oprogramowanie w chmurze

10 najważniejszych powodów inwestowania w chmurę

Czy oprogramowanie w chmurze się opłaca?

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) pozostają w tyle za dużymi korporacjami w zakresie wdrażania technologii chmury. Ostatnie badanie firmy Microsoft wykazało, że już ponad 96% dużych przedsiębiorstw korzysta z chmury, a w przypadku MŚP wskaźnik ten wynosi zaledwie 78%. Z aplikacji w chmurze, które zwiększają produktywność, takich jak Office 365, korzysta coraz więcej małych firm. Jednak przywiązanie do tradycyjnego oprogramowania w zakresie kluczowych zastosowań biznesowych, takich jak ERP lub księgowość, nadal stanowi problem dla MŚP, uniemożliwiając skuteczną konkurencję z najlepszymi graczami.

Z tego względu przejście do chmury powinno być oczywistym priorytetem dla MŚP. Niestety wciąż funkcjonuje wiele mitów i nieporozumień w odniesieniu do korzyści płynących z technologii chmury. Poniżej opisanych zostało dziesięć najważniejszych i najbardziej przełomowych korzyści, jakie dostrzegają małe i średnie przedsiębiorstwa, które zainwestowały w chmurę.

Jakie korzyści przynosi oprogramowanie w chmurze dla firm?

Oprogramowanie w chmurze staje się powszechne, wykorzystywane w firmach różnej wielkości, niezależnie od profilu działalności. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na cyfrowe rozwiązania, takie jak na przykład system ERP w chmurzeMicrosoft Dynamics 365 Business Central, czy narzędzia biznesowe jak doskonale wszystkim znany pakiet Office 365.

 

1.     Większy zysk i zwrot z inwestycji

Firmy, które wybierają oprogramowanie w chmurze, zarabiają po prostu więcej pieniędzy…i nie jest to nieduży wzrost. MŚP, które inwestują w chmurę, informują o 25% wzroście przychodów i do 2x większych zyskach w porównaniu z tymi firmami, które nie zdecydowały się na inwestycje. Wykorzystanie chmury jest po prostu lepszą drogą do szybszego wzrostu. Ponadto wdrożenia w chmurze zapewniają większy zwrot z inwestycji (ROI) niż tradycyjne projekty wdrożenia oprogramowania na lokalnych serwerach, zwłaszcza w obszarze ERP i CRM. Na przykład, firma Nucleus Research ustaliła, że firmy korzystające z Microsoft Dynamics 365 szacują, że udało im się osiągnąć zwrot w wysokości 16,97 USD za każdy wydany 1 USD. To znacznie lepszy wskaźnik niż w przypadku systemów ERP i CRM instalowanych lokalnie.

 

2. Niższe koszty i CapEx

Modele subskrypcji w chmurze eliminują wydatki inwestycyjne (CapEx) ponoszone z góry,  w tym w przypadku oprogramowania ERP jak Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV) – wysokie koszty licencji na system i sprzęt. Eliminują one również opłaty za konfigurację, aktualizację i utrzymanie serwerów i infrastruktury — nie wspominając już o oszczędnościach przy aktualizacjach oprogramowania oraz niższych kosztach energii i wyeliminowaniu konsekwencji błędnego oszacowania zasobów obliczeniowych.

 

3. Niezrównana elastyczność dla biznesu

Dzięki oprogramowaniu w chmurze małe firmy mogą zawsze działać niezależnie od miejsca i czasu. W dzisiejszym świecie telefonii komórkowej i chmury, możliwość produktywnej pracy na każdym telefonie, tablecie lub laptopie zapewnia elastyczność wymaganą do szybkiego dostosowania się w zależności od warunków, aktualnych informacji i potrzeb biznesowych. W efekcie oznacza to bardziej zwinny model prowadzenia działalności i większe zadowolenie klientów.

 

4. Szybsze innowacje w IT

Chmura obliczeniowa pozwala firmom lepiej radzić sobie z problemami i kosztami rutynowych zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury IT. Dzięki niej pracownicy IT mogą skupić się na strategicznych zadaniach, takich jak rozwiązywanie problemów, poprawa komfortu pracy użytkowników, wsparcie użytkowników podczas wdrożenia, wypracowanie najlepszych praktyk oraz maksymalizacja wartości systemów i procesów.

