Dynamics 365

Czym jest rozwiązanie Dynamics 365 oraz jak wykorzystać jego możliwości?

Częste zmiany nazw produktów z rodziny Microsoft mogą wprowadzać konsumenta w błąd. Na przykład, w przypadku rozwiązań Dynamics ERP i CRM, których wizerunek zmieniano kilkakrotnie. Nie wszyscy użytkownicy mają również świadomość tego, że coraz rzadziej używa się terminów ERP i CRM. Jeśli czasem trudno ci nadążyć za nowościami na rynku i czujesz się nieco zdezorientowany, nie jesteś sam.

Czym jest Dynamics 365?

Usprawnienie działań finansowych, operacyjnych i sprzedażowych było głównym założeniem podczas projektowania platformy Dynamics 365. W zależności od branży, przedsiębiorstwa różnią się złożonością i specyfiką realizowanych procesów. Wychodząc naprzeciw kompleksowym wymaganiom organizacji, funkcjonalność Dynamics została podzielona „aplikacje” obejmujące różne obszary działalności przedsiębiorstw.

Podobnie jak zestawy klocków, aplikacje można dowolnie łączyć, dopasowując do aktualnych potrzeb biznesowych. System można zakupić w całości lub, w zależności od wymagań, zdecydować się na wdrożenie wybranych aplikacji z określoną funkcjonalnością.

Efektywne wykorzystanie wdrożonych funkcjonalności uzależnione jest od właściwego zarządzania dostępnymi danymi. Gwarantuje ono skuteczny obieg informacji, sprawny przebieg procesów we wszystkich działach i lokalizacjach przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie Dynamics 365 Business Central (aplikacje ERP) można wdrożyć zarówno w modelu chmurowym, jak i tradycyjnym.

Co wyróżnia Business Central spośród produktów z rodziny Dynamics 365?

Microsoft posiada kilkanaście produktów sprzedawanych pod szyldem Dynamics 365. Jednym z nich jest – Dynamics 365 Business Central.

Obejmuje on pełną funkcjonalność systemu ERP oraz ograniczone możliwości w zakresie zarządzania relacjami z klientem.

Microsoft Dynamics 365 Business Central zaprojektowano z myślą o małych i średnich organizacjach, szczególnie tych specjalizujących się w sprzedaży hurtowej oraz produkcji.

Podstawowa funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business Central wspiera księgowość, optymalizację procesów łańcucha dostaw, gospodarki magazynowej, zarządzania projektami czy kompletację. Pakiet Premium obejmuje dodatkowe funkcje poprawiające wydajność działań z zakresu produkcji i serwisu. Dzięki płynnej integracji z modułami dodatkowymi (rozszerzeniami), funkcjonalność można skonfigurować i dostosować pod kątem wymagań przedsiębiorstw świadczących profesjonalne usługi, zajmujących się handlem internetowym, a także firm budowlanych.

Dynamics 365 Business Central można wdrożyć zarówno w modelu chmurowym, jak i tradycyjnym (on-premises).

Najczęściej zadawane pytania

Czym różnią się rozwiązania z rodziny Dynamics 365 od wcześniej używanych produktów z linii Dynamics ERP?

 • „Microsoft Dynamics 365 Business Central” to nowa nazwa Microsoft Dynamics NAV.
 • „Dynamics 365 Finance” i „Dynamics 365 Supply Chain Management” to teraz dwie aplikacje zastępujące Dynamics AX.
 • „Dynamics 365 for Sales” to nowa odsłona Dynamics CRM.

Czy produkty Microsoft Dynamics NAV, AX i CRM są nadal dostępne w sprzedaży?

Nowi klienci mogą zakupić oprogramowanie tylko w wersji Dynamics 365. Dotychczasowi klienci mogą nadal dodawać kolejne licencje i moduły pod warunkiem, że mają aktywny roczny abonament (BREP) pod warunkiem.

Partnerzy Microsoft cały czas świadczą usługi wsparcia dla produktów Dynamics NAV, Dynamics AX oraz Dynamics CRM.

Wsparcie partnerów

Ekspert wdrożeniowy łatwo i szybko oceni, które z dwóch rozwiązań ERP z Dynamics 365 będzie najlepiej odpowiadało potrzebom twojej organizacji. Decydując się na pomoc partnera, zaoszczędzisz czas i pieniądze. Wielu certyfikowanych partnerów Microsoft pracując przez lata nad rozwojem systemów Microsoft ERP i CRM, było świadkiem ewolucji Dynamics 365.

