incadea.dms

Oprogramowanie dla sieci dealerskich

Sprzedaż detaliczna w branży motoryzacyjnej

Sprzedaż detaliczna w branży motoryzacyjnej to obszar, który podlega ciągłym zmianom. Firmy działające w tym obszarze muszą coraz częściej stawiać czoła wyzwaniom związanym z wymaganiami w zakresie poprawy jakości obsługi i redukcji kosztów oraz szybko reagować na zmiany zachodzące w branży oraz w oczekiwaniach klientów.

 

Nowe technologie internetowe, media społecznościowe oraz wszechobecność urządzeń mobilnych to bodźce stymulujące producentów samochodów do tego, aby tworzyć nowe propozycje oraz alternatywę dla tradycyjnych salonów sprzedaży detalicznej poprzez przekształcanie ich w innowacyjną sieć. Takie strategiczne podejście nowoczesnych firm motoryzacyjnych do zmieniających się potrzeb pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku

incadea.dms
incadea.dms

Globalne oprogramowanie dla sieci dealerskich

incadea.dms to kolejna generacja globalnego oprogramowania dla sieci dealerskich, które pozwala uzyskać wysokie wyniki. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o system Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Zawiera unikalną funkcjonalność, która pozwala efektywnie kontrolować działalność firmy, zwiększać zyski.

System zarządzania siecią dealerską incadea.dms został zaprojektowany w oparciu o system Microsoft Dynamics 365 Business Central i jest wyposażony w specyficzne funkcje umożliwiające zarządzanie siecią dealerską w branży motoryzacyjnej.

Dzięki elastycznej architekturze oprogramowanie incadea.dms można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Świadczy o tym fakt, że jest ono dostępne w ponad 20 językach i walutach oraz spełnia lokalne wymagania.

Obecnie z incadea.dms korzysta ponad 50 000 użytkowników w 80 krajach.

Główni sprzedawcy samochodów wybierają oprogramowanie incadea, aby usprawnić działalność swoich firm

Globalne oprogramowanie dla sieci dealerskich

Poprawa wyników w każdej dziedzinie działań firmy dealerskiej

Optymalizacja kluczowych procesów oraz lepsza przejrzystość w ramach wszystkich funkcji firmy dealerskiej

Maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich

Poprawa wyników i wydajności

Poprawa wydajności usług i satysfakcji klienta

Lepsze zrozumienie potrzeb klienta i sprawniejsze zarządzanie kluczowymi procesami CRM

Kontrola procesów sprzedaży i maksymalizacja wartości każdego potencjalnego klienta

Dostęp do bieżących informacji umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji

INCADEA.DMS

ROZWIĄZANIE DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW

Nowe technologie internetowe, media społecznościowe oraz wszechobecność urządzeń mobilnych to bodźce stymulujące producentów samochodów do tego, aby tworzyć nowe propozycje dla tradycyjnych salonów sprzedaży detalicznej poprzez przekształcanie ich w innowacyjną sieć. Takie strategiczne podejście nowoczesnych firm motoryzacyjnych do zmieniających się potrzeb pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

incadea.dms

Kolejna generacja systemu do zarządzania siecią dealerską (DMS)

Jedno w pełni zintegrowane rozwiązanie Wszechstronne i elastyczne, spełnia potrzeby firm delaerskich

Zaprojektowane na platformie Microsoft Dynamics 365 Business Central, wyposażone w nowe rozbudowane funkcjonalności oraz znany wizualny interfejs użytkownika

Możliwość pracy w odpowiednim środowisku na kliencie dostosowanym do roli użytkownika

Jedno miejsce pracy dla każdego współpracownika firmy dealerskiej

22 unikalne i prekonfigurowane role dla użytkowników z branży motoryzacyjnej

Obsługa wielowalutowości, wielu branż, wielu języków, różnych marek, itp. z uwzględnieniem wielu scenariuszy

Automatyzacja pracy oraz optymalizacja funkcjonalności umożliwiająca wzrost produktywności i współpracy, kody kreskowe, powiadomienia, etc.

