Nowe technologie w strategii biznesowej

Zmiana modelu zarządzania w dobie cyfryzacji. Czy nowe technologie mogą pomóc?

Galopujące tempo odkryć oraz coraz to doskonalszych innowacji przyczyniło się do rozpoczęcia tzw. czwartej rewolucji przemysłowej podpartej w pełni na cyfrowej technologii. Charakterystyczną cechą nastałego okresu są większe niż kiedykolwiek możliwości w obszarze gromadzenia oraz przetwarzania danych, a także pewnego rodzaju symbioza między rzeczywistością fizyczną i wirtualną. Efektywne wykorzystanie tego zjawiska stanowi podstawę do rozwoju biznesu. Ten bowiem osiągniemy jedynie w sytuacji, w której zaakceptujemy proces cyfrowej transformacji i – przede wszystkim – zaadaptujemy podparte na nim inteligentne technologie oraz podejście do samego zarządzania organizacją.

Aby poznać z bliska dokonania cyfrowej transformacji biznesu, zapraszamy do udziału w konferencji Dynamics Business Forum on-line. Wydarzenie dedykowane przedsiębiorcom przybliży uczestnikom świat inteligentnych technologii systemu ERP, które wspierają firmy w zachowaniu stabilności na konkurencyjnym rynku. Spotkanie odbędzie się 27.10.

Innowacyjne technologie kluczem do zmian

Obecnie sukces firmy zależy od szybkości jej działań. Nowe wyzwania, takie jak startup’y zakładane przy maksymalnym wykorzystaniu technologii chmurowej kształtują rynki, czerpiąc z innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają im ogromną elastyczność. Co tyczy się natomiast większych przedsiębiorstw? One muszą z kolei implementować zmiany ze szczególną rozwagą, mając świadomość większej złożoności tego procesu, a także zasięgu, jaki osiąga ich działalność. Czynnikiem warunkującym konkurencyjność stał się bowiem „gwałtowny inkrementalizm”, a więc stopniowe przystosowywanie istniejących już struktur do nowych realiów, aby najlepiej wykorzystać posiadany potencjał.

Z tej perspektywy, cyfrowa transformacja staje się dla organizacji szansą na przełamanie dotychczasowych ograniczeń technologicznych i podjęcia nowych rozwiązań. Warunki ku temu stwarza dostępność szerokiej gamy inteligentnych technologii – począwszy od sztucznej inteligencji, poprzez analitykę Big Data i Business Intelligence, skończywszy zaś na chmurze obliczeniowej czy Internecie Rzeczy. Czerpiąc z innowacyjnych technologii cyfrowych, przedsiębiorstwa mają szansę przebić i utrzymać się na rynku – nawet w trudnych czasach. W jaki sposób? Docierając do nieosiągalnych wcześniej zasobów informacji na temat klientów, branży oraz ich samych.

Wbrew pozorom, dyskusje w zakresie postępu technologii dla biznesu znacznie wykraczają poza kręgi IT. Wynika to z konieczności przekształcenia firmy jako całości w podmiot zwinny – a więc taki, który jest zdolny do realizowania wielu różnych modeli biznesowych. Specjaliści sprzedaży, marketingu, HR czy obsługi klienta dostrzegają klucz do osiągnięcia takiego stanu rzeczy w innowacyjności procesów. I to oni również angażują się w decyzję o implementacji nowych technologii w organizacji.

 

Cyfrowa transformacja okiem Microsoft

Microsoft to jedno z kluczowych przedsiębiorstw wspierających postęp cyfrowej transformacji w skali globalnej. Jako gigant technologiczny, zwraca on uwagę na kilka obszarów procesu cyfryzacji, w których na pierwszym planie nie pozostaje jedynie klient. W celu osiągania zysków należy bowiem zadbać o efektywne działania już na płaszczyźnie wewnętrznych struktur – by dostarczać jakościową obsługę warto zdefiniować wpierw jej koncepcję zgodną z łańcuchem wartości, wspierać pracowników oraz optymalizować działania operacyjne i przekształcać same produkty.

 

Budowanie zaangażowania klientów

Wraz z powstawaniem nowych środków komunikacji i rozwiązań mobilnych, dynamicznie zmieniają się oczekiwania konsumentów. Nieustanna gotowość do kontaktu oraz potrzeba docierania do informacji określa sposób pozyskiwania nowych klientów, drogi komunikowania oraz definiowania wrażeń. W czasach digitalu szczególnie istotnym jest, aby zapewniać potencjalnym oraz już zdobytym grupom nowych, doskonalszych doświadczeń – z dużym naciskiem na ich personalizację. Współczesne technologie, takie jak IoT wspierają specjalistów w określaniu potrzeb jednostek względem produktów, zaś rozwiązania Business Intelligence pozwalają uzyskać wgląd do kompletnych i uporządkowanych danych z zakresu np. obsługi konsumentów.

