NAV Customer Day 2018

Druga edycja NAV Customer Day 2018 już za nami

13 listopada br. odbyła się druga edycja NAV Customer Day – konferencji zorganizowanej z myślą o klientach IT.integro. Tegoroczne spotkanie odbyło się w warszawskiej siedzibie Microsoft i uczestniczyło w nim 50 gości reprezentujących blisko 30 firm.

Jedyną stałą rzeczą jest zmiana

Organizatorzy skupili się na przyszłości systemu Microsoft Dynamics NAV oraz zmianach, jakie pojawią się w nowych wersjach. Wskazali kierunki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, rynku rozwiązań biznesowych oraz strategii Microsoft.

Podczas sesji wprowadzającej, Prezes Zarządu IT.integro – Piotr Śledź mówił, że choć nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, to żyjemy w czasach rewolucji cyfrowej, w której zmiany są rzeczą naturalną. Dobrze wykorzystane mogą stać się siłą napędową dla biznesu, pozwalając rozwijać organizacje i podnosić efektywność pracowników.

Nowa rzeczywistość biznesowa to nieograniczone możliwości, które wspiera technologia, zapewniająca dostęp do innowacyjnych narzędzi i usług, w dowolnym miejscu i czasie. Rozwiązania, jakie dostarcza Microsoft, są nieodzownym elementem cyfrowej transformacji. Pozwalają one na obsługę wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwach – począwszy od sprzedaży, obsługi klienta, produkcji, aż po finanse i dystrybucję.

To najwyższy czas, by przedsiębiorcy zmienili swoją strategię, zapewniając swoim organizacjom:

 • większe zaangażowanie klientów w różnych kanałach komunikacji,
 • tworzenie cyfrowego środowiska pracy dla pracowników,
 • optymalizację procesów,
 • pogłębianie analityki biznesowej,
 • integrację narzędzi,
 • transformację wytwarzanych produktów, usług i modeli biznesowych.

Piotr Śledź omówił w swojej prezentacji strategię One Microsoft, która bazuje na integracji i ścisłej współpracy 3 grup rozwiązań:

 • Microsoft 365 – to inteligentne rozwiązanie, które obejmuje usługę Office 365, system Windows 10 i usługę Enterprise Mobility + Security;
 • Dynamics 365 – to nowa generacja rozwiązań biznesowych, która obsługuje wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwach. W rodzinie produktów Dynamics 365 znalazł się Dynamics 365 Business Central, czyli następca systemu Microsoft Dynamics NAV;
 • Microsoft Azure – to rozwijający się zbiór usług chmurowych, który zapewnia swobodę tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami.

Ostatnia wersja systemu pod nazwą Microsoft Dynamics NAV

Podczas panelu poświęconego nowościom, jakie pojawiły się w wersji Dynamics NAV 2018, Sławomir Michalak, Kierownik Działu Obsługi Klienta w IT.integro, omówił kluczowe zmiany i rozwiązania, jakie pojawiły się w Polskiej Funkcjonalności.

Polska Funkcjonalność to przygotowany przez IT.integro, certyfikowany przez Microsoft moduł (add-on) rozszerzający podstawową wersję systemu Microsoft Dynamics NAV. Zawiera on przede wszystkim polską warstwę językową oraz funkcje dostosowanie do polskich przepisów:

 • Mechanizm podzielonej płatności (Split payment),
 • JPK – nowy mechanizm generowania plików,
 • integrację z Bazą Internetową REGON,
 • sprawdzanie statusu podatnika VAT,
 • funkcję Pomiń w ewidencji VAT,
 • Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016),
 • funkcję Typy działalności firmy.

Sławomir Michalak podkreślił, że moduł jest sukcesywnie aktualizowany i rozwijany. Od czasu premiery w wersji Microsoft Dynamics NAV 2013, poprzez kolejne wersje, wzbogacił się o szereg rozwiązań, stanowiąc obecnie najbardziej kompletny i dopracowany w historii pakiet funkcjonalności.

