Dynamics Business Forum 2016

Miejsce, w którym strategia łączy się z innowacjami Podsumowanie konferencji Dynamics Business Forum 2016

14 września 2016 roku w hotelu InterContinental, w Warszawie miała miejsce konferencja Dynamics Business Forum 2016. Stała się ona okazją, by poznać sposoby optymalizacji działań w przedsiębiorstwach. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób, 12 firm partnerskich Microsoft oraz 26 prelegentów.

Podczas sesji głównej, uczestników przywitali Przemysław Szuder, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych MŚP oraz Partnerów, Microsoft, Joanna Frąckowiak, Public Relations Lead & Small and Business Marketing Lead, Microsoft, Piotr Śledź, Prezes Zarządu, IT.integro, Jakub Skałbania, partner Netwise.

Trendy dla sektora MŚP

W trakcie wystąpienia, Przemysław Szuder mówił, że w obecnych czasach największą, a zarazem najsilniejszą grupę stanowią firmy z sektora MŚP. Obecnie 99% wszystkich firm istniejących w Europie stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspominał również o ogromnej roli transformacji cyfrowej, która jest procesem nieuniknionym. Transformacja pozwala podnieść wydajność pracy, usprawnić procesy biznesowe, zapewnić rozwój firmom.

Z kolei Joanna Frąckowiak przedstawiła zmiany w modelu pracy małych i średnich przedsiębiorstw, podkreślając, iż stopień cyfryzacji w Polsce i w Europie na bieżąco się zmienia. Obecnie 20% przedsiębiorstw w Polsce osiągnęło wysoki poziom cyfryzacji. Funkcjonują praktycznie bez dokumentów drukowanych, posiadając wysoki stopień integracji online oraz automatyzacji procesów. W Europie jest to 22% firm. Największą grupę – 36% w Polsce i 40% stanowią firmy, które są w trakcie przejścia w model online, aktualizując procesy.

Dodatkowo, rzecznik prasowy Microsoft przedstawiła dane wskazujące, że mobilność nadal nie jest standardem. W Europie średnio 61% pracowników przyznaje, że musi być w biurze, aby wykonać obowiązki służbowe.

Procesy handlowe a nowoczesne rozwiązania informatyczne

Kolejna część sesji głównej została poprowadzona przez przedstawicieli kluczowych firm partnerskich Microsoft Dynamics w Polsce – IT.integro i Netwise. Przedstawiono typowe procesy handlowe, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, zintegrowanych systemów Microsoft. Pokazano główne potrzeby współczesnych przedsiębiorców oraz wyzwania, przed którymi stoją.

Systemy ERP i CRM w służbie małym i średnim przedsiębiorstwom

Konferencja podzielona została na 3 ścieżki tematyczne poświęcone Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM oraz rozwiązaniom dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach każdej ścieżki, zaprezentowanych zostało po 6 prelekcji, przedstawianych przez ekspertów i specjalistów z Microsoft oraz firm partnerskich. W ciągu całego dnia można było spotkać się z przedstawicielami firm oraz prelegentami na ich stoiskach.

W ścieżce poświęconej systemowi ERP, uczestnicy dowiedzieli się, jak rozwiązać problemy, z którymi borykają się firmy międzynarodowe i w jaki sposób system Microsoft Dynamics NAV wspiera ich ekspansję oraz rozwój. Na poszczególnych sesjach prowadzonych przez przedstawicieli firm partnerskich, jak: IT.integro, Bank Serwis oraz NAV.COM omówiono w jaki sposób system wspiera procesy w produkcji, logistyce oraz retail. Dodatkowo, podczas sesji prowadzonej przez JetReports, uczestnicy poznali dedykowane rozwiązania analityczne dla Dynamics NAV.

Uczestnicy na sesjach prowadzonych przez przedstawicieli Microsoft, Netwise i ARP Ideas poznali narzędzia przyczyniające się do poniesienia jakości procesów obsługi klienta, metody zaawansowanego prognozowania sprzedaży oraz dowiedzieli się, jakie są korzyści wynikają z wymiany informacji między systemami ERP i CRM.

Partnerzy konferencji

Konferencja była organizowana przez partnerów Microsoft: IT.integro, Netwise, ARP Ideas, Bank Serwis, Jet Reports, AXHelpers, Dynamics DC, extendo.pl, Usługi Komputerowe Sławomir Kilanowski, NAV.COM, NAV.IT, NAV24. Podczas wydarzenia partnerzy mieli szanse spotkać się z obecnymi oraz potencjalnymi użytkownikami systemów CRM i ERP, wymienić poglądy, omówić doświadczenia.

Kolejna edycja Dynamics Business Forum planowana jest za rok.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz partnerom wydarzenia za liczne uczestnictwo.