Electronic Banking w ofercie IT.integro

Electronic Banking – ustandaryzowane procesy bankowości elektronicznej

W ramach dalszego rozwoju w obszarze autorskich produktów IT.integro, firmy globalne mogą liczyć na nową propozycję, która znacząco usprawni procesy związane z transakcjami bankowymi. Rozwiązanie Electronic Banking jest rozszerzeniem Dynamics 365 Business Central dostępnym na platformie AppSource. Służy ono standaryzacji i usprawnieniu wymiany danych z bankami.

Przetwarzanie transakcji bankowych z Electronic Banking

Nowy produkt IT.integro powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń projektowych, w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby użytkowników systemu Dynamics 365 Business Central oraz zmiany technologiczne wprowadzane przez Microsoft. W ramach rozwiązania dostarczono szereg nowych rozszerzeń funkcjonalnych, które usprawniają obsługę bankowości elektronicznej, w tym:

 • definiowanie szablonów paczek przelewów i generowanie paczek przelewów,
 • usprawnienia w zakresie automatycznego rozliczania wyciągów bankowych,
 • definiowanie priorytetów przelewów dla konkretnych dostawców, nabywców i pracowników,
 • możliwość definiowania uprawień, przepływów pracy i ról użytkowników w ramach procesu akceptacji.

Koncepcja rozwiązania

Produkt stanowi rozszerzenie standardowej funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central i obejmuje:

 • aplikację Electronic Banking Base App zawierającą rozszerzenia funkcjonalności i procesów oraz
 • aplikacje typu  Electronic Banking Extension z interfejsami właściwymi dla banków w danych krajach.

Electronic Banking Base App to główny element rozwiązania, dostarczający kluczowe funkcjonalności. Aplikacja Electronic Banking Base App jest już dostępna na platformie AppSource. Można pobrać ją bezpłatnie. Zapewnia obsługę wymiany danych w standardzie SEPA pain 001.001.03 (czyli w standardowym formacie obsługiwanym w Dynamics 365 Business Central) i pozwala na przetestowanie, a potem na korzystanie z rozszerzeń funkcjonalnych oraz udoskonalonego procesu bankowości elektronicznej.

W celu obsługi wymiany z lokalnymi bankami, konieczne jest doinstalowanie do Electronic Banking Base App wybranych aplikacji Electronic Banking Extensions dla danego kraju. Aplikacje typu Electronic Banking Extension umożliwiają obsługę lokalnych wymagań z zakresu bankowości elektronicznej, ułatwiając przedsiębiorstwom współpracę z międzynarodowymi kontrahentami i bankami. W celu uzyskania informacji o dostępności Electronic Banking Extension należy skontaktować się z IT.integro.

Integracja Electronic Banking Extension PL z Polish Functionality – Starter Pack

Obecnie zespół IT.integro przygotowuje Electronic Banking Extension PL – aplikację, która zapewni użytkownikom możliwość współpracy z bankami w Polsce. Będzie ona gwarantować jednocześnie integrację z Polish Functionality – Starter Pack. Aplikacja zostanie wkrótce udostępniona na platformie AppSource.

Korzyści dla użytkowników

Rozwiązanie Electronic Banking pozwala zarówno firmom działającym na terenie jednego kraju, jak i organizacjom globalnym na standaryzację procesów bankowości elektronicznej, umożliwiając też wymianę danych z bankami lokalnymi. Dzięki dodatkowym rozszerzeniom standardowej funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central, ich użytkownicy mogą liczyć na takie korzyści, jak:

 • elastyczność w zakresie definiowania ustawień eksportu przelewów oraz importu wyciągów bankowych;
 • automatyzacja umożliwiająca rozliczenia dla wielu rachunków w maksymalnie krótkim czasie;
 • obsługa wielu formatów plików eksportowanych i importowanych;
 • możliwość wymiany danych za pośrednictwem API i WebServices;
 • krótszy czas realizacji operacji księgowych, eksportu przelewów czy importu wyciągów bankowych;
 • zwiększona kontrola nad obsługą transakcji poprzez możliwość definiowania ról użytkowników, zasad akceptacji oraz przepływu pracy;
 • redukcja błędów wynikających z manualnego wprowadzania wyciągów bankowych do systemu;
 • usprawnianie i standaryzacja procesów bankowości elektronicznej;
 • możliwość śledzenia transakcji w Rejestrze bankowości elektronicznej.