Aplikacje chmurowe IT.integro

Rozwój biznesowych aplikacji chmurowych od IT.integro

Jedną z kluczowych cech nowoczesnych systemów ERP jest ich elastyczność, możliwość rozszerzania i rozwoju w kierunku, który jest zgodny z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstw. W myśl zasady „Technologia wspiera biznes, a nie biznes dopasowuje się do możliwości technologicznych” coraz większe znaczenie ma otwartość systemów informatycznych na integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami. System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest jednym z najbardziej zaawansowanych oprogramowań w tym obszarze. Jest nie tylko wysokopoziomowo zintegrowany z innymi narzędziami biznesowymi od Microsoft (np. Microsoft 365) czy rozwiązaniami Power Platform (AppSource, Power BI, Power Automate), ale również z tysiącami aplikacji i rozszerzeń dostarczanych przez partnerów Microsoft z całego świata.

Jako strategiczny Partner Microsoft w Polsce, IT.integro dostarcza własne biznesowe aplikacje chmurowe – zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych klientów. Wśród nich są:

  • Polish Localization oraz Polish Language (Poland) – polska warstwa lokalizacyjna i językowa,
  • Electronic Banking Base App i Electronic Banking Extension PL – aplikacje do bankowości elektronicznej,
  • Bonuses & Accruals – rozwiązanie do naliczania rabatów w momencie zawierania transakcji sprzedaży,
  • Master Data Management System, Advanced Intercompany i Intercompany Insights – aplikacje pod szyldem Global Integration Apps dla grup kapitałowych.

Plany rozwoju aplikacji Polish Localization

Warstwa lokalizacyjna dla polskich przedsiębiorstw jest nieustannie rozwijana. Mają na to ogromny wpływ często zmieniające się przepisy polskiego prawa. Jednym z głównych wyzwań w rozwoju aplikacji Polish Localization jest integracja z Krajowym System e-Faktur (KSeF), który obecnie jest dobrowolny, jednak od 2024 planowane jest wprowadzenie obligatoryjności korzystania z systemu.

Poza wprowadzaniem nowych funkcjonalności do aplikacji, w każdej aktualizacji wprowadzane są kolejne usprawnienia w obszarze technicznym, aby zachować kompatybilność z systemem aktualizowanym przez Microsoft, oraz dostępnych już funkcjonalności – w celu usprawnienia ich działania i pokrycia zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów i partnerów IT.integro.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności oraz planowanych prac rozwojowych aplikacji Polish Localization znajdziesz na stronie z dokumentacją dla aplikacji IT.integro.

Plany rozwoju aplikacji do bankowości Electronic Banking

Podstawowa aplikacja Electronic Banking Base App w połączeniu z rozszerzeniem Electronic Banking Extension PL umożliwia obsługę wymiany danych z bankami w Polsce. Obie aplikacje są kompatybilne z lokalną funkcjonalnością oraz spełniają lokalne wymagania w zakresie bankowości elektronicznej.

Electronic Banking Base App jest rozwijana o kolejne funkcjonalności w obszarze:

  • definiowania ról użytkowników,
  • przepływów pracy dla tych ról,
  • konfiguracji ustawień aplikacji, użytkowników, szablonów paczek przelewów, szablonów wyciągów bankowych i kont bankowych,
  • tworzenia i korzystania z paczek przelewów,
  • zarządzania wyciągami bankowymi,
  • rejestru bankowości elektronicznej.

Aplikacja Electronic Banking Extension PL dostarcza interfejsy do wymiany danych z poszczególnymi bankami w Polsce oraz funkcjonalności wymagane przez polskie przepisy, np. weryfikację odbiorców przelewów w tzw. białej liście, rozliczanie kont VAT i realizację płatności metodą podzielonej płatności.

Electronic Banking Extension PL jest rozwijana o interfejsy do komunikacji z kolejnymi bankami w Polsce. Na platformie Microsoft AppSource jest dostępna już aplikacja Electronic Banking Extension DE, dostarczająca interfejsy do komunikacji z niemieckimi bankami. W przyszłości pojawią się aplikacje Electronic Banking Extensions dla firm z innych europejskich krajów.

Szczegółową listę dostępnych i planowanych interfejsów znajdziesz w dokumentacji. Publikowane są tam również informacje na temat kolejnych wydań aplikacji Electronic Banking.

Plany rozwoju aplikacji Global Integration Apps

Grupy kapitałowe, firmy międzynarodowe, to kluczowi klienci IT.integro. Od początku swojej działalności firma wspiera największe biznesy w rozwoju i ekspansji swojej działalności. Przy dużej skali działalności pojawiają się problemy z synchronizacją danych, przepływem informacji i dokumentów pomiędzy firmami oraz handlem wewnątrzfirmowym. Aplikacje Master Data Management System, Advanced Intercompany i Intercompany Insights rozwiązują te problemy i usprawniają te obszary. Intercompany Insights to najnowsza aplikacja, która pojawiła się pod szyldem Global Integration Apps. Umożliwia udostępnianie wglądu do danych innym firmom w grupie, np. dostępność zapasów czy salda nabywców. W kolejnych aktualizacjach rozwiązania Global Integration Apps będą rozszerzane o kolejne funkcjonalności oraz usprawnienia i ułatwienia w obsłudze aplikacji.

Wszystkie funkcjonalności dostarczane przez Global Integration Apps oraz release notes znajdziesz w dokumentacji.

Na AppSource pojawiają się kolejne aplikacje biznesowe od IT.integro

W 2022 roku na chmurowej platformie Microsoft AppSource pojawiło się rozwiązanie Bonuses & Accruals. Aplikacja rozszerza funkcjonalność do naliczania rabatów w systemie. Pozwala naliczać rabaty udzielane po wystawieniu faktury sprzedaży, czyli rabaty retrospektywne zależne od realizacji celów sprzedażowych oraz rozliczane dopiero po zakończeniu transakcji (w odróżnieniu od tzw. rabatu frontowego zwanego również upustem, który naliczany jest w momencie zawierania transakcji sprzedaży); a także ewidencję innych naliczeń na kwocie i ilości sprzedaży takich jak: prowizje dla sprzedawców lub przedstawicieli handlowych, programy lojalnościowe, tantiemy itp.

Trwają prace nad publikacją kolejnej aplikacji. Rozwiązanie Advanced Product Configurator będzie narzędziem służącym do wytworzenia produktu gotowego w oparciu o indywidualne i spersonalizowane atrybuty. ​Pozwoli użytkownikom na utworzenie nowej kartoteki produktu lub kartoteki wariantu produktu wraz z listą materiałową oraz marszrutą. ​Moduł zapewni duże możliwości w zakresie definiowania atrybutów konfiguracji oraz zależności między nimi.