AVK Holding

Wdrożenie międzynarodowe Microsoft Dynamics NAV w AVK Holding

Wdrożenie międzynarodowe w firmie produkcyjnej

AVK Holding jest międzynarodową grupą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży hydrantów, śluz i armatury umieszczanej w sieciach zewnętrznych sektorów: gazowego, naftowego, wodnego, kanalizacyjnego oraz przeciwpożarowego. Holding posiada ponad 60 lokalizacji na niemal wszystkich kontynentach. Tak wiele różnych miejsc to także różne wymagania i sposoby realizacji transakcji – ambicją i rzeczywistą potrzebą dla centrali grupy stało się maksymalne zunifikowanie procesów i danych. Jako podstawę swojego rozwiązania wybrali system Microsoft Dynamics NAV a firmę IT.integro jako globalnego partnera IT.

wdrożenie międzynarodowe

Wdrożenie międzynarodowe realizowane w 15 krajach

wdrożenie międzynarodowe

Wizja

O realizację tego projektu staraliśmy się w konkurencji z kilkoma uznanymi, globalnymi partnerami z Europy Zachodniej. Wygrało doświadczenie IT.integro w tworzeniu projektu kompleksowego wdrożenia zunifikowanego systemu dla wielo-oddziałowej, międzynarodowej organizacji – jaki uprzednio przygotowaliśmy dla VideoJet EMEA(Europe Middle East Affrica).

 

Pierwsze założenia firmy AVK przewidywały wdrożenie międzynarodowe tzw. Scippera* (wewnętrzna nazwa projektu) jedynie w europejskich oddziałach holdingu. Wielki sukces projektu skłonił kierownictwo do rozszerzenia go na niemal wszystkie pozostałe spółki. Obecnie projekt objął już swoim zasięgiem ponad 20 z nich zlokalizowanych w 15 krajach na świecie. Docelowo ze Scippera będą korzystać pracownicy w co najmniej 50 spółkach. Jesteśmy dumni, że przez cały ten czas realizujemy pierwotną wizję zarządu AVK i wprowadzamy do globalnego systemu nowe spółki usprawniając procesy realizowane w firmach.

O realizację tego projektu staraliśmy się w konkurencji z kilkoma uznanymi, globalnymi partnerami z Europy Zachodniej. Wygrało doświadczenie IT.integro w tworzeniu projektu kompleksowego wdrożenia zunifikowanego systemu dla wielo-oddziałowej, międzynarodowej organizacji – jaki uprzednio przygotowaliśmy dla VideoJet EMEA(Europe Middle East Affrica).

 

Pierwsze założenia firmy AVK przewidywały wdrożenie międzynarodowe tzw. Scippera* (wewnętrzna nazwa projektu) jedynie w europejskich oddziałach holdingu. Wielki sukces projektu skłonił kierownictwo do rozszerzenia go na niemal wszystkie pozostałe spółki. Obecnie projekt objął już swoim zasięgiem ponad 20 z nich zlokalizowanych w 15 krajach na świecie. Docelowo ze Scippera będą korzystać pracownicy w co najmniej 50 spółkach. Jesteśmy dumni, że przez cały ten czas realizujemy pierwotną wizję zarządu AVK i wprowadzamy do globalnego systemu nowe spółki usprawniając procesy realizowane w firmach.

Wyzwanie

Koncern starał się wprowadzać pewną unifikację systemów ERP już od dłuższego czasu. Większość nowych zakładów spółki pracowała na systemie Microsoft Dynamics NAV. Były to jednak instalacje lokalne, nie zakładające globalnego standardu procesów. Z lokalnych systemów generowano raporty konieczne do zarządzania całą organizacją. Ten poziom unifikacji przestał jednak w pewnym momencie wystarczać. Oddziały pracowały na różnych wersjach systemu, różnie też zarządzały procesami. Część miała wdrożone bardzo zaawansowane rozwiązania, inne z powodu braku dobrych szkoleń niemal w ogóle nie korzystały z NAVa.

 

Po okresie intensywnego rozwoju na różnych rynkach zarząd AVK uznał, iż potrzebna jest firmie pełna konsolidacja. Chodziło o wypracowanie globalnych procedur i stworzenie warunków w których firmy lokalne, pracowałyby w ten sam sposób:
– uproszczenie raportingu, tak aby był on automatyczny (dot. szczególnie raportingu grupowego) – celem uniknięcia w nim spóźnień,
– wypracowanie jednolitej struktury zarządzania zapasami i BOMami – czyli strukturą produktową, zarządzaną z jednego miejsca przez dział techniczny (zlokalizowany w Danii).
Unifikacja miała przyczynić się także do redukcji kosztów.

 

Projekt rozpoczęty został najpierw w spółkach działających w Wielkiej Brytanii, ale zawieszono go ze względu na trudności w rozwoju na kolejne kraje. Wtedy też IT.integro obsługujące dotąd tylko polskie oddziały grupy zaproponowało swoje usługi. Pomogliśmy określić założenia projektu dla całej międzynarodowej organizacji i opracować procedury, które obecnie są podstawą funkcjonowania systemu w grupie AVK.

wdrożenie międzynarodowe
wdrożenie międzynarodowe

Rozwiązanie

Pierwszą pracą jaką wykonały wspólnie zespoły projektowe AVK i IT.integro było określenie listy procesów oraz jej podział na procesy globalne i lokalne. Następnie podobny podział został określony dla danych – ustalono, które z nich będą zarządzane centralnie, a które z poziomu poszczególnych krajów. Wynikiem tych przygotowań było opracowanie ‘Global Template’ (ujednoliconego zestawu procesów, danych i funkcjonalności).

 

 

Ten globalny szablon rozwijał się wraz z wdrażaniem systemu w kolejnych spółkach. Często bowiem w trakcie implementacji Scippera w nowych krajach okazywało się, że procedury stosowane w danej lokalizacji są efektywniejsze od tego co początkowo zakładano jako globalny standard. To samo dotyczy funkcjonalności, które były wymagane lokalnie przez dany oddział, gdzie IT.integro przeprowadzało akurat roll-out rozwiązania. Centrala AVK niejednokrotnie dochodziła do wniosku, że rozwiązanie stosowane dotąd tylko lokalnie jest na tyle ciekawe, że warto je udostępnić wszystkim innym spółkom w grupie. W ten sposób Scipper z każdym półroczem był jeszcze bardziej udoskonalany i rozbudowywany.

Global roll-out

Wybierz globalne podejście do biznesu

Korzyści

Efektywna wymiana danych pomiędzy różnymi firmami koncernu

Zunifikowanie i uproszczenie procesów we wszystkich firmach holdingu

Stworzenie rozbudowanej, centralnej polityki cenowej i rabatowej

Głęboka konsolidacja całej grupy AVK

Zaawansowane zarządzanie finansami

Zmniejszenie stanów magazynowych