master league

Nowi Partnerzy w IT.integro Master League

W ostatnim czasie do grona partnerów IT.integro MASTER LEAGUE przystąpiły dwie firmy wdrożeniowe – AXHelpers oraz Usługi Komputerowe Sławomir Kilanowski. Obie firmy wykazały się szeroką wiedzą merytoryczną oraz praktyczną na temat systemu ERP.

Aby otrzymać tytuł Partnera należy pomyślnie przejść przez wieloetapowy proces, zaczynający się szkoleniami wstępnymi, podczas których, następuje weryfikacja potencjału Partnera. Pozytywna weryfikacja skutkuje podpisaniem Umowy Partnerskiej. Następnie, firma bierze udział w kolejnych etapach: kompleksowych szkoleniach technicznych, projektowych, marketingowych.

Prawo użytkowania marki IT.integro MASTER LEAGUE to przywilej wyłącznie certyfikowanego Partnera. Stanowi on potwierdzenie kompetencji i przynależność do elitarnej grupy firm wdrażających system Microsoft Dynamics NAV, zgodnie z metodyką opracowaną przez IT.integro.

AXHelpers jest firmą, która dotychczas zajmowała się wsparciem instalacji Dynamics AX i postanowiła rozszerzyć swoje kompetencje o wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV. Centrala firmy mieści się w Lublinie i będzie działać na terenie Polski południowo-wschodniej.

Usługi Komputerowe Sławomir Kilanowski – jest firmą z bogatym doświadczeniem sięgającym jeszcze systemu Dynamics GP. Obecnie z powodzeniem rozszerza swoje kompetencje w systemie Microsoft Dynamics NAV w rejonie Warmii i Mazur oraz Polski północno-wschodniej.

Znak IT.integro – ERP MASTER LEAGUE jest gwarancją kwalifikacji wdrożeniowych dla systemu Microsoft Dynamics NAV oraz oznacza zapewnienie wsparcia, bazującego na kompetencjach całej grupy partnerskiej. Jest to jedyny taki program w Polsce, dzięki któremu powstała jedna z największych grup konsultantów, wdrażających system do zarządzenia przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV.