microsoft dynamics nav

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej docenił innowacyjność rozwiązań Microsoft Dynamics

Aplikacja biznesowa firmy Microsoft – Microsoft Dynamics NAV 2013 – uzyskała opinię o innowacyjności od Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. (IBS PW), który zajmuje się transferem technologii i wiedzy opracowanej na Politechnice Warszawskiej.

– Przyznawana przez naszych ekspertów opinia o innowacyjności dotyczy technologii lub produktu, który firma planuje wdrożyć w ramach nowej inwestycji. Posiadanie takiej opinii może okazać się bardzo pomocne, a czasem wręcz niezbędne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Co więcej, załączenie opinii o innowacyjności konieczne jest w przypadku ubiegania się o przyznanie kredytu technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. Z kolei w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, załączenie takiego dokumentu do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na jej przyznanie – skomentował Tomasz Poczęsny, specjalista ds. transferu technologii, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Za rozwiązanie innowacyjne w skali światowej, zarówno na płaszczyźnie użytkowej, jak i technologicznej, IBS PW uznał także system ERP Microsoft Dynamics NAV. W tym przypadku zwrócono uwagę na trzy obszary innowacyjności: marketingową, procesową oraz organizacyjną. Doceniono szereg możliwości systemu, takich jak klient sieci web umożliwiający dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej, zaawansowana technologia budowania raportów i wykresów, technologia SIFT pozwalająca na przeprowadzanie wielu złożonych obliczeń przy pomocy metody agregacji danych czy funkcjonalności w zakresie wymiarów księgowych i analizy. Zwrócono również uwagę na możliwości integracji rozwiązania z portalem Microsoft SharePoint, platformą Windows Azure oraz aplikacjami Microsoft Office 365 i Microsoft Excel. W zakresie innowacyjności procesowych podkreślono znaczenie takich funkcjonalności jak prognozowanie przepływów pieniężnych, rachunek kosztów, zarządzanie kompletacją czy graficzna analiza dostępności w czasie i według zdarzenia.