Aktualizacje dla Dynamics 365 Business Central

Co zmieni się w Dynamics 365 Business Central w związku z 2020 release wave 2?

Microsoft pielęgnuje tradycję corocznych aktualizacji dla swoich produktów, ogłaszanych w formie tzw. release wave plan. Harmonogram przewidzianych nowości ukazuje się regularnie w dwóch turach, obejmujących czas od września do kwietnia oraz od października do marca. Nadeszła zatem kolejna „fala” aktualizacji, które wdrażane będą na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. Co przyniesie użytkownikom systemu Dynamics 365 Business Central? M.in. zmiany w zakresie wydajności czy też pogłębienie dotychczasowej integracji z Micrososft 365 (niegdyś Office 365) oraz Power Platform.

Dynamics 365 Business Central po aktualizacjach

Zapowiedziana aktualizacja w obrębie systemu dotyczyć będzie m.in. takich obszarów, jak administracja, poprawa narzędzi programistycznych, zwiększona optymalizacja, intuicyjność interfejsu czy też modyfikacja z perspektywy ekspansji geograficznej – zaplanowana dla Brazylii, Irlandii oraz Litwy.

Wśród zmian funkcjonalnych, przewidzianych dla użytkowników końcowych, warto zwrócić uwagę na wprowadzenie Business Central Company Hub, które umożliwi organizacjom wielospółkowym prostą obsługę wielu firm w ramach jednego dzierżawcy. Poprawiona zostanie również opcja raportowania grupowego VAT, skupiając się na komunikacji pomiędzy grupami i gromadzeniem danych VAT, by ułatwić zarządzanie raportowaniem. Użytkownicy będą mogli ponadto w szybszy sposób śledzić przesyłki w ramach powiększonej ilości typów dokumentów sprzedażowych, poprawiając w ten sposób jakość realizowanych zamówień.

Obszar funkcjonalny Dynamics 365 Business Central objął również takie modyfikacje, jak powiadomienia o zmianach w konfiguracji dzięki zaznaczeniu pól tzw. wysokiego ryzyka. Notyfikacja wykluczy konieczność śledzenia zmian w dzienniku, bezpośrednio alarmując o zmianach zaimplementowanych przez użytkowników. Rozszerzona zostanie także funkcjonalność szablonu dokumentów Word, poprawiając stylistykę wizualną wydruków klienckich.

Administratorzy wewnętrzni oraz partnerzy uzyskają dostęp do podglądu bazy danych wraz z pojemnością plików zlokalizowanych w środowiskach systemu. Administratorzy będą dzięki temu mogli sprawować większą kontrolę nad rozmiarem środowisk czy limitem danych. Aspekt ten zostanie również poprawiony względem środowisk produkcyjnych, które będzie można przywracać wraz z kopią zapasową. Istotną wiadomością jest również fakt, iż Microsoft umożliwi przedsiębiorstwom dodawanie środowisk produkcyjnych, rozszerzając Dynamics 365 Business Central na ponad trzy kraje lub oddziały. W ramach release wave 2 zapowiedziano też wprowadzenie nowoczesnych narzędzi do wysyłki danych telemetrycznych – dla programistów za pośrednictwem usługi Application Insights przy użyciu kodu AL oraz dla wydawców dzięki usłudze Azure Application Insights.

Co tyczy się natomiast poprawy interfejsu? Microsoft zapowiedział m.in. następujące zmiany:

  •  optymalizacja widoku głównego użytkownika, który zyskał dodatkowe warianty poza domyślnym menedżerem
  •  zwiększona responsywność stron z polami informacyjnymi
  •  ułatwienia czytelności dostosowane do osób niedowidzących
  •  automatyczne definiowanie i rozwiązywanie problemów dzięki Common Data Service

Zaplanowana jest również poprawa integracji systemu z Power Platform. Microsoft przewiduje koncentrację aktualizacji na obszarze virtual entities.

Pogłębiona integracja z Microsoft 365

Podążając tropem poprzednich aktualizacji, Microsoft stawia na systematyczne pogłębianie integracji systemu Dynamics 365 Business Central z Microsoft Teams. Zapowiedziane nowości pozwolą użytkownikom na usprawnienie przepływów pracy, dzięki możliwości przenoszenia danych biznesowych Business Central do konwersacji w aplikacji Teams. Będzie działo się to bezpośrednio – bez potrzeby angażowania innych programów bądź też zamykania komunikatora.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych, przewidziano z kolei przejście systemu na protokół OAuth 2.0, służący połączeniu z usługą Exchange Online w toku wdrażania wszelkich dodatków programu Outlook. Z pełną listą zmian przewidzianych w ramach 2020 Release wave 2 można zapoznać się na stronie Microsoft.