Advanced Cost Allocations - aplikacja dla Dynamics 365 Business Central

Advanced Cost Allocations | Księgowanie równoległe, alokacja i kalkulacja kosztów produkcji w systemie ERP

Advanced Cost Allocations, czyli autorskie rozwiązanie IT.integro, umożliwia firmom wycenę i księgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych. Narzędzie wyposażone jest w funkcjonalności alokacji kosztów, alokacji odchyleń oraz księgowania równoległego, a obsługa schematów przeksięgowań i wycen kosztów produkcji może być prowadzona samodzielnie przez użytkowników – bez angażowania konsultantów z zewnątrz.

Przyjrzyjmy się wspólnie, co oferuje aplikacja dla Microsoft Dynamics 365 Business Central!

Komu dedykujemy rozwiązanie?

Advanced Cost Allocations cechuje uniwersalność. Aplikacja powstała z myślą o wszystkich firmach, które prowadzą alokacje oraz ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, a ich celem jest uzyskanie jak najbardziej precyzyjnych rozliczeń faktycznych kosztów produkcji.

Advanced Cost Allocations - aplikacja dla Dynamics 365 Business Central

Funkcjonalności, które udoskonalają rachunkowość w obszarze produkcji

Wyposażyliśmy naszą aplikację w funkcje niezbędne to zwiększenia efektywności procesów księgowych w Dynamics 365 Business Central. Oto one!

 

Księgowanie równoległe

Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą obsługiwać ewidencję kosztów jednocześnie w układzie kalkulacyjnym oraz rodzajowym. Co więcej, dzięki elastycznym ustawieniom,  możliwe jest również przeksięgowanie kwot między kontami księgi głównej.

Alokacja kosztów

Użytkownicy mogą przypisywać wspólne koszty pośrednie do różnych jednostek, procesów bądź usług. Dodatkowo funkcja pozwala na określanie kroków alokacji. Każdy z kroków ma definiowane:

  •  zakres kont źródłowych,
  •  zakres kont docelowych,
  •  możliwość wyboru, czy klucz alokacji ma być stały, czy też wyliczany dynamicznie.

Wymiary domyślne wiersza dziennika

Dzięki tej funkcjonalności, możliwe jest przypisanie kombinacjom typu wiersza dziennika zapasów i grup księgowych odpowiednich wymiarów domyślnych. Usprawnia to korzystanie z systemu na magazynie, ponieważ pracownicy nie muszą wybierać wartości wymiarów samodzielnie.

Alokacja odchyleń kosztów produkcji

Użytkownik zyskuje wraz z aplikacją sposobność do wyliczania różnic między kosztami produkcji ewidencyjnymi i faktycznymi oraz ich rozliczeń na otwarte zlecenia.

 

Ponad 20 lat doświadczenia w służbie klientom

Pierwsza wersja produktu znanego obecnie jako Advanced Cost Allocations powstała już w 2003 roku. Przez lata była ona udoskonalana i dopasowywana do zmieniających się wersji systemu ERP.

„Przez ten czas nie zmienił się natomiast cel istnienia naszego produktu, czyli dostosowanie Dynamics 365 Business Central do polskich standardów rachunkowości w zakresie ewidencji kosztów produkcji i polskich zwyczajów księgowych w obszarze ewidencji kosztów. Advanced Cost Allocations umożliwia precyzyjną kalkulację w sposób niedostępny w standardzie systemu i unikalny w świecie powstałych dla niego aplikacji.

Od bez miara 20 lat większość polskich firm produkcyjnych, będące klientami IT.integro, używa tego produktu do księgowania kosztów produkcji, alokacji kosztów i ustalania rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych. Wydanie Advanced Cost Allocations jako aplikacji do Dynamics 365 Business Central gwarantuje, iż nadal będą miały taką możliwość” – Tomasz Maciak, Architekt systemów, IT.integro

 

Sprawdź Advanced Cost Allocations na Microsoft AppSource!

Nasza aplikacja to kompleksowe narzędzie, którego nie mogą przegapić te firmy, które chcą zwiększyć efektywność swoich procesów księgowych w zgodzie ze standardami rachunkowości. Zapraszamy do skorzystania z platformy certyfikowanych rozwiązań biznesowych – zobacz Advanced Cost Allocations na Microsoft AppSource.

Aby dowiedzieć się więcej o produkcie oraz sposobie, w jaki wspomaga ona firmy zachęcamy również do sprawdzenia dokumentacji produktu.