Workflow

Prosty sposób na sprawną organizację pracy w Twojej firmie

Automatyzacja procesów

System zarządzania przebiegiem procesów pracy (ang. workflow) wspomaga nadzór nad procesami biznesowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach. Workflow definiuje usystematyzowany sposób przepływu dokumentów pomiędzy współpracownikami. Jest to szczególnie istotne w pracy zespołowej. Umożliwia określenie roli i czynności, które dalej są przypisane danej osobie w procesie przetwarzania dokumentów. Wówczas każdy członek zespołu zyskuje świadomość, że jest ogniwem od którego zależy terminowość i efektywność pracy całej grupy.

 

Rozwiązanie tego typu znajduje zastosowanie w szczególności w branżach związanych z produkcją i obsługą klienta. Ułatwia podział procesów na zadania, przypisanie ich konkretnym osobom, podział obowiązków za poszczególne etapy/elementy procesu. Workflow to także cenne źródło w procesie kontrolnym, a także usprawnia badania nad metodami pracy.

workflow

efektywne zarządzanie pracą

workflow

Przejmij pełną kontrolę

IT.integro – Partner Microsoft – oferuje oprogramowanie posiadające certyfikat zgodności z Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV), które rozbudowuje możliwości systemu ERP w zakresie koordynacji przepływu pracy.

 

agiles Workflow to oprogramowanie dedykowane Dynamics 365 Business Central, służące do zarządzania przepływem pracy. Posiada ono bogate rozszerzenia funkcjonalne, które umożliwiają zdefiniowanie wydajnego przepływu pracy, a także jego automatyzację i sprawne zarządzanie listą zadań.

Przepływ pracy Workflow

W odpowiedzi na określone scenariusze lub zdarzenia w działalności firmy, które są rejestrowane w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central, agiles Workflow uruchamia określony przepływ pracy. Program powiadamia odpowiedniego użytkownika o przydzielonych mu zadaniach, sugeruje określone czynności, dostarczając jednocześnie niezbędnych informacji.

 

agiles Workflow w Microsoft Dynamics 365 Business Central zapewnia stałą kontrolę nad listą bieżących i zaplanowanych zadań bezpośrednio poprzez widok główny użytkownika. W przypadku integracji z programem Microsoft Outlook użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienia mailem, informujące o konkretnych problemach lub najpilniejszych pracach.

workflow

Sposób na sprawną organizację 

Funkcjonalności

Business Intelligence

 • Śledzenie listy bieżących i planowanych zadań przypisanych do poszczególnych zespołów i osób bezpośrednio poprzez widok główny użytkownika
 • Analizowanie wyników firmy oraz zespołów

Integracja z programem Outlook

 • Śledzenie generowanych automatycznie wiadomości e-mail informujących o bieżących i zaległych zadaniach
 • Efektywna praca dzięki bezpośredniemu dostępowi do zadań z programu Outlook

Zarządzanie dokumentami

 • Możliwość załączania dokumentów do przepływów pracy, zadań lub powiązanych rekordów oraz śledzenia plików
 • Generowane komunikaty o brakujących dokumentów
 • Wymuszona weryfikacja kluczowych dokumentów

Spójność danych

 • Definiowanie domyślnych zasad zarządzania danymi oraz uproszczona konfiguracja, modyfikacja i aktualizacja danych dzięki automatyzacji tych procesów
 • Pełna obsługa automatycznych powiadomień o błędach danych

Zewnętrzne programy

 • Dzięki integracji z oprogramowaniem SharePoint, możliwość przydzielania zadań i wysłania informacji poza Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Łatwy eksport przepływów pracy do programu Microsoft Project w celu graficznej wizualizacji

Zaawansowany przepływ pracy

 • Definiowanie relacji zadań poprzedzających i następujących umożliwia kontrolę realizacji danego etapu przed kontynuacją procesu
 • Zarządzanie skomplikowanymi przepływami pracy przy pomocy drzew decyzyjnych i pętli

Korzyści

Poprawność procesów

Kontrolując kolejność i czas wykonywania poszczególnych zadań, można zmniejszyć ryzyko powstania błędów, opóźnień i problemów, a tym samym wyeliminować zagrożenia w działalności firmy.

Wgląd w procesy

Kontrolując kolejność i czas wykonywania poszczególnych zadań, można zmniejszyć ryzyko powstania błędów, opóźnień i problemów, a tym samym wyeliminować zagrożenia w działalności firmy.

Elastyczność

Podczas definiowania przepływów pracy o mniej lub bardziej zaawansowanej strukturze można uwzględnić zasady i wymagania, jakie firma musi realizować w poszczególnych obszarach swej działalności.

Szybka reakcja na zmiany rynkowe

Interfejs Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwia aktualizowanie i dostosowywanie przepływów pracy w przypadku modyfikacji procesów w firmie.

Wsparcie efektywności pracowników

Automatyzacja procesów biznesowych i powtarzalnych czynności umożliwia wyeliminowanie części codziennych obowiązków. Narzędzie ułatwia pracownikom planowanie zadań zgodnie z głównym przepływem pracy w firmie.

Sprawna realizacja procesów biznesowych

Automatyczne powiadomienia i przekazywanie zadań do kolejnych osób lub działów w ramach przepływu pracy, a także automatyczne monity to gwarancja tego, że żaden z pracowników nie zapomni o swoich zadaniach.