Centralne repozytorium informacji o klientach, w tym danych dotyczących działań sprzedażowych, posprzedażowych , marketingowych oraz obsługi klienta| oraz narzędzie do zarządzania relacjami z klientami

Zaawansowane analizy oraz narzędzia do raportowania, które umożliwiają monitorowanie oraz analizy KPI i danych w czasie rzeczywistym

Możliwość zdalnego zarządzania kluczowymi obszarami działalności firmy dealerskiej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej incadea

Dostępne na platformie chmurowej. Uniknięcie konieczności inwestycji w oprogramowanie

W pełni zintegrowane, intuicyjne rozwiązanie umożliwiające rozwój Twojej firmy

Zoptymalizowane

Wszechstronne

Przejrzyste

Proste w obsłudze

Jedno zintegrowane rozwiązanie

Pozwala skoncentrować się na innowacji

Oprogramowanie zostało zaprojektowane w oparciu o platformę Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Umożliwia to wykorzystanie standardowych możliwości technologii Microsoft w połączeniu z dodatkowymi funkcjami dedykowanymi dla branży motoryzacyjnej. Oprogramowanie obejmuje wiedzę zdobytą w trakcie projektów realizowanych dla 80 000 użytkowników końcowych w ponad 3 000 lokalizacjach dealerów samochodowych na 90 światowych rynkach.

 

incadea to kompleksowy innowacyjny system do zarządzania siecią dealerską, który obejmuje wszystkie funkcje i procesy realizowane przez firmy z branży motoryzacyjnej. Rozwiązanie bazuje na wieloletnich doświadczeniach oraz najlepszych praktykach wypracowanych w ramach współpracy z czołowymi firmami w branży detalicznej. Głównym założeniem incadea.dms jest to, że każdy proces zarządzania siecią dealerską to pole, na którym można wprowadzać innowacje, zarówno te proste jak i bardziej złożone.

incadea.dms

Elastyczne środowisko pracy

incadea.dms zapewnia sukces zespołu poprzez zwiększenie efektywności każdego pracownika. Umożliwiając pracę w ramach roli dostosowanej do potrzeb użytkownika DMS, rozwiązanie pozwala pracownikom skupić się na własnych zadaniach.

 

Rewolucyjna koncepcja klienta dostosowanego do roli użytkownika pozwala na pracę w odpowiednim środowisku z dostępem do zadań, danych, zintegrowanych informacji oraz innych aplikacji, które są niezbędne dla danego użytkownika oraz roli przypisanej mu w ramach firmy dealerskiej.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mogą wykonywać swoje codzienne zadania w optymalny sposób. Rozwiązanie incadea obejmuje ponad 20 ról odpowiadającym potrzebom użytkowników z firmy dealerskiej w ramach obszarów takich jak Usługi, Części, Pojazdy, Zarządzanie relacjami z klientami, Finanse i kontroling, Zasoby ludzkie i Dział IT.

Sprawniejsza współpraca i lepsza produktywność

incadea.dms zawiera zestaw funkcji, które efektywnie wspomagają działania firm dealerskich w ramach złożonych scenariuszy. Dostarcza także narzędzi, dzięki którym użytkownicy końcowi mogą lepiej współpracować i zwiększać wydajność. Dzięki temu, że oprogramowanie umożliwia obsługę wielowalutowości, wielojęzyczności i wielu oddziałów, sprawdza się w wielu typach firm i sieci dealerskich różnych marek na całym świecie.

incadea.dms
incadea.dms

Dane, które pozwalają podejmować skuteczne decyzje

Aby podjąć trafną decyzję, niezbędny jest dostęp do odpowiednich informacji. Oprogramowanie zawiera zestaw narzędzi analitycznych i raportowych umożliwiających monitorowanie i analizowanie wskaźników KPI i danych firmowych na bieżąco.

System umożliwia tworzenie i korzystanie z wielu raportów, pulpitów i wykresów ułatwiających użytkownikowi zapoznanie się z danymi, które dostarczają wiedzy, jak poprawiać efektywność działań krótko i długoterminowych.

Klient na pierwszym miejscu

Rozwijaj nowe relacje z klientami i dbaj o te istniejące poprzez zróżnicowanie oferty dla klienta w całej sieci dealerskiej, począwszy od sprzedaży poprzez usługi po finanse. Dzięki swej spójności system sprawia, że klienci firmy są obsługiwani w ustandaryzowany ale jednocześnie spersonalizowany sposób, co przyczynia się do budowania lojalności i wzrostu przychodów.

