Microsoft Dynamics Sure Step

To co nas wyróżnia to praca według najwyższych standardów

Wdrożenie systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP realizujemy zawsze w oparciu o metodykę Microsoft Dynamics Sure Step. Wiemy, że działając zgodnie z wypracowanymi zasadami, projekty realizujemy szybciej, efektywniej i w niższych kosztach.

 

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój projekt realizowany jest według najwyższych standardów, zaufaj doświadczeniu, wiedzy i kompetencjom zawartym w metodyce Microsoft Dynamics Sure Step.

wdrożenie systemu erp

Proces wdrożeniowy był dla pracowników Cross Jeans bardzo angażujący. Realizowaliśmy go zgodnie z metodyką Microsoft Dynamics Sure Step, dzięki czemu mogliśmy mieć stałą kontrolę nad realizacją zadań. Użytkownicy sami pisali skrypty akceptacyjne, dzięki czemu poznawali system. Obecnie użytkownicy sami rozwiązują problemy.

 

Przemysław Madejski, Dyrektor Operacyjny, Cross Poland Sp. z o.o.

wdrożenie systemu erp

Czym jest metodyka wdrożeniowa?

Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step to zbiór zasad, narzędzi oraz dobrych praktyk, które pozwalają efektywnie realizować wdrożenie systemu ERP. Została ona opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń zebranych przez konsultantów i partnerów Microsoft. Zawiera sprawdzone procedury, korzystnie wpływając na szybkość, jakość oraz koszt realizowanego wdrożenia. Metodyka zapewnia efektywne wdrożenie systemu ERP.

 

Pierwsza wersja metodologii była opublikowana już w 2007 roku. Została ona opracowana przez specjalistów firmy Microsoft. Bazuje na doświadczeniach z wdrożeń systemów Microsoft Dynamics, realizowanych na całym świecie. W ten sposób powstał zestaw narzędzi i szablonów, który znacząco upraszcza proces implementacji. W metodyce wyróżniamy 5 typów projektów (Standard, Rapid, Enterprise, Agile i Upgrade), które różnią się zakresem oraz złożonością wdrożenia. Wszystkie opierają się na 6 fazach projektu: Diagnoza, Analiza, Projekt, Budowa, Uruchomienie, Działanie.

Poznaj etapy, według których realizujemy wdrożenie systemu ERP:

Procesy wspólne

Procesy wspólne tworzy zbiór czynności, który obejmuje kilka etapów implementacji systemu. Czynności przebiegają prostopadle do poszczególnych faz, co pozwala na precyzyjne określenie roli wszystkich członków zespołów wdrożeniowych, a także ich odpowiedzialności i wpływu na innych uczestników wdrożenia.

 

W metodyce Microsoft Dynamics Sure Step wyróżnia się 9 procesów wspólnych, posegregowanych w trzech obszarach:

 • Organizacja

  • Zarządzanie programem
  • Szkolenia
  • Analiza procesów firmy

 • Rozwiązania

  • Analiza wymagań i konfigurację
  • Rozwiązania dedykowane
  • Testowanie i kontrola jakości

 • Technologia

  • Infrastruktura
  • Integracja i interfejsy
  • Migracja danych

Optymalizacja

Metodyka wdrożeniowa Microsoft Dynamics Sure Step oferuje aktywne podejście do tematu optymalizacji.

Zawiera przegląd i ocenę:

architektury

projektu

modyfikacji

wydajności

dostarczonego rozwiązania

upgrade.

 

W czasie realizowanego projektu można wykonać jedną bądź kilka powyższych propozycji.

Korzyści

Metodyka zapewnia sukces wdrożenia systemu ERP

Microsoft Dynamics Sure Step pozwala klientom kontrolować cały proces oraz koszty. Opiera się ona na kilku etapach do których mają wgląd i na bieżąco kontrolują zachodzące zmiany. Dzięki temu, zyskują pewność, że wdrożenie systemu ERP  jest realizowane zgodnie z założeniami, a co za tym idzie, ich budżet jest bezpieczny.

Kontrola przebiegu
projektu

Microsoft Dynamics Sure Step wymaga od dostawcy dokładnego rozpoznania potrzeb klienta. Najczęściej, organizacja wdrażając system ERP pierwszy raz, nie wie co jest istotne i na co należy zwrócić uwagę.  Dlatego to dostawca powinien wiedzieć o co zapytać, odwiedzić firmę klienta, poznać jej specyfikę, a także charakterystykę branży. Potrzeby organizacji są kluczowe, a ich prawidłowe rozpoznanie wpływa na późniejsze rezultaty. Metodyka wymaga jasno zdefiniowanych obowiązków po stronie klienta oraz partnera wdrożeniowego. 

Przejrzystość planowania oraz komunikacji

Działając zgodnie z metodyką istnieje możliwość planowania zadań i obowiązków, rozdzielonych pomiędzy uczestników projektu. Znajomość planów oraz zakresu obowiązków każdego z zaangażowanych pracowników firmy lub partnera wdrożeniowego usprawnia komunikację projektową. Prawidłowo realizowany proces wymaga rzetelnej dokumentacji, opisującej ustalenia oraz podsumowujący poszczególne etapy. W ten sposób klient zyskuje pełną przejrzystość zachodzących działań, a komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu jest znacznie uproszczona.