wdrożenie Microsoft Dynamics NAV

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV w Algeco

W maju 2016 roku, w Algeco Sp. z o.o. pomyślnie zakończono wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2015. Wśród głównych celów, jakie wyznaczyła firma znalazły się m.in. usprawnienie wszystkich procesów w organizacji, w szczególności związanych z zarządzaniem zamówieniami, dostępem do informacji oraz raportowaniem. Partnerem wdrożenia została poznańska spółka IT.integro – strategiczny Partner Microsoft Dynamics w Polsce.

Algeco Sp. z o.o. należy do globalnej grupy Algeco Scotsman, będącej liderem konstrukcji modułowych, wyposażenia oraz usług dodatkowych. Siedziba główna znajduje się w Baltimore (USA), a oddziały firmy mieszczą się w 37 krajach, posiadając flotę liczącą ponad 310 000 kontenerów. Grupa już od 55 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania modułowe. Od 1998 roku Algeco Scotsman jest obecny również w Polsce, a zakres działań spółki obejmuje obszar całego kraju, oferując sprzedaż oraz wynajem kontenerów w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi.

Wdrażając system Microsoft Dynamics NAV 2015, spółka planowała osiągnąć standardowe korzyści związane z oprogramowaniem klasy ERP, scentralizować procesy w obrębie systemu, przyśpieszyć i uprościć raportowanie oraz usprawnić działania związane z zarządzaniem zamówieniami, zwłaszcza w zakresie dostępności informacji dla użytkowników systemu. Wcześniej, wśród głównych problemów z jakimi zmagała się firma znajdowały się m.in. praca na kilku systemach i bazach danych, brak scentralizowanych danych, a także brak dostępu do aktualnych raportów (raporty były generowane jedynie raz w miesiącu).

Decyzja o wyborze systemu Microsoft Dynamics NAV była związana z ustaleniami Grupy, w której system funkcjonuje od kilku lat. Naturalną konsekwencją było wdrożenie oprogramowania także w polskim oddziale. Dodatkowo, w Niemczech stworzono dedykowany moduł najmu dla Algeco, zintegrowany z Dynamics NAV, który usprawnia proces wynajmu kontenerów. Spółka IT.integro zajęła się jego tłumaczeniem oraz dostosowaniem do lokalnych wymagań.

Moduł najmu wspomaga kluczowy proces działalności firmy obejmujący ofertowanie a następnie zarządzanie umowami na wynajem kontenerów, wyposażenie oraz realizację usług w poszczególnych etapach (montaż, usługi cykliczne, demontaż). Zaimplementowano szereg mechanizmów automatyzacji usprawniających codzienną pracę, takich jak automatyczne generowanie i wysyłka comiesięcznych faktur, powiadomienia w przypadku ustawienia ceny poniżej wartości minimalnej oraz funkcjonalność pozwalającą na szczegółowe rozliczanie podwykonawców realizujących zlecone prace.

Wdrożenie systemu ERP rozpoczęło się w listopadzie 2015 roku i trwało do maja 2016. Obecnie projekt został przekazany do działu wsparcia. W jego ramach zaimplementowano funkcjonalności w obszarach finansów, środków trwałych, sprzedaży, zakupów, magazynu, produkcji ręcznej oraz modułu najmu Algeco.

Spółka Algeco planuje wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV w kolejnych zagranicznych oddziałach, w tym na Węgrzech, gdzie partnerem wdrożeniowym również została firma IT.integro.