Integracja systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central z Krajowym Systemem e-Faktur

Integracja systemu ERP z Krajowym Systemem e-Faktur

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców już od 1 stycznia 2024 roku. Od tego momentu wszystkie systemy działające w Polsce będą musiały być kompatybilne z Krajowym Systemem e-Faktur. Dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central integracja z KSeF zostanie utworzona na poziomie aplikacji Polish Localization.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to centralna baza i system do wymiany faktur pomiędzy kontrahentami krajowymi. Docelowo powinny się w nim znaleźć wszystkie faktury, które wystawiają krajowi przedsiębiorcy.

Dla zrozumienia działania Krajowego Systemu e-Faktur istotny jest moment, kiedy faktura staje się dokumentem, a dzieje się to dopiero po nadaniu numeru identyfikacyjnego KSeF ID, czyli przetworzeniu w centralnym rejestrze. W momencie uzyskania numeru możemy uznać, że faktura jest faktycznie wystawiona.

Krajowy System e-Faktur jest udostępniany w formie usługi w chmurze i przetwarza faktury zakupu i sprzedaży w formacie plików XML. Ich struktura jest opisana w strukturze logicznej dostarczanej przez Ministerstwo Finansów. Aby zarządzać fakturami w KSeF, konieczna jest autoryzacja. W tym celu można wykorzystać: podpis kwalifikowany, pieczęć, profil zaufany (dla osób fizycznych) lub token. Do integracji systemu ERP Business Central z Krajowym Systemem e-Faktur będziemy wykorzystywać token jako podstawową metodę uwierzytelniania.

Wysyłka faktury do KSeFu będzie wykonywana w kilku kolejnych krokach:

 • inicjacja sesji w kontekście podmiotu,
 • wysyłka faktury XML,
 • weryfikacja pliku i nadanie unikalnego KSeF ID,
 • zakończenie sesji,
 • UPO dla zakończonej sesji,
 • uaktualnienie KSeF ID w księgach.

Integracja systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central z Krajowym Systemem e-Faktur

Aplikacja Podatnika KSeF

W kwietniu pojawiła się Aplikacja Podatnika KseF. Jest to webowy klient, poprzez którego możemy:

 • wystawiać, odbierać lub przeglądać e-Faktury,
 • zarządzać uprawnieniami użytkowników z firmy,
 • przeglądać sesje,
 • generować tokeny autoryzacyjne.

 

Dostępne mamy trzy środowiska Krajowego Systemu e-Faktur:

 • wersja testowa – nie wymaga uwierzytelnienia; do korzystania z niej nie powinniśmy wykorzystywać prawdziwych danych na dokumentach, które generujemy;
 • wersja przedprodukcyjna (demo) – wymagana jest autoryzacja, jednak wciąż nie powinniśmy wykorzystywać prawdziwych danych;
 • wersja produkcyjna – w pełni operacyjny system.

Na rządowej stronie podatki.gov.pl można znaleźć komplet informacji o Krajowym Systemie e-Faktur, a także strefę testową KSeF, komunikaty, środowiska produkcyjne oraz bardzo przydatny obszar pytań i odpowiedzi.

Z jakimi wyzwaniami wiąże się Krajowy System e-Faktur?

Głównym obszarem naszej pracy jest konieczność obsłużenia schematu e-Faktury. Musi on obsługiwać wszystkie możliwe warianty faktury sprzedaży:

 • zwykła faktura sprzedaży zapasów, usług,
 • faktura sprzedaży z podanym okresem rozliczeniowym (usługa leasingu, najmu),
 • faktura sprzedaży z różnymi datami dostaw/realizacji usług,
 • faktury sprzedaży z wieloma podmiotami,
 • faktura zaliczkowa,
 • faktura VAT marża,
 • samofakturowanie,
 • faktury dla produktów akcyzowych (np. wykazanie akcyzy dla rolników),
 • faktura w procedurze OSS,
 • faktury z dodatkowymi obciążeniami i odliczeniami na fakturze.

Struktura logiczna e-Faktury zawiera elementy i atrybuty (pola):

 • pola obligatoryjne – wypełniane obowiązkowo,
 • pola opcjonalne – wypełniane obowiązkowo, jeżeli jest spełniony warunek ustawowy,
 • pola fakultatywne – nie są wymagane.

Integracja systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central z Krajowym Systemem e-Faktur

W jaki sposób Polish Localization będzie zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur?

Do komunikacji aplikacji Polish Localization z Krajowym Systemem e-Faktur do autentykacji będzie wykorzystywany token autoryzacyjny.

W procesie sprzedaży:

 • faktura będzie sprawdzana i walidowana w trakcie księgowania,
 • wprowadzone zostaną dodatkowe słowniki do uzupełniania poszczególnych pól,
 • dokument poprawnie zweryfikowany w systemie następnie będzie wysłany i zaakceptowany w KSeF,
 • dopiero w KSeF uzyskuje on unikalny numer KSeF ID i staje się faktycznym dokumentem,
 • plik XML z fakturą trafia do kolejki wysyłającej do KSeF,
 • na podstawie potwierdzenia UPO z KSeF zaktualizowany zostanie KSeF ID w księgach.

 

W procesie zakupu komunikacja z KSeF obejmuje dwa kroki:

 • zapytanie o listę faktur na zadany zakres dat,
 • pobranie plików XML z KSeF.

Integracja systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central z Krajowym Systemem e-Faktur

Krajowym Systemem e-Faktur – kluczowe daty

 • Od października do grudnia 2021 roku odbywa się pilotaż z udziałem podatników.
 • Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur jest dostępny jako rozwiązanie dobrowolne.
 • Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe.

Plany rozwoju aplikacji i aktualny status prac nad integracją z Krajowym Systemem e-Faktur są dostępne na stronie z dokumentacją dla aplikacji Polish Localization.Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X