HR & Payroll Manager – aplikacja dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Obsługa kadr i płac w systemie ERP

Poznaj aplikację HR & Payroll Manager

HR & Payroll Manager to aplikacja kadrowo-płacowa, która stanowi rozszerzenie funkcjonalności dla systemów ERP, w tym Microsoft Dynamics 365 Business Central, w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac.

 

Umożliwia między innymi tworzenie kadrowej bazy danych, generowanie licznych dokumentów, prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji, wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków, a także księgowanie list płac według definiowalnych kryteriów. Aplikacja HR & Payroll Manager wcześniej nosiła nazwę Kadry i Płace.

Dlaczego warto wybrać HR & Payroll Manager?

Zgodna z aktualnymi przepisami polskiego prawa oraz kodeksu pracy

Otwarta na integracje z różnymi systemami klasy ERP, w tym Microsoft Dynamics 365 Business Central

Stworzona dla średnich i dużych firm ze wszystkich branż

Posiada pełną funkcjonalność obsługi zatrudnienia w oparciu o umowy tymczasowe wraz z modułem fakturowania Pracodawców-Użytkowników, dzięki czemu z sukcesem może być wdrażana również w agencjach pracy tymczasowej

Wdrażana jedynie przez certyfikowanych partnerów HR & Payroll Manager

W pełni zintegrowana z programem Płatnik

Zapewnia rozbudowane możliwości raportowania

kadry i płace

Pobierz e-book

HR & Payroll Manager

 

Obsługa kadr i płac w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Poznaj funkcjonalności HR & Payroll Manager

Interfejs użytkownika

  • Przyjazny interfejs bazujący na środowisku Microsoft Windows i Office
  • Widok główny dostosowany do roli użytkownika (stanowiska pracownika)
  • Kafelki informujące o ilości zadań do wykonania
  • Przechodzenie pomiędzy otwartymi oknami jak w przeglądarce
  • Możliwość indywidualnego dostosowania wstążki według potrzeb użytkownika
  • Możliwość utworzenia własnego podmenu w oknie nawigacji w celu przechowywania danych, istotnych dla danego użytkownika
  • Elastyczne dostosowanie widoków tabel z danymi – dodawanie, usuwanie, zmiana miejsc kolumn

Ułatwienia w systemie ERP

  • Szybkie i precyzyjne filtrowanie danych za pomocą filtrów podstawowych i zaawansowanych
  • Integracja z Microsoft Office
  • Eksport widoków danych do plików Excel i Word
  • Możliwość zapisywania własnoręcznie skomponowanych widoków z danymi w oknie nawigacji
  • Możliwość segregowania danych po wielu kolumnach
  • Zastosowanie skrótów klawiszowych dla wszystkich akcji
  • Szybkie wprowadzanie dat dzięki dostępnym skrótom

Kartoteka pracownik

  • Zawiera szczegółowe informacje o zatrudnionej osobie, które są podzielone tematycznie w zakładkach oraz rozwijalnych menu, pozwalających na szybki i łatwy dostęp
  • Przechowywanie informacji takich jak osobowe i adresowe, limity urlopów, konta bankowe pracownika, dane o rodzinie, fotografia, ewidencja czasu pracy i absencji, historia zatrudnienia (także w poprzednich miejscach pracy), odbyte kursy, przyznane nagrody i kary oraz badania okresowe
  • Kontrola poprawności wprowadzenia numeru PESEL, NIP i numeru rachunku bankowego
  • Możliwość drukowania niektórych dokumentów i raportów oraz przegląd list płac pracownika bezpośrednio z poziomu kartoteki
  • Niezależnie od rodzaju umowy lub ponownego podjęcia pracy kartoteka osobowa wprowadzana jest tylko raz
  • Możliwość zdefiniowania konta bankowego innego właściciela
  • Obsługa autowypłaty, która daje możliwość podejmowania wynagrodzenia w dowolnym oddziale banku PEKAO S.A.. Ten sposób przekazania pieniędzy zastępuje kasę gotówkową i sprawdza się w przypadku rozproszonych oddziałów firmy
  • Kontrola nad ponownym wprowadzeniem tego samego pracownika
  • Automatyczne uzupełnienie daty urodzenia i płci na podstawie nr PESEL
  • Możliwość definiowania szablonów kartoteki pracownika.
  • Kontrola i możliwość zdefiniowana pól obowiązkowych do uzupełnienia dla danego szablonu kartoteki
  • Inteligentne wypełnianie pól adresowych
  • Podsumowanie danych urlopowych oraz kadrowych pracownika z szybkim dostępem do informacji
  • Możliwość dodawania komentarzy, zapisów, przypomnień
  • Załączenie dokumentów do kartoteki pracownika