Ci najbardziej doświadczeni mają świadomość tego, że pierwszym niezbędnym krokiem w procesie wyboru odpowiedniego oprogramowania jest pełne zrozumienie procesów i potrzeb firmy. Kolejnym etapem jest dopasowanie właściwego rozwiązania. Oprócz asystowania w procesie wyboru właściwej technologii wspierającej realizację długoterminowych celów biznesowych, do zadań partnera wdrożeniowego należy zapoznanie klienta z zasadami licencjonowania produktu, a także możliwymi ograniczeniami i konsekwencjami dotyczącymi użytkowania poszczególnych licencji.

W jaki sposób Dynamics 365 wspiera rozwój twojej firmy?

Przejście na zintegrowany system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem to poważna decyzja dla większości firm. Podjęcie właściwej decyzji wymaga czasu. Warto go poświęcić, aby porównać dostępne na rynku rozwiązania, przeprowadzić migrację danych oraz przeszkolić pracowników. Działania te, choć niezbędne, mogą jednak zakłócać bieżącą działalność organizacji.

Jakie długofalowe korzyści dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa może przynieść wdrożenie Dynamics 365? W większości organizacji, wdrożenie nowoczesnego rozwiązania chmurowego wspierającego zarządzanie przynosi najwięcej korzyści w następujących obszarach:

 • Automatyzacja procesów i przepływów pracy
 • Sprawny przepływ danych i procesów
 • Scentralizowane zarządzanie danymi

Dzięki automatyzacji procesów, realizacja codziennych zadań, takich jak tworzenie faktur czy zamówień zakupu przebiega sprawnie i bez komplikacji. Prawidłowo wystawiona faktura szybciej trafi do klienta i zostanie opłacona.

Usunięcie barier komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi działami organizacji wpłynie na zwiększenie wydajności oraz usprawnienie procesu realizacji zamówień, począwszy od etapu produkcji, przez wygenerowanie dokumentu sprzedaży, przygotowanie dostawy oraz wysłanie faktury.

Wszyscy mówią dziś o cyfrowej transformacji w biznesie. Kluczem do optymalnego wykorzystanie jej potencjału jest scentralizowane zarządzanie danymi.

Wdrożenie innowacyjnych narzędzi i technologii pozwoli zmniejszyć liczbę zakłóceń komunikacyjnych oraz opóźnień w realizacji zamówień, będących bolączką większości przedsiębiorstw. Dzięki możliwości kontroli przepływów danych w organizacji, możesz unowocześnić jej funkcjonowanie:

 • dostarczać spersonalizowane treści,
 • przewidywać zachowania klientów,
 • optymalizować stany magazynowe i nie tylko.

Jakie korzyści może przynieść twojej firmie wdrożenie rozwiązań Dynamics 365?

Warto przyjrzeć się bliżej i przeanalizować, w jaki sposób automatyzacja i usprawnienie procesów, a także centralizacja danych mogą wpłynąć na lepsze funkcjonowanie i wyższą wydajność pracy poszczególnych działów. Przedstawiono przykłady, choć uproszczone i obrazujące jedynie wybrane aspekty działania, dają ogólny obraz potencjalnych korzyści. Zalety i możliwości wykorzystania rozwiązania Dynamics 365 są nieograniczone.

Sprzedaż

 • Automatyzacja. Wyświetlanie powiadomień dla pracowników działu sprzedaży informujących o zgłoszeniu lub zapytaniu serwisowym wprowadzonym przez klienta.
 • Przepływ procesów. Skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie liczby obsługiwanych transakcji dzięki funkcjom sterowania sprzedażą.
 • Centralizacja danych. Konsolidacja danych dotyczących transakcji i interakcji z klientem, wgląd w aktualne i historyczne dane.

Obsługa klienta

 • Automatyzacja. Stały i niezawodny dostęp do istotnych danych, na podstawie których handlowcy mogą podejmować skuteczne działania sprzedażowe.
 • Przepływ procesów. Tworzenie zamówień roboczych i harmonogramów, a także delegowanie pracowników technicznych do realizacji wybranych zleceń w oparciu o dane klientów.
 • Centralizacja danych. Dostarczanie wartościowych treści we wszystkich kanałach komunikacji z klientem.

