Business Intelligence dla firm

Czy warto inwestować w technologię Business Intelligence?

Współczesne firmy są zmuszone do przetwarzania ogromnych ilości danych dziennie. Bez ich prawidłowej migracji trudno wyobrazić sobie podstawy do podejmowania sensownych decyzji biznesowych. Aby działać efektywnie w sferze biznesu należy dysponować aktualnym i kompletnym zapleczem informacji na temat procesów zachodzących w organizacji. Kluczowe znaczenie ma zarówno prawidłowość otrzymywanych danych, jak również prędkość, z jaką trafiają one do osób decyzyjnych – i właśnie dlatego warto rozpatrzeć inwestycje w technologię Business Intelligence.

Zaawansowana analityka biznesowa oraz wiele innych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w systemie ERP będzie stanowić temat październikowej konferencji Dynamics Business Forum on-line. Po aktualną wiedzę z zakresu trendów wspierających rozwój przedsiębiorstw zapraszamy do bezpłatnego zapisu na jeden z dostępnych terminów: 14.10  lub 27.10!

Potrzeba cyfrowych rozwiązań

Znaczenie branży IT dla biznesu sukcesywnie wzrasta we wszystkich sektorach gospodarki. Intensywny rozwój rynków oraz samych organizacji wymaga od przedsiębiorców wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w celu usprawnienia oraz optymalizacji procesów. Zgodnie z badaniami Microsoft, już 84% sektora małych i średnich firm w skali globalnej planuje inwestycje w cyfrowe narzędzia – lub już z nich korzysta. Rosnący popyt na osiągnięcia informatyczne widać choćby po drastycznie krótkich cyklach życia produktów IT, które szybko zastępowane są przez wersje zaktualizowane bądź zupełne nowości.

Technologię Business Intelligence (BI) możemy określić jako ważny składnik procesu cyfrowej transformacji biznesu, która w ciągu trwającego roku znacząco przyspieszyła. Rozwiązania BI pozwalają firmom na zautomatyzowane przekształcanie danych w przejrzyste informacje z wykorzystaniem m.in. hurtowni danych, dzięki czemu użytkownicy narzędzi są w stanie działać świadomie na bazie aktualnych zestawień i raportów, zaś sama organizacja – lepiej zawalczyć o swoją konkurencyjność.

 

Business Intelligence – jakie korzyści niesie dla przedsiębiorstwa?

Celem technologii BI jest zapewnienie organizacjom środowiska wyposażonego w bieżące informacje – bez konieczności angażowania pracowników w ręczne gromadzenie i opracowywanie danych. Analizie podlega aktualna sytuacja firmy, wyniki realizacji elementarnych planów czy osiągnięte wskaźniki finansowe. Tworzenie i zarządzanie raportami w oparciu o wiele źródeł, z których zazwyczaj czerpiemy, to proces sprzyjający błędom i zbędnie czasochłonny w sytuacji, w której nowoczesne rozwiązania technologiczne zepchnięte są na dalszy plan. Co pozwalają zatem osiągnąć narzędzia klasy BI?

 

Pełny wgląd w aktualne procesy

Decyzyjność nie leży jedynie w rękach kadry zarządzającej, ale również kierowników działów czy pracowników niższego szczebla. Trend BI sprzyja dostępności danych dla wielu jednostek organizacji, które zyskują możliwość śledzenia oraz analizowania nie tylko procesów wewnętrznych, ale też zewnętrznych przedsiębiorstwa na różnych poziomach dostępnej szczegółowości. Wiąże się to z zasadą samodzielności użytkownika, pielęgnowaną w ramach tego typu rozwiązań technologicznych, którego podstawę stanowi bezpośredni dostęp do danych niezbędnych dla danego stanowiska pracy – w tym tych dotyczących budżetu, wyników sprzedaży czy stanów magazynowych.

 

Punkt wyjścia dla prognoz

Business Intelligence pozwala gromadzić informacje w sposób ciągły i automatyczny, czerpiąc z wielu różnych źródeł wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Cyfryzacja analityki zakłada ich ujednolicenie oraz generowanie w ramach przejrzystych pulpitów i raportów z uwzględnieniem oczekiwanego stopnia szczegółowości. Co istotne, aktualność automatycznie zarządzanych informacji pozwala uniknąć błędów ludzkich i stanowi podstawę dla prognozowania oraz monitorowania trendów rynkowych, nie tylko upraszczając procesy decyzyjne, ale także zwiększając szansę na ich efektywność.