Uprawnienia do odczytu i wglądu do danych pracowników

  • Możliwość definiowania oddziałów stanowiących grupę dostępu do danych pracownika
  • Możliwość definiowania dostępu do określonych oddziałów użytkownikom pracującym w systemie HR & Payroll Manager

Umowy z pracownikami, umowy cywilnoprawne

  • Funkcjonalność pól obowiązkowych w kartotece umowy uniemożliwia jej zatwierdzenie bez uzupełnienia danych w tych polach
  • Możliwość podpięcia dowolnego szablonu wydruku umowy. W zależności o uprawnień danego użytkownika systemu wydruk umowy może być edytowalny lub nie
  • Możliwość łączenia zatrudnienia z urlopem rodzicielskim
  • Zbiorcza zmiana stawki umowy oraz etatu
  • Zbiorcza zmiana stanowiska pracy
  • Zbiorcze przedłużanie umów
  • Zbiorcze zakańczanie umów
  • Zbiorczy wydruk świadectwa pracy
  • Automatyczne wyliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego na podstawie wprowadzonych informacji o ukończonych szkołach i stażu pracy
  • Automatyczne kalkulowanie ekwiwalentu urlopu przy zakańczaniu umowy

Deklaracje zgłoszeniowe

  • Automatyczne generowanie deklaracji zgłoszeniowych
  • Automatyczne generowanie deklaracji zgłoszeniowych członków rodzin
  • Automatyczne generowanie deklaracji korygujących
  • Automatyczne generowanie deklaracji wyrejestrowujących w trakcie zakańczania umów z pracownikiem
  • Automatyczna obsługa zgłoszeń do ZUS przypadków, gdy w trakcie jednej umowy występują różne zdarzenia wpływające na sposób ubezpieczenia (emerytura, renta, stopień niepełnosprawności, okresy studiów)
  • Automatyczne generowanie deklaracji korygujących – w przypadku niechronologicznego wprowadzania danych źródłowych lub zatwierdzania umów

Planowanie i ewidencja czasu pracy

  • Możliwość definiowania dowolnej liczby okresów rozliczeniowych
  • Możliwość definiowania dowolnej liczby kalendarzy, będących szablonem do generowania harmonogramów pracy
  • Automatyczne generowanie harmonogramów czasu pracy na podstawie wskazanego kalendarza w momencie zatwierdzania umowy
  • Możliwość importu z pliku Excel zmian w harmonogramach już utworzonych
  • Możliwość pełnej ewidencji czasu pracy z użyciem czytników
  • Możliwość ręcznej ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem kontroli w ramach okresu rozliczeniowego. Ewidencja odbywa się z poziomu karty pracy, gdzie oprócz czasu pracy możliwa jest ewidencja dodatków i premii

Kalkulacja limitu urlopu pracowników

  • Urlop wypoczynkowy – automatyczna kalkulacja z uwzględnieniem etatu, okresu zatrudnienia, nakładających się ukończonych szkół z pracą
  • Urlop opiekuńczy art. 188KP – automatyczna kalkulacja z możliwością wskazania rozliczenia wg dni lub godzin
  • Urlop dodatkowy – automatyczna kalkulacja z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności i okresu trwania zatrudnienia

Ewidencja nieobecności

  • Import e-ZLA
  • Ewidencja zwolnień lekarskich, polegająca na wprowadzeniu danych z dokumentu ZLA, a następnie na zatwierdzeniu zwolnienia czego efektem jest automatyczne utworzenie poprawnych rodzajów nieobecności
  • Możliwość ograniczenia ewidencji wybranych nieobecności w zależności od uprawnień
  • Możliwość korygowania nieobecności – np. zamiana zasiłku 80% na 100% z automatyczną obsługą na liście płac
  • Możliwość anulowania nieobecności – np. błędnie wprowadzona nieobecność z automatyczną obsługą na liście płac