Field Service

 • Automatyzacja. Automatyczna alokacja zleceń na pracowników serwisu posiadających wymagane kwalifikacje oraz przypisanie lokalizacji umożliwiające obsługę jak największej liczby zgłoszeń danego dnia.
 • Przepływ procesów. Dostęp do kluczowych danych dotyczących usług świadczonych przez dział wsparcia technicznego z dowolnego urządzenia mobilnego. Na ich podstawie, pracownicy serwisu mogą na bieżąco aktualizować realizowane zlecenia oraz wykonywać rozliczenia.
 • Centralizacja danych. Synchronizacja danych oraz możliwość śledzenia zapasów i dostaw wg poszczególnych pojazdów.

Project Service Automation

 • Automatyzacja. Delegowanie zadań oraz przypisywanie pracowników na podstawie umiejętności i kompetencji dzięki możliwości stałego wglądu w bieżące zasoby oraz funkcji ujednoliconego planowania.
 • Przepływ procesów. Wyznaczanie priorytetów i planowanie skutecznych działań sprzedażowych dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym.
 • Centralizacja danych. Prognozowanie zapotrzebowania na zasoby oraz ich alokacja i optymalne wykorzystanie w ramach danego projektu.

Marketing

 • Automatyzacja. Możliwość zastosowania narzędzi do projektowania, predefiniowanych szablonów, filmów video oraz bloków treści do ponownego użycia, dostosowanych do preferencji i potrzeb nabywcy.
 • Przepływ procesów. Przypisywanie priorytetów, klasyfikacja i przekazywanie potencjalnych klientów, a także monitorowanie postępu działań dzięki możliwości integracji procesów i wglądu w scentralizowane dane sprzedażowo i marketingowe.
 • Centralizacja danych. Monitorowanie efektywności działań marketingowych oraz zwiększenie zwrotów z inwestycji dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym.

Dynamics 365 Finance i Dynamics 365 Supply Chain Management

 • Automatyzacja. Poprawa efektywności pracy dzięki dostosowanym do roli użytkownika obszarom roboczym wspierającym inteligentną automatyzację działań, wyznaczanie priorytetów oraz integrację z produktami Office 365.
 • Przepływ procesów. Zmniejszanie kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji procesów finansowych, planowaniu i kontroli budżetu oraz funkcji uzgadniania trzyelementowego.
 • Centralizacja danych. Działania ukierunkowane na poprawę jakości oferowanych produktów dzięki możliwości identyfikacji i szybkiego rozwiązania problemu w oparciu o aktualizowane na bieżąco dane.

Talent

 • Automatyzacja. Sprawne wdrażanie nowych pracowników dzięki personalizowanym listom kontrolnym oraz jasno zdefiniowanych procesom usprawniających działania administracyjne.
 • Przepływ procesów. Narzędzia wspierające efektywną współpracę w procesie rekrutacji, sprawna wymiana informacji o kandydatach.
 • Centralizacja danych. Aktywne wsparcie rozwoju zawodowego personelu poprzez śledzenie osiągnięć pracowników, przyznanych certyfikatów oraz odbytych szkoleń.

Retail

 • Automatyzacja. Wybór właściwego dostawcy, zakup zapasów po najbardziej korzystnych cenach, alokacja i uzupełnianie stanów magazynowych według zapotrzebowania rynku, sezonowości oraz oceny konkurencyjności.
 • Przepływ procesów. Wygoda i elastyczność zakupów: możliwość dokonania transakcji w sklepie stacjonarnym lub online oraz odbioru produktu w dowolnej lokalizacji, a także opcja dostawy do domu dzięki zintegrowanej obsłudze zamówień.
 • Centralizacja danych. Efektywna sprzedaż wielokanałowa dzięki aktualizowanym na bieżąco danym dotyczącym produktów i nabywców. Możliwość monitorowania dostępności zapasu oraz stanu zamówienia.

Jakie korzyści może przynieść twojej firmie wdrożenie Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central to przystępna cenowo opcja mogąca przynieść korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. Rozwiązanie obejmuje ustawienia standardowych procesów, które można dostosowywać pod kątem specyficznych potrzeb organizacji. Wsparcie rzetelnego i kompetentnego partnera pozwoli twojej organizacji maksymalnie wykorzystać potencjał wdrożonego oprogramowania oraz realizować specjalne wymagania branżowe.

