe.    

Standaryzacja i elastyczność

W przypadku spółki BAMA duże znaczenie odgrywało to, że system Microsoft Dynamics NAV umożliwia elastyczne definiowanie elementów aplikacji w ramach standardowego rozwiązania. Na przykład, w związku z koniecznością definiowania specyficznych przekrojów analitycznych w obszarze księgowości, konieczne było zdefiniowanie dodatkowych wymiarów. W ramach standardowej funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV można tworzyć własne wymiary i kontrolować ich poprawność. Podobnie w przypadku operacji walutowych system umożliwia wprowadzanie własnej konfiguracji przy pomocy funkcji wielowalutowości.

 

W spółce BAMA wykorzystano standardowe narzędzia planowania produkcji w Microsoft Dynamics NAV takie jak prognozy produkcji, arkusze i harmonogramy planowania, kalendarze produkcji oraz marszruty. W związku z koniecznością zastosowania kodów SSCC w ewidencji wyrobów gotowych opracowano dodatkową tabelę, w której zapisywane są dane wyrobu gotowego. Ewidencja wyrobów gotowych odbywa się na bieżąco bezpośrednio po wydrukowaniu etykiety SSCC przy pomocy czytników kodów kreskowych. Usprawnia to znacząco przekazanie wyrobu do magazynu oraz procesy logistyczne.

Decydując się na Microsoft Dynamics NAV, byliśmy przekonani, że wybieramy przetestowane w wielu innych organizacjach i zaprojektowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Chcieliśmy wdrożyć gotowe rozwiązanie, aby zminimalizować koszty i nakłady pracy, a tym samym przyśpieszyć proces pełnego uruchomienia pierwszego zakładu BAMA Companies w Europie.

Marlena Lubieszko-Siewruk, Dyrektor Finansowy i Kierownik Projektu Wdrożeniowego w Bama Europa Sp. z o.o. 

Podobne udogodnienia wprowadzono w zakresie ewidencji czasu pracy stanowisk i gniazd roboczych. W związku z dużą ilością stanowisk i gniazd roboczych zautomatyzowano proces rejestracji czasu. W dzienniku produkcji dodano możliwość zeskanowania kodu kreskowego wydrukowanego na specjalnie przygotowanym meldunku pracy gniazda i stanowiska roboczego. Dane zawarte w kodzie (numer zlecenia produkcyjnego, numer gniazda/stanowiska roboczego, numer operacji) są odczytywane i walidowane w wierszu dziennika produkcji, a następnie przekazane kierownikowi produkcji.

 

Dzięki zastosowaniu kodów kreskowych usprawniono również ewidencję zużycia surowców. Na podstawie kodu na formularzu zużycia system odczytuje takie informacje jak numer zlecenia produkcyjnego, kod powiązania marszruty i tworzy w dzienniku wiersz w celu rozliczenia zużycia surowców.

Jakość pod kontrolą

Rozwiązania wprowadzone na etapie produkcji związane z oznaczaniem poszczególnych wyrobów gotowych i partii mają kluczowe znaczenie dla kontroli jakości. Poza śledzeniem partii proces kontroli jakości jest realizowany poprzez rejestrację informacji dotyczących jakości w kartotece partii w formie opisowych komentarzy. Microsoft Dynamics NAV umożliwia także blokowanie i odblokowanie partii na kartotece partii na etapie kontroli jakości. W przypadku wykrycia niepełnowartościowej lub wadliwej partii system rejestruje podjęte działania. 

wdrożenie ERP w Bama
wdrożenie ERP w Bama

Zorganizowany magazyn 

Kwestie związane z jakością są istotne także w obszarze magazynu. Podział lokalizacji na strefy umożliwia odpowiednie przyporządkowanie surowców i wyrobów gotowych. Konieczne było na przykład wyznaczenie stref Alegeny i Niealergeny. Taki podział można zdefiniować w ramach standardowej funkcjonalności. Rozwiązanie zostało jednak wzbogacone o automatyczną blokadę przesunięć alergenów do strefy niealergenów.  Podobnie rozszerzono standardową funkcjonalność blokady partii.  

Korzyści wdrożenia Microsoft Dynamics NAV

Założeniem projektu wdrożeniowego w BAMA Europa było przyjęcie rozwiązań zawartych w Microsoft Dynamics NAV w jak najszerszym zakresie. Rozwiązania te wykorzystano jako zbiór najlepszych praktyk sprawdzonych w wielu innych przedsiębiorstwach. Dzięki temu podejściu proces wdrożenia przebiegał płynnie, a konieczne modyfikacje okazały się minimalne. Nie bez znaczenia było doświadczenie IT.integro w zakresie optymalizacji procesów oraz projektów w branży spożywczej.

optymalne wykorzystanie elastycznej funkcjonalności systemu,

minimalizacja nakładów związanych z modyfikacjami,

ograniczenie kosztów projektu dzięki sprawnemu wdrożeniu,

szybsze uruchomienie systemu i szkolenie użytkowników,

łatwiejsze obsługa systemu dzięki wykorzystaniu standardowych rozwiązań,

sprawniejsze procesy we wszystkich obszarach w tym raportowanie, analizy, obsługa zamówień i zleceń,

wyeliminowanie ewentualnych błędów wynikających z modyfikacji,

uproszczona integracja wymaganych modyfikacji, modułów dodanych i polskiej funkcjonalności,

automatyzacja ewidencji zapasów, zużycia zapasów i czasu pracy dzięki zastosowaniu kodów kreskowych,

wdrożenie identyfikacji wyrobów gotowych w oparciu o kody SSCC i usprawnienie procesu logistycznego,

wdrożenie mechanizmów wspomagających kontrolę jakości,

ułatwione raportowanie na potrzeby centrali w USA,

usprawnienie rozliczeń bankowych dzięki wdrożeniu Systemów Bankowych.

perspektywicznie – sprawniejszy i tańszy upgrade systemu.