Podsumowanie zbiórki charytatywnej SPRAWNIEJrazem w IT.integro

Zakończenie zbiórki #SPRAWNIEJrazem!

Akcja charytatywna #SPRAWNIEJrazem była już kolejną w ramach programu IT.integro shareIT. Ostatnie realizowane przez nas zbiórki charytatywne to #świątecznaPaczka oraz #akcjaEDUKACJA.

Zbiórka #SPRAWNIEJrazem w ramach IT.integro shareIT

18 stażystów programistów z Poznania i Warszawy oraz 1 asystent z Wrocławia podzielili się na pięć grup, w ramach których zorganizowaliśmy zbiórkę charytatywną dla pięciu organizacji opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz intelektualnymi. Do ich obowiązków należał kontakt z wybranymi przez nich fundacjami, organizacja zbiórek we wszystkich oddziałach firmy oraz przekazanie zebranych przedmiotów.

Istotnym zadaniem zespołów było także nagranie krótkich filmów na temat wybranych organizacji charytatywnych oraz niepełnosprawności, z którymi zmagają się ich podopieczni.

Podsumowanie w liczbach

  • 5 wspieranych instytucji w 4 miastach
  • 18 stażystów z 5 komitetów
  • ponad 160 uczestników zbiórki
  • 5 filmów promocyjnych i plakatów rozwieszonych w naszych oddziałach
  • prawie 600 zebranych przedmiotów dla 5 organizacji charytatywnych

Plakaty promujące zbiórkę charytatywną w IT.integro

Jakie organizacje wsparliśmy?

KRAKÓW – Stowarzyszenie Koliber

Stowarzyszenie Koliber działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Dla podopiecznych zbieraliśmy artykuły szkolne, a szczególnie piórniki i wszystko to, co dzieci mogą do nich zmieścić.

WROCŁAW – Fundacja Procuro

Celem działalności Fundacji Procuro jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich zainteresowań. Zebraliśmy dla nich materiały plastyczne, takie jak farby, kredki czy plastelina. Dzieci w podziękowaniu przygotowały dla nas piękny rysunek.

WARSZAWA – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Fundacja Dzieciom opiekuje się dziećmi cierpiącymi na m.in. autyzm, porażenie mózgowe, wady serca, zespół Downa, dystrofię mięśniową, epilepsję czy choroby nowotworowe. W warszawskim oddziale zbieraliśmy dla nich przybory szkolne, puzzle oraz gry planszowe.

POZNAŃ I – Fundacja Żurawinka

Fundacja Żurawinka zajmuje się opieką i wspomaganiem rehabilitacji osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. Dla podopiecznych zebraliśmy środki czystości oraz kosmetyki.

Przy przekazaniu stażyści mieli okazję poznać podopiecznych organizacji i porozmawiać z ich opiekunami. Dowiedzieli się, jak wygląda ich codzienne życie i z jakimi problemami się zmagają.

POZNAŃ II – Fundacja Potrafię Więcej

Fundacja Potrafię Więcej zajmuje się opieką nad dziećmi ze złożonymi niepełnosprawnościami. Wśród nich są dzieci niewidome i niedowidzące, między innymi dla których zbieraliśmy specyficzne zabawki i inne przedmioty, które będą wspomagały ich rozwój i wyobraźnię.

Udało nam się zebrać wiele specjalistycznych zabawek, przedmiotów do wykorzystania podczas gotowania i zajęć rozwijających, a także niezliczoną ilość artykułów higienicznych oraz papierniczych. Po wizycie w Fundacji stażyści wrócili pełni energii do pracy i z nowymi koszulkami.

Udział w zbiórce z perspektywy stażystów

Zarówno podczas całej akcji, jak i po przekazaniu przedmiotów do fundacji, stażyści pozytywnie wypowiadali się na temat swojego w niej udziału.

„Przeprowadzona przez nas zbiórka w ramach akcji #SPRAWNIEJrazem potwierdziła fakt, że równie ważne, a może ważniejsze, niż otrzymywanie, jest pomaganie innym i dawanie; nie tylko w aspekcie wymiernym, materialnym, ale przede wszystkim – emocjonalnym. Dzięki tej akcji mogliśmy wesprzeć dzieci – dając upominki, daliśmy radość, sami również ją zyskując.
Rzeczywiście hasło „sprawniej razem” się tutaj sprawdziło – dzięki wspólnym działaniom zespołu, osiągnęliśmy to, co zostało założone. Dzieci, będące pod opieką fundacji „Potrafię Więcej”, otrzymały edukacyjne, rozwijające przedmioty, my – poczucie, że wspólnie można zrobić coś pożytecznego oraz satysfakcję, że całą akcję udało nam się z sukcesem przeprowadzić.
Oczywistym jest, że wszelkie działania tego typu wymagają pewnego wysiłku i wkładu pracy, ale jeśli towarzyszy temu poczucie, że czyni się coś dobrego, działania te stają się przyjemnością.” – tak o swoim udziale w charytatywnej zbiórce mówi Piotr Pinczewski, lider jednej z grup.

Kontynuujemy program IT.integro shareIT

„Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu o nazwie IT.integro shareIT  realizujemy w firmie już kolejny rok. W tym czasie pomogliśmy wielu instytucjom oraz potrzebującym ludziom. Za każdym razem zbiórki cieszą się dużym zainteresowaniem, a pracownicy hojnie wspierają realizowane aktywności. Nasze akcje przynoszą dużą satysfakcję uczestnikom, efekty naszych działań są wymierne, a wdzięczność beneficjentów ogromna – mówi Daria Widerowska, Marketing & PR Manager, IT.integro. – Jestem pewna, że akcje CSR na stałe zagoszczą w naszej firmie. Już dziś  stanowią istotny element strategii. Trudno się temu dziwić, gdyż dają one nie tylko możliwość pomocy potrzebującym, ale także integrują pracowników i zespoły wokół wspólnego celu, a nierzadko także dają okazję do kreatywnego spędzenia czasu” – podsumowuje.

Sukces akcji #SPRAWNIEJrazem

Udało nam się spełnić nie tylko cel charytatywny i zebrać około 600 przedmiotów. Pracownicy mieli szansę na zdobycie nowych informacji z przygotowanych przez uczestników stażu Career Starter filmów, a oni sami wiedzą już, że praca to nie tylko wykonywanie obowiązków i podwyższanie wskaźników efektywności.