Cyfrowy model pracy na konferencji BUSINESSmeetup

Największe wyzwania cyfrowego modelu pracy

Już 24 września odbędzie się wirtualna konferencja praktyków biznesu – BUSINESSmeetup. Grono ekspertów IT.integro, funkcjonujących na co dzień w branży technologicznej spotka się z uczestnikami, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z intensywną dobą cyfryzacji, która w ciągu ostatnich miesięcy nabrała szczególnego rozpędu. Zmienione realia biznesowe odcisnęły piętno na wielu branżach i obszarach działania przedsiębiorstw, stawiając pracowników i pracodawców przed nowymi wyzwaniami. Jakimi?

Spadek wydajności i motywacji

Opuszczenie biur na rzecz home office to dla większości firm spora rewolucja. Wykluczenie bezpośredniego kontaktu na linii pracownik – pracodawca, a także kontaktu w wewnętrznych strukturach pracowniczych wymaga modyfikacji dotychczasowego zarządzania potencjałem, motywacją i informacją. Stanowi to duże wyzwanie dla Działów Personalnych i Działów HR, które wciąż zobligowane są do efektywnego wspierania kadry zarządzającej.

Podstawowy problem może stanowić w tym wypadku nieefektywna komunikacja oraz spadek motywacji – szczególnie w początkowej fazie przejścia na pracę zdalną. Podtrzymywanie morali pracowników w dobie dystansu to istotny czynnik, dzięki któremu unikniemy bądź maksymalnie zredukujemy spadek wydajności. Specjaliści HR muszą zmierzyć się z nowymi metodami onboardingu, delegowania zadań, transmisji informacji między szczeblem kierowniczym i pracowniczym oraz kontroli wyników pracy na drodze technologicznej.

Utrudniony kontakt z klientem

Nagłe przejście w wirtualny świat obsługi klienta stworzyło szczególnie wysoką barierę dla tych przedsiębiorstw, których działy handlowe funkcjonowały w oparciu o sprzedaż bezpośrednią. Ogromna zmiana zrodziła potrzebę restrukturyzacji dotychczasowych strategii, umiejscawiając handlowców w poniekąd nowej dla nich roli. Implementacja cyfrowych rozwiązań może być procesem trudnym, lecz w zasadzie nieodzownym, aby podtrzymywać dobre relacje z klientami.

Zmiany, choć szczególnie dotkliwe w wypadku bezpośredniego modelu handlu, odczuły również firmy stosujące sprzedaż pośrednią w zawężonej formie. Należy pamiętać bowiem, że nowoczesna komunikacja z klientami to obecnie coś więcej niż mail czy telefon, a cyfryzacja procesów obsługi w drodze wykorzystania szerszych kanałów i współczesnych narzędzi to podstawa nie tylko utrzymania jakości relacji, ale przede wszystkim ich poprawy.

Zagrożenia nowych stanowisk pracy

Praca zdalna wymusiła na firmach zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem przeobrażenia standardów ochrony biurowych miejsc pracy w standardy dostosowane do zdalnego funkcjonowania. Zrodziło to nowe wątpliwości – jak chronić dane przed cyberzagrożeniami, w jaki sposób zabezpieczyć sieci domowe czy obszary przetwarzania, korzystając często z prywatnych urządzeń? Chaos informacyjny mógł być szczególnie zauważalny w przypadku tych przedsiębiorstw, które dotychczas nie stosowały usystematyzowanej polityki bezpieczeństwa informacji.

Nieefektywna komunikacja wewnętrzna

Nie da się ukryć, że efektywnej pracy najlepiej sprzyja bezpośredni kontakt. Funkcjonujemy zupełnie inaczej będąc w biurze, w gronie najbliższych współpracowników, a realizując zadania czy projekty w domowej izolacji. W zdalnym modelu działania organizacje muszą zapewnić każdemu pracownikowi dostęp do odpowiednich komunikatorów, których możliwości wykraczają poza standardową skrzynkę pocztową. Brak spójnego, wirtualnego środowiska do przepływu informacji, obiegu dokumentów i monitorowania aktualnych zmian w plikach rodzi problemy z wydajnością, generuje błędy i wydłuża czas pracy.

Problem w dotarciu do odbiorców

Dystans społeczny znacznie utrudnił, a wręcz uniemożliwił na pewien czas część dróg dotarcia do klientów. Zupełnej stagnacji uległ kontakt bezpośredni, zaś zewnętrzne nośniki reklam przestały być efektywne ze względu na społeczną izolację, która uwydatniła mankamenty takiej formy promocji. W czasach, kiedy niemal wszystkie czynności wykonujemy online, również skuteczny marketing wymaga od przedsiębiorców otwartości na digitalowe kanały przekazu. Te jednak wciąż stanowią dla wielu firm obszar nieodkryty, przez co w ostatnim czasie przedsiębiorstwa ze strategią reklamową wykluczającą cyfrowe narzędzia zostały szczególnie narażone na spadek konkurencyjności.

Zapraszamy na konferencję BUSINESSmeetup

Jeżeli zależy Ci na tym, aby Twoja firma sukcesywnie migrowała z przestrzeni offline do online, zachęcamy do udziału we wrześniowej e-konferencji BUSINESSmeetup! Podczas wydarzenia spotkasz się z gronem praktyków takich obszarów, jak zarządzanie, marketing, HR, sprzedaż czy IT, którzy wskażą uczestnikom, jak radzić sobie ze wspomnianymi i innymi trudnościami. Postarają się nakreślić nową perspektywę postrzegania cyfryzacji – jako horyzontu nowych możliwości, a nie bariery. Konferencja dedykowana jest menadżerom, specjalistom i przedsiębiorcom, którzy chcą skonfrontować swoje odczucia z doświadczeniem ekspertów firmy technologicznej.

Udział w BUSINESSmeetup jest całkowicie bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://www.businessmeetup.online/, do 23 września 2020. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto skontaktować się z nami już dzisiaj!