 • Zarządzanie Finansami. Optymalizacja procesów księgowych i magazynowych, sprawny przepływ informacji dotyczących transakcji zakupu i sprzedaży między działami. Wbudowane pulpity Power BI umożliwiające kompleksowy wgląd w realizowane operacje.
 • Zarządzanie relacjami z klientem. Scentralizowany system zarządzania informacjami o nabywcach, możliwość śledzenia danych potencjalnych klientów oraz inicjowania skutecznych działań sprzedażowych. Wsparcie działań sprzedażowych oraz zwiększanie zysków dzięki wykorzystaniu technik up-selling i cross-selling.
 • Zarządzanie projektem. Tworzenie, śledzenie i zarządzanie projektami klientów dzięki użyciu kart czasu pracy, zaawansowanym funkcjom wyceny zleceń i raportowania. Skuteczne zarządzanie budżetem mające na celu zapewnienia rentowności projektu.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wbudowane narzędzia analityki biznesowej umożliwiają prognozowanie i planowanie zapotrzebowania. Dzięki dynamicznie aktualizowanym informacjom na temat poziomu zapasów, pracownicy mają stały wgląd w kluczowe dane o dostępności oraz opcjach dostawy.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzenie szczegółowych rejestrów pracowniczych, obejmujących informacje poufne, a także dane dotyczące umowy zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji oraz dane kontaktowe.
 • Zarządzanie magazynem. Efektywny proces realizacji zamówień, śledzenie transakcji oraz przesunięć magazynowych. Konfiguracja pojemników na podstawie układu magazynu, zgodnie z wymiarami jednostek składowania.
 • Zarządzanie serwisem. Narzędzia umożliwiające kompleksowy przegląd zadań serwisowych i obciążeń, właściwe przypisanie zasobów oraz sprawną obsługę zgłoszeń.
 • Produkcja. Wydajne funkcje zarządzania magazynem ułatwiające obliczanie i optymalizację zasobów i zdolności produkcyjnych, generowanie harmonogramów produkcji oraz obsługę zleceń, zgodnie z wymaganiami i potrzebami klientów.

Jakie możliwości kryją w sobie produkty Microsoft?

Za marketingowymi opisami produktów często kryje się obietnica wyjątkowych i innowacyjnych możliwości oprogramowania. Większość organizacji zmaga się z nadmiarem informacji. W lawinowym tempie przybywa gromadzonych i przetwarzanych danych, powodując brak spójności i chaos informacyjny.

Microsoft wspiera organizacje w skutecznym zarządzaniu ogromnymi ilościami danych, oferując szereg narzędzi analityki biznesowej oraz nową generację rozwiązań do zarządzania danymi działających w oparciu o technologie uczenia maszynowego, sztuczną inteligencję oraz rzeczywistość rozszerzoną.

Przyjrzyjmy się najbardziej znanym narzędziom usprawniającym zarządzanie danymi.

Power BI

Power BI to sprawdzone rozwiązanie z rodziny produktów Microsoft oferujące zaawansowane funkcje wizualizacji oraz pulpity nawigacyjne, a także dostęp do usług i zasobów chmurowych z dowolnego urządzenia i miejsca. Możliwość integracji z innymi aplikacjami (np. Microsoft Excel) pozwala użytkownikom na usprawnienie działań w zakresie:

 • Konsolidacji wielu źródeł danych oraz możliwości wglądu zarówno z poziomu platformy chmurowej, jak i systemu wdrożonego w modelu tradycyjnym (on-premises).
 • Upraszczania procesu gromadzenia, przetwarzania i integracji danych za pomocą usługi Power Query.
 • Tworzenia raportów oraz niestandardowych wizualizacji za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych.

Platforma Microsoft Power

Platformę Microsoft Power, obejmującą pakiet narzędzi PowerApps, Power BI i Power Automate zbudowano na bazie usług Common Data Service for Apps.

Zaprojektowano ją z myślą o zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla unikatowych przepływów pracy oraz procesów przy pomocy wspomnianych aplikacji. Dzięki zastosowaniu mechanizmu „wskaż i kliknij” (point and click) do tworzenia aplikacji, rozbudowa i dostosowanie funkcjonalności Dynamics 365 oraz Office 365 są niezwykle proste i szybkie, szczególnie dla użytkowników pracujących wcześniej w środowisku Office 365.

