Bankowość elektroniczna

Moduł systemu Microsoft Dynamics NAV

Bankowość Elektroniczna w systemie ERP

Moduł Bankowość Elektroniczna jest elementem standardowej polskiej funkcjonalności dla systemu Microsoft Dynamics NAV w wersji NAV2015PL, NAV2016PL i NAV2017PL. Dostępny jest również jako osobny moduł dla wersji międzynarodowych bez polskiej funkcjonalności. Moduł pozwala na automatyczne lub ręczne przygotowanie w systemie Microsoft Dynamics NAV poleceń przelewów dla nabywców i dostawców, które następnie są przekazywane drogą elektroniczną do banku.

Moduł umożliwia również import wyciągów bankowych z banku oraz ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań.

Bankowosc elektroniczna

Generowanie poleceń przelewów

Moduł Bankowość Elektroniczna ogranicza czas potrzebny do wygenerowania poleceń przelewów do niezbędnego minimum. Rola użytkownika sprowadza się do wskazania pozycji do zapłaty i przekazania wygenerowanych poleceń do banku. System priorytetów oraz możliwość wskazania maksymalnej kwoty przeznaczonej na zapłaty, umożliwiają także w pełni automatyczne generowanie poleceń przelewów.

Import wyciągów bankowych (potwierdzeń przelewów)

Dzięki funkcji importu wyciągów bankowych (potwierdzeń przelewów), proces ewidencji i uzgadniania raportu bankowego trwa znacznie krócej i jest pozbawiony błędów. Moduł Bankowość Elektroniczna może automatycznie odszukiwać konto dostawcy i nabywcy dla każdej pozycji raportu bankowego.

Elastyczny interfejs

Powszechnie używanymi standardami komunikacji pomiędzy bankiem a systemami zewnętrznymi są pliki w formatach rodziny MT 100 (dla poleceń przelewów), SEPA (EUR) oraz MT 940 (dla potwierdzeń przelewów). Każdy bank może w pewnym zakresie dostosować ww. standardy do własnych wymagań, co powoduje, że ostateczne formaty danych różnią się pomiędzy bankami.

 

Moduł Bankowość Elektroniczna pozwala na elastyczną definicję formatu eksportowanych i importowanych plików. W wersji standardowej moduł dostarcza interfejsy zgodne  z wymaganiami większości wiodących banków na polskim rynku. Ponadto oferujemy bezpłatne dostosowanie interfejsu dla każdego innego banku działającego w Polsce stosującego formaty MT 100, SEPA i MT 940 lub inne.

 

Szybka informacja o zapłaconych fakturach jest w wielu przedsiębiorstwach istotnym czynnikiem wspomagającym sprzedaż. Import i automatyczne rozliczanie wpłat pomaga w rozliczaniu dokumentów wyszczególnionych na wyciągach bankowych z dokumentami sprzedaży np. fakturami znajdującymi się w systemie Microsoft Dynamics NAV. Główną zaletą modułu Bankowość Elektroniczna jest algorytm wyszukiwania oraz szybkość działania, pozwala on rozliczyć wiele rozrachunków w „kilka sekund”.

Bankowość elektroniczna
w Microsoft Dynamics NAV

Bankowość elektroniczna

Moduł Bankowość Elektroniczna jest w pełni zintegrowany ze standardowymi modułami Microsoft Dynamics NAV. Wdrożenie modułu w znacznym stopniu usprawnia prace w księgowości oraz poprawia ich jakość.

Bankowość elektroniczna

Charakterystyka modułu Bankowość Elektroniczna

Szablony przelewów

Szablony przelewów pozwalają użytkownikowi na predefiniowanie nieograniczonej liczby rachunków bankowych oraz interfejsów obsługujących komunikację z systemem informatycznym banku.

Wprowadzanie poleceń przelewów

Polecenia przelewu można wprowadzać ręcznie lub automatycznie. W przypadku pracy automatycznej dostępna jest funkcja sugerująca przelewy dla nabywców i dostawców. Przy sugerowaniu przelewów system uwzględnia datę płatności, priorytet dostawcy, dostępną kwotę i inne ograniczenia. Zaproponowane przez system przelewy można zmienić lub usunąć.

Eksportowanie

Poprawnie wypełnione przelewy można wyeksportować do pliku. Wygenerowanie i przekazywanie przelewów do banku może być wykonane jednym kliknięciem myszki. Plik może być zaimportowany do systemu bankowego przez użytkownika lub w pełni automatycznie przekazany poprzez usługę Webservice i tam autoryzowany.

Import wyciągów

Moduł Bankowość Elektroniczna umożliwia importowanie wyciągów bankowych z plików pobranych z systemu bankowego lub automatyczne pobranie poprzez usługę Webservice. Wyciągi bankowe można przekazać do dziennika głównego i automatycznie rozliczać z zapisami, na podstawie których stworzono przelewy. W trakcie importu, na podstawie numeru rachunku źródłowego, moduł automatycznie rozpoznaje również konta należności.

Sugerowanie szablonu przelewu

Korzystając z ustawień, moduł Bankowość Elektroniczna podpowiada szablon przelewu dla każdego nabywcy i dostawcy. Dzięki temu, w bardzo prosty sposób można określić z jakiego rachunku należy realizować zapłaty dla każdego z nabywców lub dostawców.

Uzupełnianie danych

W trakcie importu wyciągu bankowego, moduł Bankowość Elektroniczna automatycznie odszukuje konta nabywców i dostawców na podstawie numerów kont źródłowych.

Przyjazny proces rozliczania

Proces rozliczania wpłat odbywa się z poziomu Dziennika wyciągów bankowych i jest maksymalnie zautomatyzowany przez algorytm rozliczania.

Wcześniej każdy dział pracował na swoich plikach Excel. Ważne informacje przekazywano w trakcie spotkań. Brakowało wspólnej bazy, w której znajdowałyby się wszystkie istotne dane takie jak terminy dostaw, aktualne promocje i ceny. Wdrożenie systemu ERP oraz integracja z innymi rozwiązaniami biznesowymi, pozwoliło poprawić komunikację między pracownikami, zapewniając dostęp do wiedzy na temat wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

 

Przemysław Madejski, Dyrektor Operacyjny, Cross Poland Sp. z o.o.

Kluczowe korzyści

Skrócenie i automatyzacja procesów związanych z obsługą operacji bankowych (eksport przelewów, import wyciągów)

Elastyczna definicja formatu eksportowanych i importowanych plików

Poprawa jakości i szybkości operacji księgowych

Ograniczenie błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu

Algorytm wyszukiwania oraz szybkość działania, pozwalające rozliczyć wiele rozrachunków w „kilka sekund”