 

Sercem systemu incadea.dms jest obszar zarządzania relacjami z klientami – zintegrowane narzędzie CRM zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu procesami biznesowymi oraz poprawie wyników sprzedaży poprzez zwiększanie zadowolenia klienta. Zarządzanie potencjalnymi klientami (w fazie sprzedażowej i posprzedażowej), zarządzanie sprawami, zarządzanie kontaktami, kampanie oraz segmentacja to zaledwie klika obszarów funkcjonalnych, w ramach których incdea.dms wspiera strategię komunikacji z klientem.

incadea.dms
incadea.dms

Firma w ruchu

Zaangażowanie potencjalnych klientów, szersza oferta skierowana do klientów, uproszczenie wielu procesów firmy dealerskiej to zaledwie kilka korzyści wynikających z wdrożenia aplikacji mobilnej.

Kolejna generacja systemu do zarządzania siecią dealerską (DMS)

Księga główna

System księgowy jest rdzeniem incadea, gdyż integruje on wszystkie operacje realizowane w ramach firmy dealerskiej. Rezerwacja procesów biznesowych oraz informacje dotyczące zarządzania zapasami są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zapewnia to znacznie większą efektywność procesów księgowych, lepszą kontrolę finansów oraz przyczynia się do poprawy jakości usług.

Zarządzanie i kontroling

Efektywne narzędzia analityczne są niezbędne w kontrolowaniu wyników firmy, a także identyfikacji możliwości rozwoju firmy i ewentualnych problemów. Integracja incadea umożliwia dostęp do szczegółowych informacji i dokumentów. incadea.dms to niezastąpione narzędzie, dzięki któremu łatwiej można podejmować krytyczne decyzje dotyczące firmy.

Zarządzanie serwisem (Warsztat)

Aplikacja Zarządzanie serwisem w incadea.dms pozwala użytkownikowi realizować i kontrolować poszczególne etapy procesu, począwszy od zarządzania spotkaniami po fakturowanie oraz automatyczne planowanie działań posprzedażowych, w tym ankiet konsumenckich. Użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji dotyczących historii usług, dostępności części i zaplanowanych usług dla klientów. Dostępne są również interfejsy OEM do systemów technicznych obejmujące katalogi części, systemy centralnego zarządzania usługami i gwarancjami. Oznacza to, że proces gwarancji jest zintegrowany w ramach usług. Zarządzanie serwisem w incadea.dms umożliwia obsługę zapytań nabywców oraz organizowanie zasobów w celu maksymalizacji wydajności, przyczyniając się tym samym do wzrostu zadowolenia klientów.

Zarządzanie pojazdami

incadea.dms dostarcza sprzedawcom informacji o pojazdach, które są niezbędne do prowadzenia efektywnych rozmów z klientami. Kierownictwo z kolei może przeglądać dane dotyczące struktury pojazdów dostępnych na stanie takie jak wiek, sytuacja finansowa czy też marża, co pozwala optymalnie zarządzać pojazdami dostępnymi w salonie. Proces zakupu pojazdów oraz przygotowanie sprzedanych pojazdów we współpracy z warsztatem przebiegają bardzo sprawnie dzięki zintegrowanej funkcjonalności. System pozawala na spójne i ciągłe zarządzanie serwisem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zarówno nowych jak i używanych pojazdów.

Zarządzanie częściami

Wszechstronne rozwiązanie Zarządzanie częściami w incadea.dms dostarcza narzędzi, dzięki którym dealerzy mogą obsługiwać wszystkie aspekty. Dzięki funkcjom takim jak sezonowe parametry zamówienia oraz śledzenie zamienników, incadea.dms pozwala dealerom maksymalizować inwestycje w zapasy części. incadea.dms zapewnia możliwości integracji w czasie rzeczywistym pomiędzy działami części oraz usług, gwarantując to, że klienci zawsze otrzymają potrzebną część. Magazyn można organizować na wielu poziomach. Zautomatyzowana funkcjonalność pozwala natomiast wyeliminować ręczne procesy w ramach wymiany części pomiędzy oddziałami czy też firmami.

