Elektroniczna Wymiana Danych

EDI dla systemu Microsoft Dynamics NAV

Elektroniczna wymiana danych w systemie Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV)

Komunikacja między partnerami biznesowymi jest kluczowa dla utrzymania dobrych relacji, efektywnej współpracy i wysokiej jakości procesów. Każdego dnia, firmy wymieniają między sobą setki, a nawet tysiące dokumentów. Sprawność ich przetwarzania jest fundamentalna dla wszystkich kontrahentów. Aby współpraca przebiegała efektywniej stosuje się system Elektronicznej wymiany dokumentów, który jest coraz popularniejszy wśród polskich przedsiębiorców.

 

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) to sposób wymiany komunikatów o określonych formatach, który zachodzi pomiędzy współpracującymi firmami. Komunikaty zawierają między innymi dokumenty zamówień, potwierdzeń, przyjęć magazynowych, wydań magazynowych oraz faktur i korekt faktur.

Elektroniczna wymiana danych EDI
Elektroniczna wymiana danych EDI

Efektywna komunikacja

Głównym założeniem EDI jest eliminacja wielokrotnego wprowadzania danych i dokumentów oraz przyspieszenie i podniesienie poziomu dokładności przepływu informacji. Możliwe jest to dzięki połączeniu stosownych aplikacji komputerowych między organizacjami biorącymi udział w wymianie. Wykorzystanie EDI (elektroniczna wymiana danych) pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i sprecyzować dane oraz zmniejszyć pracochłonność procesu. Wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu. EDI nie określa sposobu przesyłania komunikatów – mogą one być przesyłane przez dowolne medium, którym posługują się obie strony transmisji. Może to być transmisja modemowa, poprzez FTP, HTTP.

 

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest rozwiązaniem wykorzystywanym we wszystkich typach firm. Szczególnie popularne jest wśród sieci handlowych i dużych firm produkcyjnych. To właśnie w tego typu organizacjach codziennie wymienia się tysiące dokumentów (zamówień, faktur VAT, faktur korygujących etc.)

 

Technologia EDI przynosi firmom wiele korzyści. Znacznie ogranicza koszty, przyśpiesza realizacje zamówień, podnosi efektywność zachodzących procesów, a także wpływa na eliminacje błędów w dokumentach.

Funkcjonalności

z zakresu ZAKUPY

Eksport zamówień zakupu

 • Nadawanie dostawcom znacznika EDI
 • Eksport pliku XML z zamówieniem do dostawcy z formularza Zamówień zakupu

Import awizo dostawy

 • Możliwe jest utworzenie przyjęcia z pliku XML Awiza dostawy
 • Możliwość porównania ilości wydanej i potwierdzonej ilości dostarczonej

Logowanie operacji

 • Narzędzia do logowania wykonywanych eksportów i importów EDI
 • Zapamiętywane niezbędne dane do zidentyfikowania operacji importu lub eksportu np.: Data importu, Ścieżka i Nazwa pliku, Nr i Typ dokumentu, Użytkownik, itp.

Indywidualne ustawienia

 • Określenie indywidualnych parametrów eksportu i importu dokumentów zakupu np: Ścieżki dla plików importowanych/eksportowanych, Nr ILN, Nr EAN, wersji XML
 • Ustawienia możliwe są dla każdego dostawcy ze znacznikiem EDI
 • Czasowe zablokowanie EDI dla danego dostawcy, bez usuwania jego ustawień

Generowanie kodów EAN

 • Funkcjonalność umożliwia generowanie kodów EAN w zadanym przedziale

Import faktur zakupu

 • Funkcjonalność umożliwia nadawanie dostawcom znacznika EDI
 • Odczytanie danych faktury zakupu z pliku XML od dostawcy
 • Możliwe jest automatyczne sprawdzenie poprawności danych
 • Automatyczne tworzenie Faktury zakupu w systemie

Import korekt faktur zakupu

 • Funkcjonalność umożliwia nadawanie dostawcom znacznika EDI
 • Odczytanie danych korekty faktury zakupu z pliku XML od dostawcy
 • Możliwe jest automatyczne sprawdzenie poprawności danych
 • Automatyczne tworzenie Korekty faktury zakupu w systemie

