Gazele Biznesu

IT.integro Gazelą Biznesu 2018!

Firma IT.integro kolejny już raz uzyskała tytuł Gazeli Biznesu. Jest on przyznawany firmom o wysokiej dynamice wzrostu według rankingu opracowanego przez Coface na zlecenie Pulsu Biznesu.

Gazele Biznesu to małe bądź średnie przedsiębiorstwa, które wyróżniają się szybkim tempem wzrostu. Ich wielkość mierzona jest wartością osiąganych przychodów, a dynamika rozwoju – tempem ich przyrostu w okresie ostatnich trzech lat.

Gazelami Biznesu 2018 zostały firmy, które podobnie jak IT.integro:

  • Rozpoczęły swoją działalność przed 2015 rokiem i prowadzą ją nieprzerwanie do dzisiaj;
  • W latach 2015-2017 z roku na rok notowały wzrost przychodów ze sprzedaży i ani razu nie odnotowały straty;
  • W roku bazowym 2015 osiągnęły przychody ze sprzedaży mieszczące się w przedziale między 3 a 200 mln złotych.

Gazele Biznesu są prestiżowym rankingiem, w którym o miejscu nie decyduje jury. Pozycja zależy jedynie od wyrażonej w procentach dynamiki przyrostu obrotów, osiągniętej w latach 2015-2017.

Tytuł Gazeli Biznesu to gwarancja wiarygodności, doskonałej reputacji, a także rekomendacja, która ma duże znaczenie w relacjach z klientami oraz kontrahentami.