Ewidencja potrąceń komorniczych

  • Obsługa potrąceń alimentacyjnych, komorniczych, administracyjnych wraz z zachowaniem wszystkich zasad naliczania z uwzględnieniem kwoty wolnej, również w przypadku wielu wypłat w jednym miesiącu
  • Obsługa zbiegu i wstrzymania potrąceń
  • Możliwość nadawania priorytetów potrąceniom (automatyczne wstrzymywanie do momentu spłaty długu z wyższym priorytetem)
  • Zbiorcze wprowadzanie potrąceń grupowych za pomocą zaimportowanego pliku z danymi
  • Możliwość utworzenia komornika z wieloma kontami bankowym
  • Badanie i kontrola zajęć komorniczych oraz monitorowanie wysokości potrąceń

Ewidencja dodatków

  • Możliwość zbiorczego importu dodatków i premii z pliku Excel
  • Możliwość automatycznego wygenerowania określonej premii dodatku na podstawie zdefiniowanych filtrów
  • Zbiorcze wprowadzanie dodatków za pomocą dziennika dodatków

Ewidencja potrąceń grupowych

  • Możliwość ewidencji potrąceń grupowych dla określonej grupy pracowników
  • Możliwość wskazania indywidualnej kwoty potrącenia pomimo wskazanej na kartotece potrącenia
  • Możliwość importu pracowników do potrącenia z pliku Excel

Ewidencja rachunków do umów cywilnoprawnych

  • Możliwość wprowadzania rachunków na stałą kwotę, stawkę za godzinę, stawkę za dzień
  • Możliwość automatycznego utworzenia rachunków w zakresie dat umowy cywilnoprawnej w momencie jej zatwierdzenia
  • Kontrola minimalnej stawki godzinowej dla rachunku

Dziennik

  • Wygodny interfejs do zbiorczego wprowadzania różnego rodzaju danych płacowych
  • Możliwy dostęp do dzienników także dla użytkowników Microsoft Dynamics NAV nieuprawnionych do odczytywania danych kadrowych i płacowych
  • Dzienniki cykliczne pozwalają łatwo wprowadzać powtarzające się periodycznie zestawy danych
  • Wysoki stopień parametryzacji – możliwość dostosowania funkcjonalności do potrzeb użytkownika

Naliczanie list płac

  • Możliwość definiowania jednej listy głównej za dany okres i dowolnej liczby list dodatkowych
  • Automatyczne dodawanie pracowników na listę płac
  • Możliwość naliczenia wynagrodzenia w walucie obcej
  • Jedna lista płac obsługująca stawki miesięczne, godzinowe, akordowe
  • Wynagrodzenie zasadnicze – możliwość odłożenia informacji ze szczegółami wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego
  • Możliwość ręcznego wymuszenia wyliczeń danych składników
  • Możliwość częściowego zamknięcia listy płac
  • Obliczenie wynagrodzeń za czas choroby i urlopu
  • Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego
  • Podgląd składników płacowych i ich wartości wchodzących do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku
  • Kwoty do podstaw urlopowych – możliwość odłożenia informacji ze szczegółami wyliczenia składników, jakie będą brały udział w wyliczeniu średniej do urlopu w przypadku wystąpienia nieobecności urlopowej
  • Kwoty do podstaw ekwiwalentu – możliwość odłożenia informacji ze szczegółami wyliczenia składników, jakie będą brały udział w wyliczeniu średniej do ekwiwalentu w przypadku wypłaty ekwiwalentu
  • Naliczanie kwoty podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego:
   • Możliwość prześledzenia wyliczonej kwoty podstawy z dokładnością do składnika listy płac, z którego kalkulowana jest średnia chorobowa
   • Automatyczna kalkulacja zmiany nieobecności zasiłkowej na inną lub innej nieobecności na zasiłkową z poprzednich miesięcy
  • Naliczanie kwoty podstawy wynagrodzenia za urlop:
   • Możliwość prześledzenia wyliczonej kwoty podstawy z dokładnością do składnika listy płac, z którego kalkulowana jest średnia urlopowa
   • Zamiany urlopu na inną nieobecność lub innej nieobecności na urlop z poprzednich miesięcy
  • Naliczanie kwoty podstawy ekwiwalentu:
   • Możliwość prześledzenia wyliczonej kwoty ekwiwalentu z dokładnością do składnika listy płac, z którego kalkulowany jest ekwiwalent
   • Możliwość wypłaty ekwiwalentu na liście dodatkowej w terminie późniejszym
  • Kontrola limitu podstawy składek emerytalno-rentowych
  • Kontrola przekroczenia progów podatkowych
  • Kontrola potrąceń komorniczych oraz komunikat o zakończeniu potrącenia
  • Automatyczne generowania zapisów przelewów po zamknięciu listy płac
  • Możliwość modyfikacji szablonów wydruku listy płac i odcinków wypłaty
  • Wyliczenie dopłaty do najniższego wynagrodzenia:
   • Automatyczne wyliczenie kwoty najniższego wynagrodzenia z uwzględnieniem etatu pracownika
  • Wyliczenie kwoty potrąceń komorniczych, alimentacyjnych:
   • Automatyczne wyliczenie kwoty zajęcia alimentacyjnego, komorniczego z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia oraz limitu zajęcia zajęć
  • Wyliczenie kwoty potrąceń dobrowolnych:
   • Automatyczne wyliczenie kwoty potrąceń indywidulanych z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń

