Rekrutacja oraz ścieżka rozwoju Konsultanta ERP w IT.integro

Zostań Konsultantem Dynamics NAV / 365 Business Central i rozwiń karierę w IT.integro

3 etapy rekrutacji

Przegląd CV

Z nadesłanych CV wybieramy te, które najlepiej spełniają określone przez nas warunki i zapraszamy kandydatów na pierwsze spotkanie. Kontaktujemy się mailowo także z tymi osobami, których kandydaturę rozpatrzyliśmy negatywnie.

Test i pierwsza rozmowa

Wybranych kandydatów i kandydatki zapraszamy do naszego biura (w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu lub Wieliczce) i prosimy o napisanie testu. W jego skład wchodzą zadania związane z podstawami księgowości, analizą danych i oczywiście programowaniem. Nie musisz być specjalistą we wszystkich dziedzinach. Chcemy poznać poziom Twojej wiedzy oraz umiejętności, aby móc na późniejszym etapie dopasować odpowiednie szkolenia. Rozwiązanie testu trwa około 1-1,5 godziny. Przez pół godziny porozmawiasz też z osobą z działu HR (Agatą lub Martą). W trakcie rozmowy chcemy Cię trochę poznać – Twoje umiejętności, motywację do podjęcia z nami współpracy czy poprzednie doświadczenia. Możesz się też spodziewać krótkiej konwersacji w języku angielskim. Nie zapomnij też zadać nam pytań.

Druga rozmowa

Jeśli test został pozytywnie oceniony i obie strony po pierwszej rozmowie uznały, że to odpowiedni kierunek, zapraszamy na drugie spotkanie. To 20-30 minut rozmowy, podczas której porozmawiasz z potencjalnym przełożonym, Prezesem Zarządu i osobą z HR. Po tym etapie, podejmujemy już ostateczną decyzję o rozpoczęciu współpracy lub dziękujemy za udział w rekrutacji.

IT.integro-praca-w-IT
onboarding-IT.integro-kariera-w-IT

Onboarding

Postaramy się, aby Twoje wejście do naszego zespołu było jak najbardziej płynne, i dla nas, i dla Ciebie. Pierwszego dnia pracy Agata lub Marta z HR przedstawią Ci naszą firmę. Poznasz zwyczaje, kulturę organizacyjną i oczywiście cały zespół IT.integro. Dostarczymy Ci też materiały edukacyjne i odbierzesz sprzęt komputerowy od niezawodnego zespołu IT. Przekażemy Ci, jak pracujemy i z jakich narzędzi korzystamy, a także jak organizujemy pracę w zespołach. Poznasz też swój zespół i będziesz miał okazję rozgościć się na swoim nowym miejscu pracy. Przełożony przedstawi Ci Twoje obowiązki i plan wdrożenia na pierwsze dni pracy.

 

Agata lub Marta z działu HR będzie z Tobą w kontakcie przez pierwsze tygodnie pracy, aby poznać Twoje spostrzeżenia i upewnić się, czy dobrze Ci się z nami pracuje. Na pewno zostaniesz poproszony także o informację zwrotną z przebiegu onboardingu.

Ścieżka rozwoju Konsultanta Dynamics NAV / 365 Business Central

kariera-praca-konsultant-erp-dynamics-365-business-central-dynamics-nav
stazysta-konsultant-erp-dynamics-NAV-365-business-central

Stażysta

Na płatne staże zatrudniamy studentów po 3 roku studiów lub świeżych absolwentów. Zaczynają od wakacyjnego stażu w ramach corocznego programu Career Starter, a potem mają szansę zostać z nami na dłużej, pracując przynajmniej 2 dni w tygodniu. Stażysta bierze udział w szkoleniach i pracach zespołu, realizuje mniejsze zadania projektowe zlecone przez opiekuna stażu.

 

Stażysta, na początkowym etapie ścieżki do objęcia stanowiska Konsultanta Dynamics NAV / 365 Business Central, zna podstawy programowania oraz relacyjne bazy danych, mówi po angielsku. Poznaje biznes i związane z nim procesy. Rozwija się i zdobywa nowe doświadczenia, a także potrafi samodzielnie znajdować rozwiązania, ma głowę pełną pomysłów i innowacji.

asystent-konsultant-erp-dynamics-NAV-365-business-central

Asystent

Asystent jest pracownikiem w pełnym wymiarze czasu. Realizuje zadania komercyjne pod kontrolą i przy wsparciu mentora lub innych kolegów z zespołu. Przede wszystkim się uczy – poznaje system poprzez wykonywanie codziennych zadań i czytanie dokumentacji. Wdraża się w wypracowany w firmie sposób pracy i metodologię prowadzenia projektów poprzez obserwację i udział w pracy zespołu (np. biorąc udział w prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach z klientami).

