Wykres Gantta

Narzędzie do planowania i harmonogramowania produkcją

wykres gantta

Wykres Gantta w produkcji

Harmonogramowanie i planowanie produkcji są niezbędne przy prawidłowym procesie zarządzania produkcją we wszystkich branżach. Umożliwia efektywną obsługę zachodzących procesów oraz optymalizację wykorzystania zasobów produkcyjnych. Pozwala obniżyć koszty produkcji podnosząc jej wydajność, prawidłowo określić zapotrzebowanie materiałowe, zapobiega występowaniu nadwyżek bądź niedoboru surowców. Dzięki harmonogramom kierownictwo ma możliwość pełnej kontroli, a w konsekwencji szybkich reakcji w przypadku nieprawidłowości. Rozwiązaniem dedykowanym firmom produkcyjnym jest Wykres Gantta, który dodatkowo poszerza funkcjonalność systemu ERPMicrosoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV).

 

Wykres Gantta (diagram Gantta) w systemie klasy ERP jest bardzo przydatnym narzędziem w procesie planowania i harmonogramowania produkcji oraz projektów. Jest graficzną metodą pokazującą rozplanowanie poszczególnych etapów, zadań, zleceń w czasie. Za pomocą wykresu Gantta można nie tylko planować i kontrolować wykonanie planu, ale także poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania. Planowanie i koordynowanie przebiegu różnych czynności w przekroju czasowym odgrywa istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji.

 

W przypadku wykresu wydajności pracy, analizę przeprowadza się na podstawie zapisów rzeczywistych uzupełnionych o oznaczenia zakłóceń (np. brak pracownika, brak materiałów, brak instrukcji, remont maszyny, brak energii, brak narzędzi, brak doświadczenia wykonawcy, święta, narady, strajki, braki w kwalifikacjach wykonawcy, brak zlecenia).

Strategiczne planowanie produkcji

Zapewnij swojej firmie nowoczesne rozwiązania

Korzyści

Niższe koszty produkcji

Precyzyjne harmonogramy

Efektywne planowanie kosztów i zapotrzebowania materiałowego

Lepsza kontrola

Możliwość planowania pracy maszyn i pracowników

Wyższa efektywność procesów i pracowników

Usprawniony obieg informacji

Lepsze relacje z odbiorcami i dostawcami

Kontrola terminowości dostaw

Szybka reakcja na zachodzące, nieprzewidziane zmiany (usterki, braki w dostawach)

Szczegółowa analiza „wąskich gardeł” i „słabych ogniw produkcji”

Gwarancja ciągłości procesu produkcyjnego