 

Samodzielność raportowania

Wykorzystanie trendu pogłębionej analityki biznesowej pozwala uniknąć żmudnej pracy zespołu analityków, którzy często zmuszeni są do opracowywania sprawozdań w oparciu o wiele niezintegrowanych źródeł danych. Dodatkową trudność rodzą w tym wypadku odmienne metody przetwarzania danych przez użytkowników, co w rezultacie kłóci się z zachowaniem spójnej struktury informacji. Narzędzia Business Intelligence pozwalają z kolei na samodzielne opracowywanie raportów w ramach intuicyjnego środowiska, udostępniania dokumentacji wszystkim pracownikom firmy oraz tworzenia analiz na bazie jedynie tych danych, które uznamy za niezbędne – bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej.

 

Wydajne dysponowanie czasem

Analityka biznesowa spycha manualne raportowanie na rzecz automatycznych procesów, dzięki czemu pomijamy tak czasochłonne kroki analityczne, jak zebranie danych, ich ręczne przetworzenie dla potrzeb użytkownika czy weryfikacja. Skutkuje to ogromną oszczędnością czasu specjalistów, umożliwiając jednocześnie pracę w oparciu o zbiór bieżących informacji, które nie wymagają wielodniowego opracowania, w trakcie którego mogą stracić już na aktualności.

Z rozwiązaniami systemów Business Intelligence możliwe jest ciągłe śledzenie wskaźników efektywności przedsiębiorstwa (KPI). W rezultacie – jesteśmy w stanie monitorować kondycję organizacji, szybciej reagować na niekorzystne zmiany oraz identyfikować ich źródła.

 

BI we współpracy z nowymi technologiami – AI, Big Data, machine learning

Analityka biznesowa to tylko jeden z komponentów transformacji cyfrowej. Te natomiast największe korzyści przynoszą w ścisłej współpracy. Już w tym momencie możemy spotkać rozwiązania klasy BI, które – w przeciwieństwie do standardowych systemów analitycznych – są w stanie przetwarzać ogromne zbiory danych Big Data. Coraz więcej organizacji jest obecnie w posiadaniu tak wielkich zasobów, które ponadto charakteryzuje często brak jednolitych struktur, tym bardziej trudnych do zarządzania. W tym celu należy sięgnąć po systemy BI o odpowiedniej charakterystyce dedykowanej przetwarzaniu zasobów Big Data, takich jak np. Microsoft Power BI.

Business Intelligence czerpie także coraz większymi garściami z możliwości sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) – w tym również algorytmów uczenia maszynowego. Narzędzia analityczne współpracujące z AI to szansa na przetwarzanie bardzo dużych ilości zgromadzonych danych przy jednoczesnej oszczędności czasu, dzięki oddelegowaniu zadań analitycznych robotom. W postępującej dobie cyfryzacji, dla wielu przedsiębiorstw zestawienie to stanie się niezbędne w celu generowania analiz na podstawie zasobów przekraczających ludzkie możliwości. Co więcej, wykorzystanie algorytmów AI w narzędziach Business Intelligence stwarza podstawy dla personalizacji obsługi pod konkretne potrzeby konsumenckie, wspomagając konkurencyjność.

 

Poznaj inteligentne technologie biznesu w czasie Dynamics Business Forum!

Trendy cyfrowej transformacji to obecnie nieodłączny i wciąż rozbudowywany element systemów ERP. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat takich technologii, jak Business Intelligence, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet Rzeczy czy chmura obliczeniowa – zarejestruj się na bezpłatną e-konferencję Dynamics Business Forum online i poznaj ich znaczenie dla środowiska systemu do zarządzania firmą, Dynamics 365 Business Central! Przedsiębiorców zapraszamy do wyboru jednego z dwóch dostępnych terminów wydarzenia – 14.10 lub 27.10. Sprawdź szczegóły i zapisz się na stronie DynamicsBusinessForum.pl.

Wśród patronów medialnych tegorocznej edycji znaleźli się: wp.pl, money.pl, portalprzemyslowy.pl, erp-view.pl, magazynit.pl, erp24.pl, ceo.com.pl, logistyczny.com, logistyka.net.pl oraz czasopisma Top Logistyk, Kaizen, Magazynowanie i Dystrybucja.