 

Asystent zna podstawy programowania i relacyjne bazy danych, mówi po angielsku i orientuje się w funkcjonalnościach Microsoft Dynamics NAV. Oczekuje się od niego samodzielności, zaangażowania w zdobywanie nowych kompetencji, otwartości i dobrej komunikacji.

mlodszy-konsultant-erp-Dynamics-NAV-365-Business-Central

Młodszy konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central

Młodszy konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central zyskuje częściową samodzielność. Realizuje komercyjne zadania przydzielone przez kierownika projektu, zgodnie z harmonogramem. Są one nadal weryfikowane i zatwierdzane przez kierownika. Stopniowo zakres obowiązków na stanowisku Młodszego konsultanta się zwiększa – poza programowaniem poznaje on mechanizmy rachunkowości i procesy biznesowe.

 

Młodszy konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central potrafi programować w C/AL. i AL., a także posiada wiedzę z zakresu procesów i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Prowadzi także podstawowe szkolenia wewnętrzne.

 

Poza tym aktywnie podchodzi do swoich obowiązków, samodzielnie planuje pracę i ustala priorytety. Rozwija swoje kompetencje techniczne i komunikacyjne.

konsultant-erp-Dynamics-NAV-365-Business-Central

Konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central

Konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central jest samodzielnym pracownikiem. Realizuje zadania przydzielone w ramach harmonogramu projektu przez szefa zespołu lub innego konsultanta (seniora). Samodzielnie pracuje z klientem, określając jego wymagania, realizując zadania, odpowiadając na pytania i wspierając go przez cały okres wdrożenia. Jego zadania obejmują cały proces wdrożenia od analizy wymagań, poprzez modyfikacje w systemie, integrację, migrację danych po przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

 

Osoba na stanowisku Konsultanta Dynamics NAV / 365 Business Central sprawnie programuje, zna i rozumie zagadnienia dotyczące procesów i funkcjonalności Dynamics 365 Business Central. Posiada specjalistyczną wiedzę branżową w określonej dziedzinie i rozumie procesy charakterystyczne dla danej branży. Zna i potrafi zastosować metodykę wdrożeniową Sure Step. Ponadto swobodnie komunikuje się w języku angielskim.

 

W tej roli ważna jest umiejętność angażowania osób i organizowania zasobów, których wymaga sytuacja. W swojej pracy konsultant rozwija umiejętność dzielenia się wiedzą i uczenia innych, prowadząc szkolenia dla klientów, wewnętrzne oraz jako mentor dla młodszych kolegów czy stażystów.

starszy-konsultant-erp-dynamics-NAV-365-business-central

Starszy konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central

Pracownik na stanowisku Starszego konsultanta Dynamics NAV / 365 Business Central jest w pełni samodzielnym pracownikiem wdrożeniowym z potwierdzonymi umiejętnościami samodzielnego projektowania rozwiązań i zarządzania projektami (lub ich samodzielnymi częściami). Realizuje on zadania projektowe, a wiedzą i doświadczeniem wspiera przy pracy innych uczestników projektu. Sprawnie rozwiązuje złożone problemy i może pełnić funkcję kierownika projektu.

 

Starszy konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central potrafi analizować, projektować i programować rozwiązania, a także struktury danych. Dysponuje zaawansowaną wiedzą z obszaru finansów i specjalistyczną wiedzę branżową w określonej dziedzinie. Rozumie procesy charakterystyczne dla danej branży. Konsekwentnie stosuje metodykę wdrożeniową Sure Step i biegle komunikuje się w języku angielskim.

 

Ponadto Starszy konsultant jest osobą skoncentrowaną na działaniu. Jest skupiony na kliencie i skutecznie pozyskuje od niego informacje i dane, wszelkie wątpliwości wyjaśniając na bieżąco. Cieszy się zaufaniem i szacunkiem ze strony klienta. Potrafi organizować zasoby do realizacji projektu i planować pracę swoją oraz zespołu projektowego, jednak w nagłych sytuacjach działa elastycznie i nie zapomina o głównym celu, do którego dąży. Dzieli się wiedzą i przekazuje ją w sposób zrozumiały i angażujący.

ekspert-konsultant-ERP-Dynamics-NAV-365-Business-Central

Ekspert

Ekspertem zostaje osoba posiadająca zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze. Zakres obowiązków jest indywidualnie ustalany w bezpośredniej współpracy z Zarządem. Ekspert realizuje zadania „specjalne” w różnych projektach i współpracuje z wieloma zespołami.

