Magazyn Wysokiego Składowania

Pełna kontrola nad procesami magazynowymi

Zarządzanie magazynem z WMS

Magazyn Wysokiego Składowania (WMS, ang. Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie branżowe, które umożliwia usprawnienie pracy magazynu. Ma na celu podniesienie wydajności zachodzących procesów, poprawę jakości, przyśpieszenie pracy pracowników oraz automatyzację. WMS to specjalistyczne narzędzie, które pozwala zminimalizować koszty ponoszone w wyniku błędnie realizowanych procesów magazynowych. W rezultacie, wykorzystanie Magazynu Wysokiego Składowania przynosi pozytywne efekty w obrębie całej firmy. Podnosi jej wiarygodność w oczach klientów i kontrahentów, poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o dostępności produktów, bezbłędnie realizowanych zamówień czy szybkiej kompletacji towarów z magazynu.

 

Magazyn wysokiego składowania to rozwiązania, które jest w pełni kompatybilne z Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) i stanowi doskonałe dopełnienie systemu ERP. Dzięki integracji możliwa jest szybka wymiana informacji z innymi działami, takimi jak dział finansowy, zakupów, sprzedaży. WMS jest dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz wszystkim firmom, w których gospodarka magazynowa jest uzupełnieniem zasadniczej działalności.

wms

Automatyzacja. Kontrola. Wydajność.

Inteligentne podejście do zarządzania pracą magazynu

Funkcjonalności

Prawidłowa kontrola zapasów

często w wyniku braku kontroli „giną”. Taka sytuacja prowadzi do pojawiania się licznych błędów w zamówieniach, dostawach i fakturach, a tym samym do niezadowolenia klientów 

Technologia radiowa i skanowanie kodów

Technologia radiowa (RF) oraz skanowanie kodów kreskowych zostały zastosowane w wielu skanerach kodów kreskowych. Zarówno ręcznych, jak i montowanych na wózkach widłowych. Technologia obejmuje także metody przesyłania informacji ze skanera do centralnego systemu drogą radiową.

Efektywne zarządzanie czasem pracowników

którzy korzystając z automatyzacji procesów magazynowych popełniają mniej błędów oraz podejmują świadome i dobre decyzje. Dzięki WMS pracownicy otrzymują precyzyjne polecania, ponieważ system może dokładnie określić położenie poszczególnych zasobów 

Wyższa wydajność

poprzez spójne informacje zawarte w jednym systemie informatycznym. Dane dotyczące zasobów magazynu zawarte są w jednym systemie, dzięki czemu wszyscy pracownicy mają dostęp do tych samych informacji 

Zarządzanie powierzchnią magazynową

dzięki czemu pracownicy nie będą mieli styczności z „martwymi zapasami” czy „pustymi pojemnikami”, a powierzchnia magazynu zostanie zagospodarowana w bardziej skuteczny sposób 

Lepsza współpraca z klientami i dostawcami.

System zapewnia przejrzysty sposób prezentacji informacji. Użytkownicy mają stały wgląd w zestawienia stanów magazynowych oraz w informacje dotyczące zobowiązań wobec dostawców i klientów. Dzięki temu można podejmować pewniejsze decyzje w zakresie planowania

WMS

Wybierz strategiczne podejście do zarządzania

Korzyści

Szybkie i efektywne zarządzanie magazynem

Redukcja kosztów

Precyzyjne pobieranie i odkładanie towarów

Lepszy dostęp do rzetelnych informacji

Lokalizacja towarów i kontrola stanów

Prawidłowa gospodarka powierzchnią magazynową

Szybsza i bezbłędna realizacja zleceń

Automatyzacja procesów