 

5. Bezproblemowa, automatyczna aktualizacje oprogramowania

Technologia chmury pozwala na automatyczną aktualizację oprogramowania, gwarantując tym samym użytkownikom dostęp do najnowszych funkcjonalności i funkcji zabezpieczeń. Wszystkie korzyści będące rezultatem bieżących inwestycji w badania i rozwój po stronie dostawcy aplikacji są  udostępniane klientom bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów i czasu w firmie.

 

6. Ekonomiczna skalowalność

Zwiększenie elastyczności MŚP wymaga lepszych możliwości rozwoju i łatwiejszego skalowania. W przypadku chmury wykorzystywane przez przedsiębiorstwo usługi są skalowane dynamicznie w zależności od obciążenia. Umożliwia to optymalną obsługę transakcji i danych, których liczba zwiększa się wraz z dodawaniem nowych użytkowników. Poprzez wyeliminowanie zbędnych opłat za sprzęt i utrzymanie infrastruktury, firmy  mogą lepiej się rozwijać, odpowiednio skalując wykorzystywane usługi i zasoby.

Oznacza to również oszczędności w zakresie zużycia energii. Ponieważ obciążenia na serwerach, z których korzystają firmy, są racjonalnie dystrybuowane, działanie serwerów jest bardziej energooszczędne, co przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla.

 

7. Sprawniejsza współpraca i lepsza produktywność

Cyfrowe, oparte na chmurze przestrzenie robocze umożliwiają wyeliminowanie silosów danych, ułatwiając skuteczniejszą współpracę i większą produktywność pracowników. Ponadto oparte na chmurze pakiety biurowe  i wszechstronne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem są wyposażone w wyjątkowe funkcje integracji, których nie posiada oprogramowanie instalowane lokalnie.

Chmura obliczeniowa pozwala zespołom pracować wydajniej, niezależnie od ich lokalizacji. Firmy mogą w związku z tym zapewnić pracownikom elastyczną organizację pracy. Oznacza to zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz gwarantuje zadowolenie pracowników bez utraty produktywności.

 

8.  Bezproblemowa integracja oprogramowania

Aplikacje w chmurze są zazwyczaj zgodne z interfejsami programowania aplikacji (API). Dzięki temu oraz narzędziom automatyzacji, takim jak Microsoft Flow, aplikacje można łatwo integrować i łączyć bez konieczności tworzenia dodatkowego kodu. Dane i systemy mogą być połączone jak nigdy dotąd, co przekłada się na nowy poziom szybkości i wydajności.

 

9.  Najwyższe bezpieczeństwo i ochrona danych

To najczęściej małe firmy są ofiarami naruszeń bezpieczeństwa. Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez ComScore wskazują, że przed przejściem do chmury ponad 40% małych firm wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. Natomiast po wdrożeniu technologii chmury,  94% firm zauważa korzyści dotyczące bezpieczeństwa, których nie było w stanie osiągnąć dzięki swoim poprzednim zasobom lokalnym.

Co więcej, fizyczna ochrona sprzętu zawsze stanowiła wyzwanie dla MŚP. W przypadku zgubienia lub kradzieży laptopu największym kosztem może być nie wymiana sprzętu, lecz koszt utraty ważnych lub wrażliwych danych. Jeśli kopie zapasowe danych są tworzone i przechowywane w chmurze,  są one dostępne i chronione niezależnie od tego, co dzieje się z urządzeniami osobistymi.

 

10. Zwiększona konkurencyjność

Przejście do chmury zapewnia MŚP możliwość pracy z rozwiązaniami technologicznymi klasy korporacyjnej, które wcześniej były dostępne tylko dla głównych graczy w branży. Dzięki chmurze każda firma może działać na dokładnie tych samych systemach, z których korzystają największe, najbardziej zaawansowane firmy na świecie. Umożliwia to im wdrażanie innowacji, które gwarantują uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

Podsumowując, dzięki oprogramowaniu w chmurze, które zostało zaprojektowane specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem obsługi działań związanych ze sprzedażą, marketingiem, usługami, księgowością, działalnością operacyjną, łańcuchem dostaw i zarządzaniem projektami i które jest dodatkowo zasilane przez rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji i zaawansowanych analizach — nigdy nie było lepszego czasu na przejście do chmury.