Targit

Podejmuj trafne i strategiczne decyzje

business intelligence

Business Intelligence

Wykresy pełne informacji

Kompletna wiedza na temat procesów zachodzących w firmie jest fundamentem dobrych decyzji. Pozwala zrozumieć przyczyny zachodzących zmian, przebieg działań. Ułatwia także interpretację skutków podjętych czynności. Współcześni przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają nowoczesne rozwiązania biznesowe, które pozwalają przeprowadzić sprawną analitykę.

 

Business Intelligence (inaczej analityka biznesowa) to proces, w trakcie którego następuje przekształcenie danych w informacje, a w dalszej kolejności w wiedzę, wykorzystywaną później do zwiększenia produktywności i efektywności organizacji. Prawidłowe wykorzystywanie narzędzi analitycznych BI jest zależne od utworzenia wysokiej jakości hurtowni danych. Daje ona możliwość ujednolicenia i powiązania danych pozyskanych z różnych systemów informatycznych firmy.

Targit w Dynamics 365 Business Central

Targit Decision Suite to nowoczesny system Business Intelligence, w pełni kompatybilny z systemem ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV), umożliwiający samodzielne tworzenie analiz, raportów z różnego typu źródeł oraz pulpitów menedżerskich. Narzędzie dostarcza kluczowych informacji służących podejmowaniu efektywnych decyzji biznesowych. Targit Decision Suite wspiera także prace analityczne, kontrolingowe, prognozowanie wyników i zarządzanie ryzykiem. Wykorzystuje najnowsze technologie in-memory i hurtownie danych.

business intelligence

Targit Decision Suite

Decyzje biznesowe oparte na rzetelnej wiedzy

Funkcjonalności

Wyszukiwarka menedżera

Funkcja działa podobnie jak przeglądarka internetowa. Wpisujesz, co w danym momencie potrzebujesz, a Targit dostarcza gotową, kompletną odpowiedź bądź pozwala wybrać z kilku możliwości tą, która najbardziej odpowiada potrzebom. Dodatkowo, poprzez tworzenie rankingów odpowiedzi na zapytania na podstawie wyborów wszystkich użytkowników, wyszukiwarka wspiera pracę zespołową.

Wykres Pociskowy

Wykres (ang. Bullet Graph) oferuje szerokie spectrum możliwości konfiguracyjnych. Można go powielać na wiele elementów jednocześnie. Aplikacja Gauge Builder to znacznie więcej możliwości projektowania wskaźników i samodzielnego rozwoju Pulpitów menedżerskich.

Modelowanie Relacyjne

Targit umożliwia dostęp do widoków z wielu źródeł danych i danej ulepszony silnik kalkulacji

business intelligence
business intelligence

Wielowymiarowe modele analityczne danych

Poprzez wielowymiarowe analizy danych i ich hierarchiczną budowę istnieje możliwość analizowania danych firmowych z kilku perspektyw i na różnych stopniach ogólności. Poprzez kliknięcia można segregować wyniki, wyróżniać wyjątki, śledzić zależności i generować rzetelne wnioski.

Automatyczne powiadomienia o zmianach trendów

Targit umożliwia wyznaczenie trendów statycznych i dynamicznej do każdej wartości liczbowej (np. przychodu czy poziomu kosztów). Można także zobaczyć prognozę ich wyniku. Funkcja agentów powiadamiania informuje wybranych użytkowników systemu o pożądanych lub niosących zagrożenia zmianach co umożliwi szybkie reakcje.

Pulpity menedżerskie

Planowanie jest jedną z fundamentalnych zalet narzędzia Business Intelligence. Targit umożliwia dostarczanie precyzyjnych informacji w określonym czasie do wybranych użytkowników. Wystarczy zaplanować treść, wybrać adresatów, harmonogram, a Targit automatycznie dostarczy raport. Dodatkowa funkcjonalność umożliwia tworzenie dedykowanych raportów dla różnych grup odbiorców i produktów.

Planowanie zadań

Planowanie jest jedną z fundamentalnych zalet narzędzia Business IntelligenceTargit umożliwia dostarczanie precyzyjnych informacji w określonym czasie do wybranych użytkowników. Wystarczy zaplanować treść, wybrać adresatów, harmonogram, a Targit automatycznie dostarczy raport. Dodatkowa funkcjonalność umożliwia tworzenie dedykowanych raportów dla różnych grup odbiorców i produktów.

Gotowe prezentacje

Za pomocą kilku kliknięć masz możliwość stworzenia gotowych prezentacji. Wystarczy zaznaczyć interesujące widoki analiz, po czym wybrać ich układ i format. Na tej podstawie Targit stworzy film, podcast lub prezentację. Użytkownik może także stworzyć prezentację dynamiczną, która wyświetla aktualne dane z bazy. Szczególnie przydatna funkcjonalność przy stronach www, reklamach i tablicach informacyjnych.

Kreator połączeń

Funkcjonalność daje możliwość łatwych zmian baz danych zasilających Targit, do którego można podłączyć dowolne bazy danych. Specjalne Akceleratory połączeń pozwalają szybko budować modele z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) i budować hurtownie.

business intelligence

8 NAJWAŻNIEJSZYCH TRENDÓW ANALITYKI BIZNESOWEJ

Współczesny świat szybko się zmienia. Zmieniają się oczekiwania przedsiębiorców, rosną ich potrzeby.

 

Zmiany najszybciej zachodzą w technologii. W raporcie przedstawimy nasze przewidywania dotyczące przemian w dziedzinieanalityki biznesowej, których będziemy świadkami w niedługim czasie.

Przed wdrożeniem Targita na przygotowanie raportu przez analityka czekaliśmy zwykle kilka godzin, a czasem nawet cały dzień. Dodatkowo, szczególnie w przypadku zupełnie nowych raportów, osoby zamawiające analizę same do końca nie wiedziały, czego chcą. W Targicie możliwości eksperymentowania z rezultatami analiz są nieograniczone. Wynika to z faktu, że ich przygotowaniem nie zajmuje się już analityk, ale wszyscy użytkownicy narzędzia.

 

Przemysław Madejski, Dyrektor Operacyjny, Cross Poland Sp. z o.o.

IT.integro

Korzyści

  • Prawidłowe zrozumienie i interpretacja badanych zjawisk
  • Szybsza praca analityków biznesowych
  • Łatwa i sprawna wymiana danych miedzy pracownikami
  • Optymalizacja działań oraz pełna kontrola celów przedsiębiorstwa
  • Osiągniecie wyższego przychodu firmy
  • Ograniczenie niepotrzebnych kosztów wynikających z nieprawidłowo podjętych decyzji.