Co nowego w Microsoft Dynamics NAV 2018? Poznaj nowe funkcje
15760
post-template-default,single,single-post,postid-15760,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
Microsoft Dynamics NAV 2018

Co nowego w Microsoft Dynamics NAV 2018?

Na początku grudnia 2017 roku odbędzie się światowa premiera kolejnej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV. NAV 2018 nie stanowi rewolucyjnej wersji, ale kończy erę rozwiązań z rodziny NAV. Daje początek nowym możliwościom systemu ERP, które przeniosą swoich użytkowników w erę cyfrowej transformacji.

Przyszłość Dynamics NAV i Dynamics 365 „Tenerife”

NAV 2018 pojawi się pod koniec bieżącego roku. Na wiosnę planowana jest wersja NAV 2018 R2. Polska premiera odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zmiany zaprezentowane podczas konferencji partnerskiej Directions EMEA 2017 przez Marko Perisic’a, mają charakter kosmetyczny. Podobnie jak jego poprzednie wersje, system można będzie wdrożyć w modelu subskrypcyjnym (IaaS), jak i on-premise. Nowości pojawiają się głównie w obszarze personalizacji oraz ulepszeń, podnoszących efektywność i wygodę pracy użytkowników.

W międzyczasie projektanci Microsoft pracują nad ich strategicznym rozwiązaniem, obecnie znanym pod nazwą roboczą – Dynamics 365 „Tenerife”, które pojawi się już wiosną 2018 roku.

Dynamics 365 „Tenerife” jest odpowiedzią korporacji na rozwój przedsiębiorstw, nowych potrzeb i transformacji cyfrowej. Jest to kontynuacja strategii Microsoft, zmierzająca do stworzenia innowacyjnego, zintegrowanego i kompletnego wsparcia dla biznesu, które połączy możliwości systemu ERP, chmury obliczeniowej, Office 365, LinkedIn i rozwiązań partnerskich.

NAV 2018

Marko Perisic zapowiedział także unifikację nazewnictwa. Już niedługo przestanie obowiązywać nazwa Dynamics NAV. Po wersji NAV 2018, system ERP dołączy do rodziny produktów Microsoft pod szyldem Dynamics 365. Obecnie, opisując przyszłe wersje NAV używa się nazwy Dynamics 365 „Tenerife”, która jest określeniem roboczym.

Wiosną 2018 roku pojawi się Dynamics 365 „Tenerife” w modelu chmurowym (SaaS), który będzie miał te same funkcjonalności co NAV 2018. W 2019 roku oba produkty – Microsoft Dynamics NAV 2018 on-premise oraz Dynamics 365 „Tenerife” w modelu SaaS będą funkcjonować pod jedną, spójną nazwą. Nadal jednak to klient będzie decydować jaki model wdrożenia wybiera – w chmurze czy na serwerach stacjonarnych.

Od przyszłego roku Dynamics 365 “Tenerife” w modelu SaaS będzie wdrażany w wybranych krajach jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Dania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Austria, Szwajcaria, Belgia, Szwecja i Finlandia. Premiera w Polsce nie jest jeszcze planowana.

Dynamics 365 „Tenerife” będzie dostępny na dwóch platformach. Oznacza to, że wersja chmurowa, w modelu SaaS, będzie oferować te same funkcjonalności, możliwość kastomizacji co wersja on-premise. Dodatkowo gwarantując korzyści chmury, jak skalowalność czy odnawialną licencję.

NAV 2018

Czym zaskoczy nas nowa wersja NAV 2018?

Microsoft Dynamics NAV 2018 skupiła się na wprowadzeniu ulepszeń, pozwalających na usprawnienie pracy w systemie ERP. Najważniejsze wśród nich to:

Interfejs programowania integracji API

W celu ułatwienia dostawcom usług i programistom prac związanych z integracją z systemem Microsoft Dynamics NAV opracowano interfejs REST API, który bazuje na usługach sieciowych z prostym uwierzytelnianiem. Elementy interfejsu programowania mogą być wykorzystywane niezależnie lub w połączeniu z rozszerzeniami w przypadku, gdy konieczne jest dodanie elementów interfejsu lub logiki biznesowej Dynamics NAV.

W ramach pierwszej iteracji API opublikowano standardowe typy rekordów, takie jak dane firmowe, dane nabywcy, dostawcy, zapas (produkt), zamówienie sprzedaży, faktura sprzedaży, konto i dziennik.

Spersonalizowane środowisko pracy

Dzięki wbudowanemu w Dynamics NAV narzędziu już po kilku kliknięciach użytkownik może wyświetlić dane powiązane z jego rolą i obszarem działalności albo zoptymalizować sposób wprowadzania danych w przeglądarce.

W ramach personalizacji można:

  • przenosić lub ukrywać treści takie jak kolumny, pola, okienka informacyjne, wykresy i wskaźniki wydajności, a także dodawać nowe informacje w kolumnach lub polach.
  • blokować kolumny, aby dane pola były widoczne zawsze podczas przewijania.
Podgląd i wydruk raportów

Nowa funkcjonalność Podgląd raportów umożliwi wyświetlanie faktur, deklaracji podatkowych, zestawień kontrolnych i bilansowych bezpośrednio w systemie Dynamics NAV bez konieczności pobierania plików.

Praca z funkcjonalnością będzie niezwykle prosta zarówno w przeglądarce na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Obsługa danych będzie możliwa poprzez kliknięcie, wpisywanie, przeciąganie elementów, przybliżanie i przewijanie stron, zaznaczanie oraz kopiowanie tekstu, a także korzystanie z łączy. Wydruki będzie można wykonywać bezpośrednio z przeglądarki.