Eksport potwierdzonych awizo dostawy

 • Możliwość porównania ilości z Awiza dostawy i rzeczywistej ilości dostarczonej
 • Na podstawie porównania Awiza dostawy i rzeczywistej dostawy , możliwe jest wyeksportowanie dokumentu potwierdzającego dostawę

Archiwizacja dokumentów EDI

 • Funkcjonalność umożliwia zapamiętywanie i składowanie w bazie systemu wszystkich danych dokumentów importowanych lub eksportowanych poprzez EDI
z zakresu SPRZEDAŻY

Import zamówień sprzedaży

 • Funkcjonalność umożliwia odczytanie pliku XML z zamówieniem od nabywcy
 • Automatyczne sprawdzenie poprawności danych, a także dostępności zapasów
 • Automatyczne tworzenie Zamówienia sprzedaży w systemie

Raport sprzedaży EDI

 • Wydruk wyeksportowanych Faktur sprzedaży i Korekt faktur sprzedaży
 • Wydruk dla określonych nabywców, okresów, lub typów dokumentów

Import potwierdzonych awizo dostawy sprzedaży

 • Zaimportowanie z pliku XML potwierdzenia wyeksportowanego wcześniej Awiza
 • Możliwość porównania ilości wydanej i potwierdzonej ilości dostarczonej

Archiwizacja dokumentów EDI

 • Funkcjonalność umożliwia zapamiętywanie i składowanie w bazie systemu wszystkich danych dokumentów importowanych lub eksportowanych poprzez EDI

Eksport zaksięgowanych faktur sprzedaży

 • Funkcjonalność umożliwia nadawanie nabywcom znacznika EDI
 • Każda zaksięgowana faktura sprzedaży wystawiona dla nabywcy ze znacznikiem EDI może zostać wyeksportowana w postaci pliku XML
 • Eksport może odbywać się hurtowo i pojedynczo

Eksport awizo wysyłki sprzedaży

 • Funkcjonalność umożliwia nadawanie nabywcom znacznika EDI
 • Każde zaksięgowane wydanie wystawione dla nabywcy ze znacznikiem EDI może zostać wyeksportowana w postaci pliku XML Awizo

Logowanie operacji

 • Narzędzia do logowania wykonywanych eksportów i importów EDI
 • Zapamiętywane są niezbędne dane do zidentyfikowania operacji importu/eksportu np.: Data importu, Ścieżka i Nazwa pliku, Nr i Typ dokumentu, itp.

Indywidualne ustawienia

 • Określenie indywidualnych parametrów eksportu i importu dokumentów sprzedaży np.: Ścieżki dla plików importowanych/eksportowanych, Nr ILN, Nr EAN, wersji XML
 • Ustawienia dla każdego nabywcy ze znacznikiem EDI
 • Czasowe zablokowanie EDI dla danego nabywcy, bez usuwania jego ustawień

Zadbaj o wspólny standard danych

Korzyści

Mniejsza liczba błędnych dokumentów

Błędy w dokumentach często wynikają z pomyłek pracowników. W przypadku EDI liczba błędów jest ograniczona, gdyż dokumenty są walidowane pod względem formalnym oraz rachunkowym przed dostarczeniem do odbiorcy.

Koniec z ręcznie wprowadzanymi danymi

Dokumenty są automatycznie importowane do systemu odbiorcy. Nie ma potrzeby, by dane wprowadzać ręcznie.

Wspólny standard danych

Partnerzy posługują się wspólnym standardem danych, dzięki czemu przesyłane komunikaty są spójne i zrozumiałe.

Krótszy czas realizacji zamówień

Szybka komunikacja oraz wspólny język, którym posługują się kontrahenci zapewnia skrócenie terminu potrzebnego do realizacji zamówienia.

Krótszy okres rozliczeń finansowych

Szybciej realizowane zlecenia oraz bezpośrednie przekazywanie dokumentów (zamówień, faktur VAT czy faktur korygujących) wpływa na przyśpieszenie procesów rozliczeń.

Ograniczenie kosztów

Związane jest z szybszą komunikacją, ograniczeniem liczby papierowej dokumentacji, bezbłędnie realizowanych zleceń. EDI umożliwia także redukcję kosztów na poziomie zarządzania sprzedażą, logistyką.