Lepszy wgląd w dane

Microsoft Dynamics 365 AI

Microsoft rozpoczął prace nad opracowaniem katalogu narzędzi sztucznej inteligencji wspierających modelowanie predykcyjne. W momencie publikacji dokumentu, na liście narzędzi znajdowały się trzy aplikacje Dynamics 365 AI umożliwiające wdrożeniu w trzech różnych modelach chmurowych Microsoft Azure.

 • Dynamics 365 AI for Sales: Zapewnia wgląd w zachowania klientów oraz funkcje umożliwiające prognozowanie trendów.
 • Dynamics 365 AI for Customer Service: Optymalizacja procesów wsparcia oraz usprawnienie obsługi klienta.
 • Dynamics 365 AI for Market Insights: Wspiera proces gromadzenia danych z kanałów społecznościowych oraz stron internetowych, będących podstawą działań ukierunkowanych na budowanie zaangażowania klientów.

Rzeczywistość mieszana

Microsoft wprowadza dla szerszego grona odbiorców narzędzia bazujące na technologii rzeczywistości mieszanej współpracujące z rozwiązaniem Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 Remote Assist umożliwia zdalną współpracę pomiędzy serwisantami i technikami oraz specjalistami z innych sektorów. Microsoft Dynamics 365 Layout wspiera obsługę hologramów oraz modeli 3D. Oba rozwiązania działają w oparciu o technologię Microsoft HoloLens zapewniającą użytkownikom spojrzenie w rzeczywistość wirtualną.

Wskazówki, które pomogą Ci wybrać właściwego partnera wdrożeniowego

Microsoft Dynamics 365 stanowi kluczowy fundament prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa patrzącego z optymizmem w przyszłość. Właściwy partner wdrożeniowy to ten, który pokazuje ci, jak w optymalny sposób wykorzystać nowe oprogramowanie, wspiera w dalszym rozwoju w szybko zmieniającej się rzeczywistości technologicznej oraz usprawnieniu procesów ukierunkowanych na uzyskanie długoterminowych zwrotów z inwestycji.

 • Od samego początku, zwracaj uwagę, w jaki sposób potencjalny partner reaguje na ewentualne problemy i zgłoszenia. Wyraźnym ostrzeżeniem może być sytuacja, w której masz trudności z uzyskaniem szybkiej pomocy ze strony partnera podczas realizacji cyklu sprzedaży.
 • Jasno przedstaw procesy realizowane w twojej organizacji. Potencjalny partner musi mieć wiedzę na temat procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz możliwości ich usprawnienia.
 • Zapytaj o dotychczasowy przebieg współpracy z Microsoft. Partner wdrożeniowy powinien blisko współpracować z ekspertami Microsoft. Dowiedz się, jaki typ szkoleń oferuje swoim pracowników, dzięki którym są zawsze na bieżąco i mają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy.
 • Poproś o rekomendacje. Nie bój się pytać o referencje wystawione przez dotychczasowych klientów z branży. Opracuj listę pytań, które chciałbyś zadać podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania z potencjalnym partnerem, aby uzyskać niezbędne informacje, które pomogą ci w podjęciu ostatecznej decyzji.
 • Dobrze poznaj procesy realizowane po stronie partnera. Warto zorientować się, czy partner wdrożeniowy posiada jasno zdefiniowane procesy oraz, czy prowadzone działania realizuje w oparciu o plany projektowe, oraz szacunkowe ramy czasowe.
 • Omów program szkoleniowy. Poznaj szczegóły dotyczące szkolenia: jego czas trwania oraz rodzaj oferowanych zajęć.
 • Dowiedz się, jak wygląda wsparcie powdrożeniowe. Często zdarza się, że partnerzy oferują wiele poziomów wsparcia, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów. Dowiedz się, ilu dotychczasowych klientów korzystało z usług potencjalnego partnera wdrożeniowego przez okres dłuższy niż ostatnie pięć lat.

Pamiętaj o tym, że powodzenie wdrożenia w dużym stopniu zależy od kompetencji i doświadczenia partnera, którego wybierze twoja organizacja. Potencjalny partner powinien wykazywać się wiedzą i doświadczeniem oraz chętnie udzielać odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Nie obawiaj się stawiać trudnych pytań. Zawsze domagaj się konkretnych i jasnych odpowiedzi.