Zarządzanie zmianą w organizacji

Kiedy i dlaczego warto zmienić sposób zarządzania zmianą?

Przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces tylko wówczas, gdy zachowa umiejętność przystosowywania się do zmian. Należy podkreślić, że sukcesu nie mierzymy w skali wyniku finansowego z jednego roku, ale wielu lat stale wdrażanej strategii rozwoju i powiększania działalności. Dotrzymując kroku konkurencji, obserwując potrzeby klientów oraz zmiany na rynku, możesz zadbać o stabilność swojego biznesu. Jak zatem zarządzać przedsiębiorstwem? Nie ma jednego sposobu, który będzie się sprawdzał na każdym etapie rozwoju firmy. Dowiedz się, dlaczego warto prowadzić działania z zakresu zarządzania zmianą.

Transformacja cyfrowa i wdrożenie systemu ERP

Często zmiany w organizacji są przeprowadzane dopiero na etapie wdrażania systemu ERP. Nowy system informatyczny wymusza na kadrze menadżerskiej zmianę sposobu zarządzania, co tym samym wpływa na kulturę organizacyjną. W ramach projektu wprowadzanych jest wiele usprawnień, automatyzacji, nowych procesów, jednak to nie jedyna okazja, aby wprowadzać do organizacji innowacyjne rozwiązania i narzędzia, a co więcej, to nie jedyny moment, kiedy warto zmienić sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

Zaangażowanie pracowników a zarządzanie zmianą

Jednym z czynników decydujących o powodzeniu wprowadzania zmian są pracownicy i ich otwartość lub opór na nowe rozwiązania i naukę obsługi nowych procesów. Skuteczne zarządzanie opiera się na przepływie informacji, komunikacji wewnętrznej. Jednym ze sposobów wzbudzenia zaangażowania pracowników oraz pozyskania od nich informacji jest ankietowanie. W ten sposób badane opinie można łatwo wykorzystać w planowaniu zmian w organizacji. Co więcej, dzięki temu pracownicy będą czuli się ważni i łatwiej się zaangażują, mając realny wpływ na działanie firmy.

Komunikacja wewnętrzna powinna także działać w drugą stronę. Aby zespół zaadaptował zmiany, musi zrozumieć ich cel. Warto otwarcie komunikować założenia strategii, a także cele, które firma zamierza osiągnąć, wprowadzając nowe narzędzia czy procesy. Ponadto pracownicy powinni wiedzieć, z jakimi nowymi wyzwaniami muszą się zmierzyć, jakie trudności mogą stanąć im na drodze oraz jak je zniwelować. Poza tym należy zidentyfikować osoby, które należy wyposażyć w konkretne informacje i dostarczać je w odpowiednim czasie. Dzięki temu efekty zmiany będą dużo lepsze i utrzymają się na dłużej.

Dlaczego warto wprowadzić strategię zarządzania zmianą?

Poznaj główne powody, dla których już dziś powinieneś zaplanować strategię zarządzania zmianą w swojej organizacji.

Utrwal przyszłe pozytywne zmiany

W zarządzaniu bieżącymi procesami w przedsiębiorstwie należy brać pod uwagę osiąganie celów zarówno krótko, jak i długo okresowych. Planowanie zmian również powinno objąć długi okres, stąd warto badać potencjał firmy również w kolejnych etapach. Dzięki strategii zarządzania zmianą będzie to przebiegało płynnie, a wprowadzanie każdej kolejnej innowacji będzie jeszcze łatwiejsze, dzięki sprawdzonej metodologii.

Zapewnij firmie utrzymanie konkurencyjności

Żadna firma nie utrzyma się w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, jeśli nie będzie się do niego dopasowywać. Aby pozostać konkurencyjnym, trzeba zachować elastyczność organizacji – rozwiązań technologicznych, ale także zespołów. Jeśli sprzeciwią się one zmianom i stawią opór, zmiany nie zostaną wprowadzone. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn niepowodzenia transformacji biznesów. Stałe działania w zakresie zarządzania zmianą przygotują Twoją firmę na każdą trudną sytuację, jak chociażby zmiana modelu biznesowego.

Zwiększ korzyści biznesowe

Każda zmiana w organizacji powinna prowadzić do osiągnięcia pewnej korzyści ekonomicznej, np. zmniejszenia zużycia materiałów i zapasów, automatyzacji, redukcji nakładów pracy itd. Dzięki metodologii zarządzania zmianą – działalności przed, w trakcie i po wprowadzeniu zmiany – masz możliwość zmaksymalizowania korzyści, która chcesz osiągnąć.