Advanced Cost Allocations

Księgowanie równoległe, alokacja i kalkulacja kosztów produkcji

Jak precyzyjnie kalkulować i księgować koszty produkcji z modułem alokacji kosztów?

 

Aplikacja Advanced Cost Allocations dla Microsoft Dynamics 365 Business Central wspomoże Cię w dokonywaniu księgowań równoległych, alokacji kosztów i precyzyjnej kalkulacji oraz księgowaniu kosztów produkcji. Produkt pozwala otrzymać dokładną wycenę rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych.

 

Wspiera użytkowników chcących prowadzić ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, jak również tych, którzy potrzebują możliwości alokacji kosztów. Czy to przy pomocy zdefiniowanych, czy też wyliczalnych kluczy podziału.

 

Umożliwia wyliczenie rzeczywistych kosztów wytworzenia poprzez uwzględnienie różnicy między ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami produkcji i jej rozliczenie na otwarte zlecenia produkcyjne lub poprzez korektę wartości przyjęć z produkcji.

 

Aplikacja jest zgodna z polskimi standardami rachunkowości w zakresie ewidencji kosztów produkcji.

Advanced Cost Allocations - kalkulacja kosztów produkcji

Dla kogo przeznaczony jest Advanced Cost Allocations?

 

Advanced Cost Allocations to aplikacja uniwersalna, której wdrożenie jest możliwe wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym lub też alokacji kosztów bądź precyzyjnego rozliczenia rzeczywistych kosztów produkcji.

Co musisz wiedzieć o Advanced Cost Allocations?

 


Pobierz e-book i sprawdź:

  • jakie firmy wspiera w pracy aplikacja,
  • jakie oferuje funkcjonalności,
  • jej główne korzyści dla Twojego biznesu.

Funkcjonalności modułu alokacji kosztów

Księgowanie równoległe

Funkcjonalność księgowania równoległego jest przeznaczona dla użytkowników chcących prowadzić ewidencję kos ztów jednocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Z uwagi na elastyczność ustawień, sprawdzi się również w innych scenariuszach użycia, wymagających równoległych przeksięgowań kwot pomiędzy kontami księgi głównej.

Alokacja kosztów

Funkcjonalność alokacji kosztów jest funkcjonalnością potrzebną użytkownikom chcącym przypisywać wspólne kosztów pośrednich do różnych jednostek, procesów lub produktów. Umożliwia zdefiniowanie kroków alokacji, które można łączyć w sekwencje, wyznaczające odpowiednią kolejność procesowania.

Każdy krok ma zdefiniowany zakres kont źródłowych oraz docelowych i możliwość wyboru, czy klucz alokacji dla danego kroku będzie stały czy wyliczany dynamicznie. Wyliczenie kluczy dynamicznych bazuje na zapisach zaksięgowanych w systemie Dynamics 365 Business Central, domyślnie obsłużona możliwość wykorzystania główne tabel z zapisami księgowymi.

Wymiary domyślne wiersza dziennika

Funkcjonalność umożliwia przypisanie wymiarów domyślnych do kombinacji typu wiersza dziennika zapasów i kombinacji grup księgowych i jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcieli by używać wymiarów dla księgowań transakcji magazynach bez konieczności obciążania pracowników magazynowych doborem odpowiednich wartości wymiarów.

Alokacja odchyleń kosztów produkcji

Funkcjonalność alokacji odchyleń kosztów produkcji umożliwia wyliczenie różnicy pomiędzy ewidencyjnym a rzeczywistymi kosztami produkcji i jej rozliczenie na otwarte zlecenia produkcyjne lub poprzez korektę wartości przyjęć z produkcji. Jest przeznaczona dla użytkowników oczekujących precyzyjnej i zautomatyzowanej wyceny wartości zleceń produkcyjnych.

Ile kosztuje Advanced Cost Allocations?

Subskrypcja Online & On-premises

On-premises – licencja wieczysta

• Cena aplikacji podana jest dla 1 pełnego użytkownika w licencji Dynamics 365 Business Central Essential i Premium.
• Cena nie dotyczy licencji Team Member i Device w Business Central.
• W przypadku licencji wieczystej do ceny należy doliczyć opłatę roczną lub Enhancement Plan (EP).

Dowiedz się więcej o aplikacji
Advanced Cost Allocations i planach jej rozwoju

Główne korzyści Advanced Cost Allocations

Zwiększona efektywność procesów księgowych

Zgodność z polskimi standardami rachunkowości w zakresie ewidencji kosztów produkcji

Dostosowanie do lokalnych wymagań w różnych krajach dostarczane na potrzeby projektu wdrażania

Automatyzacja alokacji kosztów

Precyzyjna kalkulacja kosztów produkcji

Advanced Cost Allocations jest dostępny na Microsoft AppSource