Agriware

Oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin

Przed gospodarstwami hodowli roślin stoi wiele wyzwań. Wyzwania te dotyczą wydajnego wykorzystania powierzchni, redukcji nakładów pracy, przestrzegania przepisów prawa, a także zdolności firmy do monitorowania zmieniających się warunków rynkowych i reagowania na nie. Dlatego szczególne znaczenie ma to, czy firma dysponuje w pełni zintegrowanym systemem informatycznym, który umożliwia jej śledzenie i kontrolowanie realizowanych procesów. Korzystając z tego systemu, firma ma dostęp do istotnych informacji, dzięki którym możliwe jest stymulowanie optymalizacji procesów i rozwoju działalności.

Zadbaj o optymalizację procesów
w gospodarstwie ogrodniczym

IS Agriware – oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin

Bazując na standardowym systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV), zespół zaprojektował moduł dodany IS Agriware. Zawiera on pełną funkcjonalność, która umożliwia wszechstronne zarządzanie procesami, zarówno administracyjno-finansowymi jak i procesami specyficznymi dla branży.

Rozwiązanie IS Agriware obejmuje wszystkie procesy produkcyjne
i administracyjne realizowane w ogrodnictwie.

  • Uprawy doniczkowe
  • Uprawy sadzonek
  • Hodowla
  • Uprawa roślin rabatowych
  • Uprawa warzyw
Agriware oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin
Agriware oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin

IS Agriware to oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin

Rozwiązanie IS Agriware obejmuje wszystkie procesy produkcyjne i administracyjne realizowane w ogrodnictwie. Począwszy od specyficznych procesów takich jak propagacja roślin z sadzonek lub nasion do procesów transportowych i finansowych.

 

Oprogramowanie obsługuje produkcję na magazyn. Jego funkcjonalność można modyfikować zgodnie z potrzebami użytkowników. Dzięki możliwościom integracji z systemami mechanicznymi system generuje dodatkową wartość dla firmy.

agriware oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin

moduł dedykowany do Microsoft Dynamics 365 Business Central

Podstawowe procesy w gospodarstwie ogrodniczym

Zakupy

IS Agriware umożliwia kompletną obsługę procesów w firmie, w tym planowania zakupów nasion do propagacji i materiałów. Oferty zakupu są generowane automatycznie, a następnie konwertowane na zamówienia zakupu. W razie potrzeby system sugeruje dodatkowe zamówienia lub zmiany. Ostateczne zamówienia można porównać z dostawami. Zakupione towary są obsługiwane w ramach funkcjonalności zarządzania zapasami.

Planowanie zdolności produkcyjnych/lokalizacji

W zarówno krótko- jak i długoterminowym planowaniu zdolności produkcyjnych/lokalizacji wykorzystywane są wizualizacje szklarni. Planista ma możliwość monitorowania planów w trakcie procesu, a tym samym ich korygowania. Dynamics Capacity Planning to jedna z aplikacji opracowanych przez Indigo. W planowaniu zdolności produkcyjnych aplikacja uwzględnia liczne czynniki takie jak wzrost, gatunek czy prace pielęgnacyjne. Umożliwia również monitorowanie poszczególnych lokalizacji i sekcji, dostarczając bieżących informacji o ilości roślin w szklarniach. Pozwala także na rejestrowanie roślin i zleceń prac zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych.

 

IS Agriware zapewnia wgląd w:

  • Planowanie produkcji
  • Wykorzystanie powierzchni
  • Planowanie zasobów

 

Przechowywana w centralnej bazie danych historia umożliwia tworzenie statystyk wzrostu upraw oraz podejmowanie decyzji odnośnie planowanych działań.

 

System wspomaga planowanie dostaw, począwszy od tych dotyczących dużych zamówień (dostarczanych nawet przez kilka ciężarówek) po zamówienia pojedynczych skrzynek, kartonów czy tac.

Sprzedaż

IS Agriware usprawnia procesy sprzedaży, integrując je w ramach jednego systemu. Po zakończeniu produkcji system generuje oferty załadunku, listy pakunkowe oraz przewozowe, a także w razie potrzeby dokumenty transportowe dla przewozów zagranicznych. Możliwe jest również wprowadzanie zaliczek, które są uwzględniane na ostatecznych fakturach.

Dostawy

Warunkiem przekazania partii na magazyn jest zmiana jej stanu na „zakończona”. Partie zarejestrowane jako zapas mogą być przygotowywane do wysyłki. Planowanie wychodzących dostaw i tras odbywa się w ramach funkcjonalności Planowanie transportu. Umożliwia ona również podział zamówienia i przypisanie jego części do różnych tras. Trasy planowane są elastycznie z uwzględnieniem klasyfikacji wózków.

Aukcje

Oprogramowanie umożliwia również obsługę aukcji z wykorzystaniem protokołów Floercom. Listy aukcyjne, komunikaty EAB oraz zamówienia są przetwarzane zgodnie z tymi protokołami.

Fakturowanie

Faktury wystawiane są dla  zrealizowanych dostaw. Proces fakturowania jest w pełni zintegrowany z administracją finansową oraz aukcjami.

Finanse

IS Agriware obejmuje zarządzanie całym procesem finansowym począwszy od budżetu po wyciągi bankowe. Dostarcza również informacji o wynikach firmy, dzięki czemu działania naprawcze podejmowane są z wyprzedzeniem.

 

Dzięki integracji z aplikacją Jet Reports program generuje wszechstronne raporty i widoki.

agriware oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin

Pobierz folder na temat oprogramowania dla gospodarstw hodowli roślin.

Agriware oprogramowanie dla gospodarstw hodowli roślin