Cross Jeans

Raportowanie grupowe dzięki Targit i Dynamics NAV w firmie odzieżowej Cross Jeans

Historia firmy

Cross Polska Sp. z o.o. jest oddziałem tureckiej firmy Cross Jeans Corporation istniejącej od 1939 roku z siedzibą w Istambule. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją wysokogatunkowej odzieży dżinsowej i casual na teren Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Polski oddział Cross Jeans rozpoczął działalność w 1991 roku.

 

Szybki rozwój oddziałów, wywołał duży wzrost potrzeb dotyczących systemów IT i narzędzi do raportowania. W 2013 roku oddziały w Polsce i w Niemczech prawie równolegle podjęły decyzję o wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics NAV jako nowego narzędzia ERP. W Polsce partnerem wdrożeniowym została firma IT.integro.

Raportowanie
Raportowanie

Przyczyny zmiany systemu ERP w Cross Jeans Polska

Firma Cross Jeans w Polsce od wielu lat korzystała z systemu Asseco WF-Mag do ewidencjonowania swojej działalności operacyjnej. Dodatkowo wiele danych było przechowywanych w arkuszach Excel. Z ich pomocą realizowane było również raportowanie. W pewnym momencie takie rozwiązanie zaczęło ograniczać firmę. Problemy dotyczyły m. in. jakości generowanych raportów, ale również wydajności wykorzystywanych rozwiązań. Z tego właśnie powodu podjęto w firmie decyzję o wdrożeniu systemu ERP Microsoft Dynamics NAV.

W ciągu 6-7 miesięcy od wdrożenia Targita w Cross Jeans Polska, dział sprzedaży firmy praktycznie w całości przestawił się w swojej pracy na narzędzie Targita i używa go zamiast systemu Asseco WF Mag, który nadal jest przecież głównym systemem do ewidencji transakcji w firmie. Oczywiście zadania systemu księgowo-magazynowego, takiego jak Asseco WF-Mag są zupełnie inne niż narzędzia Business Intelligence takiego jak Targit. Nie mniej nastawienie naszego działu sprzedaży do tego narzędzia sporo mówi o jego przydatności, szybkości, czy przyjaznej obsłudze.

Przemysław Madejski, Dyrektor ds. operacyjnych w Cross Polska Sp. z o. o.

Skomplikowany proces generowania raportów

Jednym z podstawowych problemów było raportowanie. Rola analityka polegała z jednej strony na poprawianiu danych źródłowych (znajdujących się w systemie Asseco WF-Mag i arkuszach Excel), a z drugiej na przygotowywaniu raportów na potrzeby innych osób w firmie. Oprócz oczywistego problemu związanego z koncentracją bardzo dużej odpowiedzialności i kompetencji w rękach jednej osoby, pojawiała się jeszcze trudność związana z samym generowaniem raportów.

Raportowanie
Raportowanie

Usprawnienie raportowania

Jednym z podstawowych problemów było raportowanie. Rola analityka polegała z jednej strony na poprawianiu danych źródłowych (znajdujących się w systemie Asseco WF-Mag i arkuszach Excel), a z drugiej na przygotowywaniu raportów na potrzeby innych osób w firmie. Oprócz oczywistego problemu związanego z koncentracją bardzo dużej odpowiedzialności i kompetencji w rękach jednej osoby, pojawiała się jeszcze trudność związana z samym generowaniem raportów.

Przed wdrożeniem Targita na przygotowanie raportu przez analityka czekaliśmy zwykle kilka godzin, a czasem nawet cały dzień. Dodatkowo, szczególnie w przypadku zupełnie nowych raportów, osoby zamawiające analizę same do końca nie wiedziały czego chcą. W Targicie możliwości eksperymentowania z rezultatami analiz są nieograniczone. Wynika to z faktu, że ich przygotowaniem nie zajmuje się już analityk, ale wszyscy użytkownicy narzędzia. Bardzo istotne jest również to, że raporty są w Targicie tworzone zwykle w ciągu 2-4 sekund.

Przemysław Madejski, Dyrektor ds. operacyjnych w Cross Polska Sp. z o. o.

Zmniejszenie obciążenia bazy danych SQL

Sporym problemem z jakim się borykał się Cross Jeans Polska było również obciążenie bazy danych zapytaniami związanymi z generowaniem raportów. Często obciążały one bazę danych na tyle, że spadała wydajność systemu, z którego w tym samym czasie korzystały sklepy czy magazyn. W momencie, kiedy analityk pobierał dane do jakiegoś raportu, dział IT dostawał telefony ze sklepów, które nie mogły wystawić paragonów, czy z magazynu, który na pewien czas zamierał, ze względu na powolne przetwarzanie operacji. Wdrożenie Targita przez IT.integro wymagało przygotowania kostek OLAP, na bazie których generowane są raporty w narzędziu. Kostki OLAP są odświeżane co noc. Dzięki temu w momencie tworzenia raportów w Targicie baza SQL nie jest obciążona. Z drugiej strony dane, które pochodzą z poprzedniego dnia, można uznać za dostatecznie aktualne.

Raportowanie
system erp

Raporty na spotkania z zarządem z centrali

Sporym wyzwaniem przed wdrożeniem narzędzia Targit było dla pracowników polskiego oddziału Cross Jeans przygotowywanie i prowadzenie spotkań z zarządem. Jak mówi Przemysław Madejski: Targit jest też rewelacyjnym narzędziem wykorzystywanym na naszych spotkaniach z zarządem. W Cross Jeans te spotkania często dotyczą ocen dużych ilości produktów. Wcześniej przejście pomiędzy kolejnymi raportami trwało zwykle kilka minut. Biorąc pod uwagę ogromną ilość omawianych produktów, takie tempo było nie do zaakceptowania. Dodatkowo ogromną zaletą Targita jest zdefiniowana w nim przez IT.integro lista raportów standardowo wykorzystywanych na comiesięcznych spotkaniach z zarządem z centrali. Obecnie cała seria takich raportów jest zdefiniowana i przygotowana w Targicie i może być zaprezentowana bez osobnego przygotowywania na spotkaniu z zarządem. Bardzo ważną cechą tych raportów jest ich interaktywność.

Pozytywne zmiany w procesach biznesowych

Wdrożenie narzędzia do raportowania wymogło pozytywne zmiany w procesach w firmie także w obszarach nie związanych bezpośrednio z raportowaniem. Chodzi tu m. in. poprawę jakości danych i ich uporządkowanie. Optymalizacji uległ także proces ewidencji kosztów: ustalony został sposób tworzenia struktury kosztów, ich ewidencjonowania, osoby odpowiedzialne za ich ewidencję i uprawnienia w tym zakresie. Ustalono również kategorie kosztów. Zmiany dotyczyły także zarządzania zapasami.

Zaufali nam także