Cyfrowa transformacja rozszerzyła poniekąd rolę działów marketingu i sprzedaży, które obecnie muszą wykorzystywać w swoich działaniach digitalowe narzędzia oraz pozostawać w pewnej współpracy ze strukturami IT, by móc definiować oczekiwania grup docelowych. Pozyskanie kompleksowych informacji w zakresie oczekiwań klientów oraz dróg interakcji to pierwszy element budowania relacji. Warto działać w tym zakresie wg mapy budowania zaangażowania, zakładającej 4 elementy:

  • Zaprojektowanie i uzgodnienie modelu danych – wraz ze wskazaniem działów odpowiedzialnych za zarządzanie danymi
  • Udostępnianie skonsolidowanych informacji o kliencie niezbędnym pracownikom firmy
  • zdefiniowanie mapy podróży klienta na podstawie uzyskanej wiedzy
  • tworzenie ofert i doświadczeń w oparciu o predykcję

Wspieranie pracowników

Aby cyfrowa transformacja przebiegała poprawnie musi obejmować ona pracowników. Digitalizacja procesów może jednak postępować w tempie szybszym niż wiele działów może się spodziewać – stąd należy zatroszczyć się o inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników i ich wiedzę w zakresie wdrażanych technologii. W ten sposób zarządzający unikną lub zniwelują rozbieżności między obecnymi, a przyszłymi wymaganiami wobec współpracowników.

Podstawą prawidłowego zaangażowania działów w proces cyfrowej transformacji stanowi zapewnienie im dostępu do kompleksowych informacji. Nie tylko pod kątem szkoleń technologicznych, ale przede wszystkim aktualnych danych na temat przedsiębiorstwa, które to stanowią niezbędnik jeżeli chodzi o podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Kulturę informacji wspierają właśnie systemy ERP takie jak Dynamics 365 Business Central, wraz z pakietem inteligentnych technologii dostępnych w ramach tej klasy oprogramowań do zarządzania. Tego typu rozwiązania nie tylko gwarantują ciągły dostęp do bieżących danych, ale również wspierają standaryzację oraz automatyzację procesów.

Mówiąc o cyfryzacji, należy pamiętać także o roli mobilności. Wykorzystanie jej potencjału stanowi odpowiedź na współczesne wymagania biznesu, ograniczając koszty ponoszone przez organizację i zapewniając ciągłość działań pracowników niezależnie od okoliczności. Efektywne wsparcie rozwiązań mobilnych możliwe jest m.in. za sprawą cieszącej się coraz większą popularnością technologii chmury obliczeniowej, pozwalającej na łatwe współużytkowanie zasobów.

 

Optymalizacja działań

Innowacje technologiczne, takie jak systemy ERP, Internet Rzeczy czy sztuczna inteligencja definiują kolejny obszar cyfrowej transformacji – optymalizację działań przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie pozwalają na użytkowanie dotychczasowych struktur w nowym, rozszerzonym zakresie zadaniowym. Pozwala to nie tylko na zwiększenie produktywności, ale również poprawę czasu reakcji na konkretne zdarzenia czy nawet działania prewencyjne. Z cyfrowymi możliwościami przedsiębiorcy są zdolni do lepszego dostosowania wobec oczekiwań konsumenckich i doskonalenia oferowanych usług.

Wykorzystywanie np. Internetu Rzeczy wraz z czujnikami sprzyja poprawie wydajności – następnie zaś, siłą rzeczy często także sprzedaży. Użytkowanie zintegrowanych systemów do zarządzania i platform cyfrowych gromadzących dane z wielu źródeł umożliwia z kolei działania w oparciu o rzetelną analitykę biznesową, wspartą kompleksowym dostępem do informacji. Odpowiednio dobrane narzędzia cyfrowe zapewniają wszystkim działom informacje niezbędne w procesie obsługi klienta, sprzedaży bądź też odpowiedniego zarządzania strukturami wewnętrznymi organizacji. Ważne, aby zaawansowana analityka współgrała z mobilnością urządzeń, zapewniając elastyczność.

 

Poznaj inteligentne technologie dla biznesu w czasie Dynamics Business Forum

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób inteligentne technologie wpływają na kondycję współczesnych organizacji, zapisz się na nadchodzącą e-konferencję Dynamics Business Forum on-line! Druga tura wirtualnego wydarzenia dedykowanego przedsiębiorcom odbędzie się już 27.10. Zarejestruj się na stronie www.DynamicsBusinessForum.pl, by poznać specyfikę takich rozwiązań, jak technologia Business Intelligence, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz system ERP Dynamics 365 Business Central.

Wśród patronów medialnych tegorocznej edycji znaleźli się: wp.pl, money.pl, portalprzemyslowy.pl, erp-view.pl, magazynit.pl, erp24.pl, ceo.com.pl, logistyczny.com, logistyka.net.pl oraz czasopisma Top Logistyk, Kaizen, Magazynowanie i Dystrybucja.