Tworzenie przelewów

  • Automatyczne tworzenie plików poleceń przelewów dla pracowników z tytułem wynagrodzenia
  • Automatyczne tworzenie plików poleceń przelewów dla komorników z dokładnością do numeru sprawy lub zbiorczo, zależnie od preferencji odbiorcy przelewu
  • Automatyczne tworzenie plików poleceń przelewów dla innych beneficjentów np. Polisa PZU

Wydruk paska wynagrodzeń

  • Możliwość wydruku paska wynagrodzeń, na którym umieszczony jest skan podpisu użytkownika drukującego
  • Możliwość wydruku paska wynagrodzeń, na którym umieszczony jest adres pracownika, który po złożeniu kartki dopasowany jest do okienka koperty

Księgowanie list płac

  • Możliwość zdefiniowania powiązania składników wzorca list płac z kontami księgi głównej lub kontami dostawców/odbiorców
  • Księgowanie list płac na konta księgi głównej bezpośrednio lub poprzez dziennik główny systemu ERP
  • Możliwe definiowanie księgowań, np.:
   • alokacje kosztów według wymiarów księgowych
   • alokacje kosztów według wymiarów pochodzących z ewidencji czasu pracy
  • Księgowanie próbne z raportem kontrolnym
  • Automatyczne sprawdzanie przed utworzeniem dekretów księgowych poprawności salda konta rozrachunków z pracownikami
  • Możliwość dowolnej definicji wymiarów księgowych wg jakich ma być rozksięgowana lista płac

Deklaracje PIT

  • Dostęp do aktualnych deklaracji PIT: PIT11, PIT4R, PIT8AR,
  • Automatyczne generowanie deklaracji wraz zapisaniem pełnej treści deklaracji
  • Możliwość wydruku PIT ze obrazem podpisu pracownika sporządzającego
  • Możliwość wydruku PIT z adresem pracownika, który po złożeniu kartki pasuje do okienka adresowego na kopercie
  • Eksport deklaracji PIT do plików XML zgodnych ze schematem zdefiniowanym przez Ministerstwo Finansów
  • Przechowywanie dowolnej liczby historycznych wersji deklaracji PIT

Listy korygujące

  • Możliwość tworzenia korekt zaksięgowanych list płac (listy, które zostały tylko zamknięte można otworzyć)
  • Korygowanie całej listy płac bądź wypłat wybranych pracowników

Deklaracje rozliczeniowe

  • Automatyczna obsługa deklaracji rozliczeniowych z możliwością podglądu kwot deklaracji z dokładnością do składek pracownika
  • Raport kontrolny porównujący kwoty deklaracji z kwotami z listy płac

Rezerwa urlopowa

  • Automatyczne tworzenie zapisów rezerwy urlopowej z dokładnością do pracownika
  • Podgląd kwot stanowiących wyliczoną wartość rezerwy urlopowej z dokładnością do pracownika
  • Możliwość utworzenia polecenia księgowania z zapisów rezerwy urlopowej

Lista techniczna

  • Możliwość utworzenia tzw. technicznej listy płac na potrzeby ustalenia kwoty, jaką pracownik powinien zwrócić w przypadku zbyt wysokiego naliczenia na liście
  • Po ustaleniu kwoty i zwrotu przez pracownika można dokonać korekty listy