Możliwe będzie wykonanie synchronizacji CRM całkowicie w tle
·       Instrukcje dotyczące ustawień połączenia Dynamics CRM

W ramach instrukcji dotyczących ustawień połączenia Dynamics CRM zawarto wskazówki dotyczące sprzężenia sprzedawców z użytkownikami CRM. Sprzężenie tych elementów jest warunkiem synchronizacji danych pomiędzy Dynamics CRM i Dynamics NAV. Korzystając z instrukcji, można wykonać pełną synchronizację po wcześniejszym ustawieniu parametrów połączenia CRM. Synchronizacja jest wykonywana w tle, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przerywać pracy.

·       Okno Ustawienia połączenia Dynamics CRM

Z okna Ustawienia połączenia CRM można przejść do okna Zlecenia synchronizacji integracji, w którym dostępne są informacje o postępie uruchomionych procesów synchronizacji oraz o liczbie rekordów w Dynamics NAV i w połączonym Dynamics CRM.

·       Sprzężenie rekordów pomiędzy Dynamics NAV i Dynamics CRM

W celu zdefiniowania parametrów sprzężenia Dynamics NAV i Dynamics CRM można ustawić filtr tabeli integracji dla listy rekordów CRM. Dzięki temu w synchronizacji zostaną uwzględnione tylko rekordy spełniające zdefiniowane kryteria. W przypadku wyłączenia synchronizacji Dynamics CRM, wszystkie powiązane z nią zlecenia synchronizacji integracji zostaną anulowane.

Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel

Użytkownicy korzystający z widoków głównych dyrektora handlowego oraz księgowego mogą wskazać, które sprawozdania finansowe mają być dostępne w programie Excel. Sprawozdania można wyświetlać, klikając na rozwijalne menu w części Raporty na wstążce. Wybrane sprawozdanie można wyświetlać nie tylko w trybie stacjonarnym, ale również w przeglądarce w aplikacji Excel Online. Dane połączone są z systemem Dynamics NAV.

Użytkownik może wybrać odpowiedni raport na wstążce. W ramach bieżącej wersji dostępne są poniżej wymienione raporty Excel:

  • Bilans
  • Rachunek wyników
  • Zestawienie przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zysków zatrzymanych
  • Wiekowanie zobowiązań
  • Wiekowanie należności

W Wielkiej Brytanii dostępna jest również funkcja umożliwiająca wyświetlanie nazwy nabywcy, dostawcy oraz kontaktu i powiązanych adresów na podstawie NIP. Wybrany NIP można sprawdzić w dostępnym w formie usługi webowej rejestrze EC VAT VIES, która umożliwia skojarzenie NIP (nr VAT) z nazwą oraz adresem danej firmy czy osoby.

Zgłaszanie zestawień sprzedaży do UE przekraczających 9999 pozycji

Funkcjonalność obsługuje teraz zgłoszenia zestawień sprzedaży do UE przekraczające 9999 pozycji. Użytkownik powinien jedynie zmienić maksymalną liczbę pozycji na 9999 w oknie Konfiguracja raportu VAT dla listy sprzedaży do UE. W przypadku zgłoszenia tak obszernego raportu system generuje odpowiednie komunikaty i przesyła je na portal Government Gateway. Wyniki zgłoszenia są dostępne w zapisach dziennika.

Synchronizacja dostawców w Lexmark Invoice Caputure Service

Synchronizacja dostawców jest dużym ułatwieniem dla użytkowników oprogramowania do rejestracji faktur Lexmark ICS. Dzięki niej można uzyskać lepsze wyniki w zakresie identyfikacji dostawców. Podczas „uczenia” programu użytkownik ma możliwość ręcznego wyboru dostawców i przypisywania ich do nowych szablonów faktur.

Podczas synchronizacji wszystkie dane dostawców takie jak numer, nazwa, adres, NIP, numery telefonów i kont bankowych są przekazywane do programu Lexmark ICS.

Proces nie jest jednak włączony standardowo. Aby z niego korzystać, należy odpowiednio ustawić parametry w oknie Ustawienia usługi OCR. Po włączeniu usługi, wszystkie rekordy dostawców są automatycznie synchronizowane z Lexmark ICS. Proces obejmuje też wszelkie zmiany dotyczące danych i konta bankowego dostawcy.

Współpraca z oprogramowaniem Ceridian

Funkcjonalność dostępna na kontynencie amerykańskim. Po zainstalowaniu rozszerzenia Ceridian Payroll możliwy jest import plików transakcji płacowych z programu Ceridian HR/Payroll wykorzystanego w Stanach Zjednoczonych oraz z programu Ceridian Powerpay dostępnego w Kanadzie. Dzięki rozszerzeniu można zaimportować zgromadzone dane płacowe takie jak data, konta płacowe, opis i kwota. Informacje są mapowane zbiorczo na konta księgowe odpowiednie dla każdego konta płacowego.

Rozszerzenie zawiera również przykładowy plik płacowy, przy pomocy którego użytkownik ma możliwość przetestowania funkcjonalności na firmie demonstracyjnej.

Import pliku Quickbooks

Rozszerzenie Import pliku płacowego Quickbooks (Quickbooks Payroll File Import), dostępne w USA, umożliwia import plików transakcji płacowych w formacie Quickbooks IIF. Po zainstalowaniu rozszerzenia można zaimportować zgromadzone dane płacowe takie jak data, konta płacowe, opis czy kwota. Informacje są mapowane zbiorczo na odpowiednie konta księgowe dla każdego konta płacowego. Rozszerzenie zawiera również przykładowy plik płacowy, przy pomocy którego użytkownik ma możliwość przetestowania funkcjonalności na firmie demonstracyjnej.