Directions 4 Partners Virtual 2020

DIRECTIONS 4 PARTNERS VIRTUAL 2020 – podsumowanie konferencji

W dniach 3-5 listopada br. miała miejsce konferencja DIRECTIONS 4 PARTNERS VIRTUAL 2020. Wydarzenie stanowiło naturalną kontynuację corocznych spotkań zrzeszających partnerów Microsoft z całego świata. Mimo wirtualnej formuły organizatorzy zadbali o to, aby konferencja zapewniła uczestnikom dostęp do aktualnych informacji z rozwoju środowiska Dynamics 365 oraz nowych szans, jakie rodzi technologia dla sektora małych i średnich firm.

Directions 4 Partners w liczbach

Directions 4 Partners to najważniejsze wydarzenie dla partnerów Microsoft, które ze względu na okoliczności pandemii po raz pierwszy odbyło się w pełni wirtualnie. Konferencja była okazją do uczestnictwa w 147 prezentacjach poprowadzonych zarówno przez partnerów, jak i bezpośrednio firmę Microsoft – łącznie ponad 100 prelegentów. Program objął także dodatkowe elementy, takie jak sesje Q&A czy stoły tematyczne. Mimo nowej, zdalnej formuły, w spotkaniu uczestniczyło ponad 2 775 osób z ponad 60 krajów – w tym blisko 1/3 zarejestrowanych miała okazję wziąć udział w konferencji po raz pierwszy.

Dwie ścieżki konferencji

Tegoroczne wydarzenie skoncentrowało się na przybliżeniu ewolucji systemu Microsoft z dwóch perspektyw – jednej obejmującej środowisko deweloperów, konsultantów i projektantów oraz drugiej, dedykowanej jednostkom odpowiedzialnym bezpośrednio za budowanie strategii organizacji. Prelekcje pozwoliły na poznanie technologicznej ścieżki rozwoju zaplanowanej dla narzędzi i funkcjonalności Dynamics 365 Business Central oraz zintegrowanego z nim środowiska – w tym nowości z zakresu Power Apps, Business Intelligence czy Azure Management. Z drugiej strony zaprezentowano potencjał płynący z nowoczesnego podejścia do budowania strategii wspartych technologią Microsoft – m.in. w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych.

Kluczowe zmiany dla Dynamics 365 Business Central

W trakcie konferencji zaprezentowano aktualną mapę dostępności systemu Dynamics 365 Business Central w skali światowej z uwzględnieniem podziału na wersje – zapowiadając również ekspansję na obszar Rumunii, Grecji, Indii czy Turcji wraz z kolejnymi falami aktualizacji. Na bazie obserwacji choćby 2020 release wave 2 spostrzec można konsekwencje Microsoft w dążeniu do pogłębiania koncepcji One Microsoft oraz inwestycji w usługi chmurowe. Oprócz tego, jako jedne z głównych obszarów rozwoju systemu wskazano m.in. wzrost mobilności i bezpieczeństwa danych. W trakcie prelekcji zwrócono uwagę na konieczność pełnego zaangażowania Microsoft w rozwój Dynamics 365 Business Central w ramach dotychczasowego nurtu technologicznego.

Poza wprowadzanymi już teraz aktualizacjami, przedstawiono także najistotniejsze modyfikacje, jakie czekają system w nadchodzącym roku w ramach 2021 wave 1. Użytkownicy mogą spodziewać się dodania wielu funkcji z takich obszarów, jak administracja czy magazynowanie. Poprawie ulegnie także m.in. zarządzanie wieloma środowiskami roboczymi, kopiami zapasowymi oraz przechowywaniem danych z uwzględnieniem nowych kryteriów filtrowania. Microsoft w przyszłym roku skoncentruje się ponadto na poprawie wydajności oraz responsywności systemu, a także kontynuować będzie inwestycję w obszary objęte już tegorocznym wave 2 – m.in. ochroną danych i integracją z MS Teams.

Główny potencjał w chmurze i sektorze MŚP

Oś dla rozwoju środowiska Microsoft od wielu lat niezmiennie stanowi technologia chmury obliczeniowej, której znaczenie podkreślano wielokrotnie również w trakcie tegorocznej edycji. Podczas wydarzenia mieliśmy okazję przekonać się, jak wiele najpopularniejszych aplikacji Dynamics 365 z obszaru Sales& Marketing, Service, Finance & Operations czy Commerce dostępnych jest już w ramach cloud computing. W samych modyfikacjach Dynamics 365 Business Central wyraźnie zauważyć można stawianie coraz większego nacisku na integrację z usługami Azure, takimi jak API Management czy Logic Apps. Priorytetowym celem sprzedażowym stała się obecnie ekspansja systemu właśnie w wersji on-cloud. Staje się on rozwiązaniem coraz lepiej przystosowanym do chmury – również z perspektywy większych instalacji. Stąd dalsze kierunki jego rozwoju wytyczy zaangażowanie m.in. w kwestie związane ze zwiększeniem wydajności oraz bezpieczeństwa.

Zgodnie ze statystykami zaprezentowanymi w czasie konferencji, we wdrożenia systemu w modelu SaaS zaangażowanych jest już 2 200 partnerów na całym świecie. Rozwiązanie cieszy się dużą dynamiką wzrostu sprzedaży (aż 250%), odnotowując obecnie blisko 10 000 klientów. Mimo bardzo wyraźnej poprawy popularności chmury, Microsoft zapewnia jednak, że nie zagrozi to wersji on-premises, która pozostanie w ofercie partnerów jeszcze przez długi czas.

Podczas Directions 4 Partners wielokrotnie zwracano również uwagę na znaczenie inteligentnej technologii dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który coraz chętniej korzysta z modelu SaaS. Podkreślono, jak ogromny potencjał niesie koncentracja działań biznesowych właśnie na obszarze MŚP oraz jak ważne jest, by partnerzy Microsoft Dynamics 365 intensywnie skupili się na możliwościach sprzedażowych właśnie teraz – w chwili, kiedy na platformie AppSource znajduje się już ponad 1000 aplikacji współpracujących z systemem, zaś liczba użytkowników oprogramowania wzrosła o 37%. Wyraźny przyrost nowych użytkowników odnotowuje również współpracująca z systemem platforma Power Platform (55% wzrostu).

Rozwój współpracy z partnerami

Konferencja stanowiła kompendium cennych wskazówek dla sieci partnerskiej. Głównym celem partnerów, wyznaczającym kierunki działania, powinna stać się w najbliższym czasie migracja klientów do platformy chmurowej. Warto skupić się również na rozbudowie portfolio produktów. Microsoft zapowiedział w czasie spotkania inwestycje, mające za zadanie zacieśnić i poprawić jakość współpracy – możemy spodziewać się rozwoju platformy szkoleniowej dedykowanej administratorom, deweloperem, konsultantom i użytkownikom biznesowym, a także wprowadzenia systemu punktacji, z którym partnerzy o najlepszych kompetencjach w zakresie produktów otrzymają stosowne wyróżnienia. Przewidziane są także nowe certyfikaty za specjalizację.

Co czeka nas w przyszłym roku?

DIRECTIONS 4 PARTNERS to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla poprawy relacji z partnerami Microsoft. Konferencja stanowi platformę do wymiany informacji, wzajemnych poglądów oraz – przede wszystkim – wszelkich nowinek i najważniejszych aktualności ze świata kluczowej technologii biznesowej. W tym momencie nie ma pewności co do formy kolejnych spotkań, jednak organizatorzy zapowiedzieli już kolejne wydarzenia, wyrażając przy tym nadzieję, że sytuacja pozwoli w przyszłym roku na zmianę koncepcji wirtualnej na tradycyjną. I my również liczymy na to, że w przyszłym roku uczestnikom uda spotkać się w trakcie konferencji Directions EMEA 2021, zapowiedzianej na 27-29 października w Mediolanie.