Wśród ciekawych tematów, które pojawiły się w trakcie tego panelu, znalazła się prelekcja Radosława Dudziaka, Specjalisty ds. Obsługi Klienta, który przedstawił platformy dostępne dla Dynamics NAV takie jak Microsoft Azure, DataCenter oraz on-premise. Prelegent wskazał także możliwości integracji ze światem rozwiązań Microsoft, wśród których warto wymienić Office 365, PowerBI, Dynamics 365, Microsoft Flow, Microsoft Azure i Machine Learning.

NAV Customer Day 2018

Na koniec sesji poświęconej Dynamics NAV 2018, Wojciech Kwiczor, Kierownik ds. Rozwoju Produktów przeprowadził prezentację wybranych nowości bezpośrednio w systemie ERP. Wśród nich znalazło się  tworzenie kartoteki zapasu, zamówienia zakupu z poziomu zamówienia sprzedaży, a także wykorzystanie PowerApps do tworzenia aplikacji biznesowych.

Dynamics 365 Business Central kolejnym krokiem w kierunku cyfrowych przemian

Kolejny panel w całości poświęcony był nowościom, jakie pojawiły się wraz z najnowszą wersją Dynamics NAV – który obecnie nosi nazwę Dynamics 365 Business Central.

Podczas prezentacji poprowadzonej przez Krzysztofa Zielińskiego, Menadżera Projektów Enterprise z IT.integro, omówiona została koncepcja Industry 4.0., jako kluczowego trendu współczesnej gospodarki. Polega on na ścisłej współpracy wielu systemów, tworzeniu sieć i integracji ludzi oraz maszyn, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, Internetu Rzeczy, Big Data, Chmury, Sztucznej Inteligencji i Rozszerzonej Rzeczywistości.

Microsoft dostarcza potężne narzędzia biznesowe dzięki ścisłej integracji Dynamics 365, Microsoft 365, Microsoft Azure i rozwiązań partnerskich. Przedsiębiorcy zyskują szereg możliwości, poprzez połączenie funkcjonalności poszczególnych rozwiązań.

NAV Customer Day 2018

Odpowiedzią na zachodzące zmiany oraz nowe potrzeby biznesowe zarówno przedsiębiorców, jak i klientów jest Dynamics 365 Business Central. Dzięki niemu, można realizować wydajniejsze procesy, które bazują na rzetelnych i precyzyjne danych, pozwalając tym samym na:

 • lepszy wgląd w kompleksowe i skonsolidowane dane ze wszystkich obszarów działalności,
 • sprawniejszą analitykę danych,
 • efektywniejszą identyfikację trendów,
 • konsolidację danych, które pochodzą ze źródeł publicznych,
 • dokładniejsze zrozumienie rynku i potrzeb klientów.

Kolejna prezentacja poprowadzona przez Przemysława Kniata, Menadżera Sprzedaży w IT.integro, dotyczyła zmiany sposobu licencjonowania. W Dynamics 365 Business Central, w odróżnieniu od poprzednich wersji Dynamics NAV, dostępne będzie licencjonowanie użytkowników imiennych, którzy przypisani są do pakietów Premium bądź Essentials.

Dodatkowo sprzedaż licencji dla systemu Dynamics NAV, a także możliwość aktualizacji do wersji Dynamics NAV 2018 będzie możliwa do 1 kwietnia 2019 roku. Po tym czasie wszystkie wdrożenia będą możliwe do Dynamics 365 Business Central.

Ostatni panel w całości poświęcony był kwestiom organizacyjnym, ramom współpracy, zmianom w procesie komunikacji, licencjonowaniu, a także szczegółowo omówiono zagadnienia licencyjne.

Podsumowanie

NAV Customer Day było wydarzeniem, które zgromadziło liczną grupę klientów i użytkowników systemu ERP. Stało się także platformą wymiany informacji, doświadczeń i opinii między ekspertami Dynamics NAV a przedstawicielami firm z różnych branż. Kolejna edycja planowana jest w przyszłym roku.

 

NAV Customer Day 2018