Rozwój systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

W jakim kierunku rozwija się system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central jest jednym z czołowych systemów ERP na świecie. W ostatnich latach dynamicznie się rozwija – poprzez zmianę technologii i języka programowania, inwestycje w narzędzia chmurowe oraz poszerzanie oferty rozwiązań w chmurze, a także zmiany w polityce cyklu życia produktu. Obecnie Microsoft publikuje dwie wersje systemu na rok – w kwietniu i październiku, oraz co miesiąc mniejsze aktualizacje. Dowiedz się, w jakim kierunku rozwijany jest system Microsoft Dynamics 365 Business Central i czym różni się jego wersja on-premises od wersji on-cloud.

Dwie linie produktowe i licencjonowanie

Microsoft kontynuuje politykę prowadzenia dwóch linii produktowych systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central: on-cloud oraz on-premises. Obie wersje pojawiają się równolegle.

Dwie linie produktowe systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wybierając model on-premises, mamy kilka możliwości zakupu licencji. Kupując licencję wieczystą, system może być zainstalowany na własnej infrastrukturze IT lub w chmurze publicznej. Decydując się jednak na model subskrypcyjny, konieczne jest to, aby partner Microsoft zarządzał instalacją – zarówno, jeśli system będzie zainstalowany w chmurze publicznej, jak i z wykorzystaniem infrastruktury IT klienta. W modelu SaaS – mamy do czynienia jedynie z licencją subskrypcyjną.

Rozwój Business Central SaaS

W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowości w zakresie chmurowej wersji systemu Dynamics 365 Business Central.

Nowa polityka zakupu i rozliczeń subskrypcji

Microsoft udostępnił nową politykę zakupu i rozliczeń subskrypcji. Dotychczas możliwe było rozliczanie miesięczne lub roczne. Obecnie klienci mogą również rozliczać się w cyklach 3-letnich. Wprowadzono deklarowaną długość zobowiązania przy zakupie licencji Business Central:

 • 1 miesiąc,
 • 1 rok,
 • lub 3 lata.

Im dłuższy jest okres zobowiązania, tym cena jest bardziej korzystna.

 

Limity bazy danych

Microsoft wprowadził zmiany w limitach baz danych dla Business Central on-cloud.

 • Wielkość bazy: domyślnie 80GB na wszystkie środowiska
 • Dodatkowo: +3GB per użytkownik Premium/ +2GB per użytkownik Essentials/ +1GB per urządzenie
 • +4GB per środowisko (produkcyjne + 3x Sandbox)
 • Możliwość zakupu dodatkowej przestrzeni (1GB/100GB)
 • Wspólna wielkość bazy danych w ramach jednej dzierżawy (tenanta)

 

Dostęp przez partnera – zmiany w administracji delegowanej

Jedną z nowości dla Business Central SaaS jest zmiana w administracji delegowanej. Dotychczas występowała już administracja delegowana. Aby klient mógł dać dostęp do swojego systemu firmie wdrożeniowej, konieczne było nadanie dostępu do całego konta Microsoft, niezależnie od tego, z jakich innych usług poza Business Central korzystał. Był to tzw. administrator globalny. Obecnie mamy możliwość granulowania tego dostępu – jest możliwy wybór usługi, do której nadany ma zostać dostęp dla partnera. Na poziomie samego Business Central również można ograniczyć zakres uprawnień i okres, w jakim są one udzielane.

Dzięki integracji z Azure Active Directory możliwe jest sprawowanie kontroli nad tym, kto ma dostęp do systemu. Usługa pozwala na łatwe identyfikowanie użytkowników, którzy z systemu korzystają.

Licencje zewnętrznych księgowych

Poza standardowymi licencjami dla użytkowników, w Business Central SaaS dostępne są również 3 licencje dla zewnętrznych księgowych. Nie pozwalają one na dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, a jedynie do części finansowo-księgowej.

Wiele krajów w ramach jednego tenanta

W przypadku wersji Business Central on-cloud mamy możliwość występowania wielu krajów z różnymi funkcjonalnościami w ramach jednej dzierżawy (tzw. tenanta) – dzięki temu można zarządzać wszystkimi użytkownikami i środowiskami dla całej grupy kapitałowej w jednym miejscu. W wersji on-premises nigdy nie było to możliwe.

Czym różni się system Business Central on-cloud vs. on-premises?

Sam system i jego działanie jest identyczne w przypadku obu wersji systemu Business Central. Moduły funkcjonalne są takie same, jednak jest kilka funkcjonalności, które są dostępne tylko dla wersji chmurowej – ze względu na ich architekturę.

Funkcjonalności dostępne tylko w Business Central SaaS:

 • domyślne prekonfigurowane raporty Power BI,
 • księgowanie wielu faktur z Microsoft Bookings,
 • tworzenie przepływów pracy z Power Automate,
 • środowiska typu Sandbox,
 • wyszukiwanie „in-product”,
 • predykcje opóźnień w płatnościach,
 • Company hub do zarządzania pracą wielu firm,
 • aplikacja Business Central dla Microsoft Teams,
 • funkcja “udostępnij w Teams”,
 • wiele lokalizacji krajowych Microsoft w jednej subskrypcji Business Central.

 

Występuje również grupa funkcjonalności, które w wersji chmurowej występują natywnie, ale aby były dostępne w wersji on-premises – konieczny jest dodatkowy nakład pracy w ich wdrożenie. Są to:

 • odczyt/zapis w dodatku Excel,
 • raporty finansowe w Excelu,
 • „okładki” kartotek kontaktów,
 • wbudowane raporty i wykresy Power BI,
 • wbudowane zarządzanie Power Automate do przepływów pracy,
 • wbudowane usługi sieciowe,
 • dodatek do Outlooka,
 • standardowe REST API,
 • prognozy sprzedaży i stanu zapasów,
 • analiza obrazów,
 • Cortana Intelligence w prognozach przepływów pieniężnych.

 

Różnice w licencjonowaniu

Zachodzą również pewne różnice pomiędzy chmurowym, a tradycyjnym modelem licencjonowania Business Central.

W pakiecie wersji Business Central on-premises zawarta jest:

 • 1x licencja księgowego w cenie,
 • 1x licencja administratora w cenie,
 • 1 kraj per licencja.

 

W pakiecie wersji systemu Business Central on-cloud/SaaS, otrzymujemy:

 • 3x licencję księgowego w cenie,
 • nielimitowany dostęp administratorów,
 • wiele krajów per subskrypcja,
 • 3x Sandbox w cenie,
 • bezpłatne dodatkowe obiekty,
 • Power Automate (niepełna wersja lub w ograniczonym okresie) w cenie,
 • Cortana Intelligence (niepełna wersja lub w ograniczonym okresie) w cenie,
 • prawo podwójnego użytkowania.

 

Poznaj biznesowe aplikacje w chmurze w ofercie IT.integro

Widząc wznoszący trend chmury obliczeniowej i potrzeby naszych klientów oraz biorąc pod uwagę kierunek strategii Microsoft, zwiększamy nasze skupienie wokół rozwiązań chmurowych. Obecnie na platformie Microsoft AppSource dostępnych jest aż 9 aplikacji dostarczanych przez IT.integro, a w przygotowaniu są kolejne. Dowiedz się więcej o rozwoju biznesowych aplikacji chmurowych.