 

Co więcej, branżowa wiedza osoby na tym stanowisku pozwala na pełnienie funkcji specjalistycznego doradcy – wewnętrznego i zewnętrznego. W pracy opiera się na swoim wieloletnim doświadczeniu projektowym, dzięki czemu może realizować zadania specjalne, których specyfika wymaga niestandardowego podejścia i zaawansowanych kompetencji.

LUB

Kierownik zespołu

Kierownikiem zespołu może zostać jedynie doświadczony Starszy konsultant Dynamics NAV / 365 Business Central, który ma ponadprzeciętne osiągnięcia we współpracy z klientami i posiada ugruntowane kompetencje zarządzania zespołem. Odpowiada za realizację projektów oraz jakościową i ekonomiczną wydajność zespołu. Dba o podział zadań w zespole i optymalne wykorzystanie kompetencji każdego z Konsultantów. Wspiera rozwój, wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczenia przez zespół.

Główne technologie i narzędzia w pracy Konsultanta ERP

Microsoft-cal-al-jezyki-programistyczne
logo-Microsoft-SQL-server
logo-Microsoft-Azure
logo-Office-365
microsoft-power-platform

Dołącz do nas!

Sprawdź na jakie stanowiska aktualnie rekrutujemy

FAQ

Jak przebiega rekrutacja?

Staramy się nie przedłużać, a proces rekrutacji nie jest zawiły. Składa się z 3 etapów i na każdym z nich staramy się na bieżąco informować o podejmowanych decyzjach odnośnie kandydatury.

Z ilu etapów składa się proces rekrutacji?

Rekrutacja przebiega w 3 etapach:

  • Aplikacja- Przesyłasz swoje CV
  • Pierwsze spotkanie – Jeśli CV spełnia nasze oczekiwania, zapraszamy na pierwsze spotkanie. Trwa zwykle 1,5 godziny, w trakcie której prosimy o napisanie testu technicznego, a następnie rozmawiamy o wspólnych oczekiwaniach obu stron. Zostawiamy też czas na Twoje pytania.
  • Drugie spotkanie – Finał! Jeśli test poszedł dobrze i na rozmowie uznaliśmy, że jest szansa iż się dogadamy – zapraszamy kandydata na drugie, ostatnie spotkanie. Poza osobą z działu HR, pojawi się też potencjalny przełożony i Prezes Zarządu. Na koniec rekrutacji podejmowana jest decyzja – jeśli dobrze Ci poszło, to witamy na pokładzie IT.integro!
Czy otrzymam odpowiedź na aplikację, nawet jeśli będzie negatywna?

Tak, nasz zespół HR pracuje nad tym, aby każdy otrzymał informację zwrotną po aplikacji.

Czego spodziewać się na pierwszym spotkaniu?

Pierwsze spotkanie to zwykle test wiedzy technicznej, a następnie rozmowa ze specjalistą HR. W trakcie rozmowy chcemy poznać Twoje motywacje, dlaczego chcesz do nas dołączyć i co zainteresowało Cię w działalności IT.integro. Staramy się, aby spotkanie przebiegało w swobodnej atmosferze i chcemy poznać Twoje oczekiwania od pracy na danym stanowisku i kierunki rozwoju, którymi chcesz podążać.

Czy angielski jest w pracy językiem wiodącym?

W biurze posługujemy się językiem polskim, jednak obsługujemy wielu klientów zagranicznych i angielski jest niezbędny w komunikacji z nimi. Angielski przyda się też do poznawania materiałów Microsoft i w trakcie konferencji technicznych.

Czy muszę znać C/AL, AL?

Wiemy, że to niszowy język programowania. Jeśli umiesz programować w innych językach – nauczymy Cię AL.

Jaki jest zespół IT.integro?

Jesteśmy całkiem zgrani i staramy się szybko wchłaniać nowych pracowników, aby czuli się z nami swobodnie i śmiało zdobywali nowe umiejętności.

Czy jako student lub absolwent bez doświadczenia zawodowego mam szansę na zatrudnienie?

Co roku w marcu rozpoczynamy rekrutację na wakacyjny płatny staż w ramach programu Career Starter. Może to właśnie tutaj rozpocznie się Twoja kariera w świecie Microsoft Dynamics 365 Business Central? Więcej informacji na temat stażu znajdziesz na www.careerstarter.pl