Pracownicze Plany Kapitałowe

  • Automatyczna rejestracja wybranej grupy pracowniczej do PPK
  • Zapis ręczny pracowników do PPK zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencja rezygnacji z udziału w PPK
  • Automatyczne naliczanie wpłat do PPK na liście płac
  • Utworzenie i wysyłka deklaracji przekazywanych do instytucji finansowej
  • Rozliczenie i rejestr wpłat do PPK
  • Obsługa zwrotów wpłat niesłusznie wpłaconych do PPK

Pożyczki

  • Obsługa kas zapomogowo pożyczkowych oraz członków kas pożyczkowych
  • Ewidencjonowanie pożyczek i ich naliczanie na liście płac

Historia zmian

  • Historia wprowadzania oraz zmian danych modułu umożliwiająca odtworzenie pomyłkowo zmienionych lub wykasowanych informacji
  • Podgląd historii na ekranie lub za pomocą raportu

Raportowanie

  • GUS Z05
  • GUS Z06
  • Z3
  • RP7
  • CIT-ST
  • DG1
  • ZUS KOA
  • RMUA
  • PFRON
  • PIT
  • Kartoteka wynagrodzeń
  • Kartoteka zasiłkowa
  • Lista płac
  • Odcinki wypłaty
  • Ewidencja czasu pracy
  • Zestawienie urlopów
  • Zestawienia danych kadrowych
  • Zestawienia z list płac
  • Stan zatrudnienia
  • Zatrudnienie przeciętne
  • Zaświadczenia o zarobkach
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Skierowanie na badania

Dowiedz się więcej o możliwościach aplikacji HR & Payroll Manager

Korzyści z wdrożenia aplikacji do obsługi kadr i płac

Kompleksowe zarządzanie procesem naliczania i kontroli różnych form wynagrodzenia pracowników w oparciu o aktualne regulacje prawne (w tym związane z systemem ubezpieczeń społecznych, systemem podatkowym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia).

Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia wraz z algorytmami ich wyliczania dla poszczególnych grup pracowników lub pojedynczych osób.

Możliwość prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy oraz wyliczenia wynagrodzeń na jej podstawie.

Pełna integracja z Księgą Główną obejmująca możliwość właściwego dla Microsoft Dynamics 365 Business Central księgowania z wykorzystaniem tzw. wymiarów; definiowalność schematów księgowania.

W pełni zautomatyzowane przekazywanie danych – deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik. Drukowanie deklaracji PIT2, PIT4R, PIT11, PIT40, PIT8AR i PIT8C. Możliwość zdefiniowania na zamówienie dowolnych formularzy tego typu, np. inne PITy, IFT i RP7.

Możliwość tworzenia przelewów w formie elektronicznej.

Definiowalna kontrola dostępu, w tym dostępu do informacji o wynagrodzeniu.

Rejestrowanie działań operatorów (historia zmian).

Zwiększ efektywność pracy w swojej firmie dzięki HR & Payroll Manager

Wszystkie dane pracownika są zgromadzone w jednym miejscu – w bazie danych, co w konsekwencji oznacza brak konieczności odszukiwania dokumentów źródłowych. Możliwe jest rozszerzenia kartoteki zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika.

Automatyzacja obliczeń składników wynagrodzenia i zasiłków.

Wprowadzanie danych przez dzienniki. Mogą z nich również korzystać użytkownicy Dynamics 365 Business Central nie mający dostępu do danych kadrowych i płacowych. Dzienniki powtarzalne ułatwiają periodyczne wprowadzanie danych.

Sparametryzowane raporty.

Wyszukiwanie i filtrowanie danych według dowolnych kryteriów, zarówno na przeglądach ekranowych, jak i podczas tworzenia raportów.

Możliwość przenoszenia danych do arkusza Microsoft Excel.

Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemem Dynamics 365 Business Central.

Microsoft AppSource

Aplikacja HR & Payroll Manager
jest dostępna na Microsoft AppSource

HR & Payroll Manager to rozwiązanie dostarczane przez IT.integro, kluczowego Partnera Microsoft w Polsce. Aplikacja biznesowa jest w pełni kompatybilna z systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.