Zarządzanie współpracą

Zarządzanie relacjami z klientem w systemie incadea.dms (CRM) umożliwia dealerom kompleksowe zarządzanie cyklem życia potencjalnych i istniejących klientów. incadea.dms CRM wspomaga dealerów w procesie pozyskiwania szans sprzedaży na podstawie informacji o potencjalnych klientach uzyskanych od producentów OEM, a także pozyskiwania perspektywicznych klientów salonów samochodowych oraz potencjalnych klientów poprzez inteligentne analizy danych zgromadzonych w plikach dotyczących usług serwisowych. System incadea.dms CRM umożliwia zarządzanie wymaganiami klientów w zakresie usług, informując ich o koniecznych wizytach w serwisie. Dostarcza również narzędzi, które pozwalają efektywniej kontrolować kampanie serwisowe oraz reagować na zgłoszenia. incadea.dms zapewnia dostęp do bieżących informacji dotyczących finansów, sprzedaży i usług, dzięki czemu personel punktu obsługi może efektywniej obsługiwać istniejących i potencjalnych klientów..

Wymiana danych

Moduł Wymiany danych jest platformą optymalizującą zewnętrzną komunikację dzięki możliwości szybkiego odczytu danych i sprawnej wymiany informacji. Jest on wszechstronnym narzędziem, które można dostosować do potrzeb firmy. Ułatwia wymianę informacji pomiędzy dealerami i ich dostawcami, głównie producentami OEM i importerami. Moduł pozwala importować, eksportować i przetwarzać dane podstawowe pochodzące ze wszystkich obszarów biznesowych takich jak pojazdy, sprzedaż, zarządzanie częściami oraz z innych punktów i salonów. Dzięki przyjaznemu interfejsowi Kokpitu użytkownik może w prosty sposób monitorować i przetwarzać dane oraz przeglądać dane historyczne pojazdu. Funkcjonalność Kokpit jest częścią modułu wymiany danych. Pozwala ona efektywnie kontrolować i przetwarzać wszystkie transakcje wymiany danych. Rejestruje ona zatem historię wszystkich procesów wymiany danych. Dzięki temu informacje dotyczące dostępności części oraz zaplanowanych usług serwisowych są aktualizowane na bieżąco i łatwo dostępne.

Kasa

Moduł dodatkowy Kasa jest w pełni zintegrowany z incadea.dms. Umożliwia on rozliczanie realizowanych przez klientów płatności gotówkowych i bezgotówkowych (karta, czek). System obsługuje różne waluty i wiele punktów kasowych. Pozwala na rozliczenie nawet już zaksięgowanych na kontach księgi głównej płatności dostawców i transakcji gotówkowych. Moduł Kasa pozwala również na pełny dostęp do wszystkich szczegółów dotyczących transakcji.

Zarządzanie czasem

Moduł Zarządzanie czasem umożliwia efektywne monitorowanie działań pracowników, w tym pracowników kontraktowych. Wszechstronne analizy, w ramach których można elastycznie grupować zadania, pracowników lub zespoły, dostarczają informacji o wykorzystywanych zasobach, wydajności i produktywności. Funkcjonalność ułatwia również rejestrowanie czasu pracy oraz śledzenie informacji o nieobecnościach. Moduł Zarządzanie czasem przetwarza dane dotyczące wynagrodzenia, wspomagając tym samym działania okresowe działu kadr.

Moduł Zarządzanie importerami (IMM)

IMM został zaprojektowany na bazie wszechstronnej funkcjonalności DMS systemu incadea.dms z uwzględnieniem szczególnych wymagań importerów. Umożliwia on obsługę procesu importu pojazdów i części oraz poprawne rozliczanie powiązanych kosztów. Dzięki modułowi dealerzy, których system jest zintegrowany z systemem importera, mogą zamawiać w nim części lub rezerwować pojazdy. incadea.dms umożliwia pracę na stabilnym portalu, który można odpowiednio skonfigurować. Praca z portalem redukuje czas, jaki importer potrzebuje na rejestrowanie transakcji w systemie. Importer może zarządzać współpracą z dealerami, zapewniając im dostęp do systemu według ustawionych praw dostępu. IMM ułatwia importerom przeglądanie budżetów ustalonych z producentami oraz powiązanymi dealerami, co wpływa pozytywnie na codzienne działania. Zaawansowane funkcje CRM umożliwiają centralne zarządzanie kampaniami importera oraz ciągłe profilowanie danych klientów poprzez zintegrowane systemy dealerów.

Otwarty interfejs księgowy (OAI)

OAI to opcjonalny moduł, który umożliwia wyświetlanie danych w zewnętrznych systemach finansowych z wykorzystaniem generycznego interfejsu. Został zaprojektowany z myślą o sytuacji, gdy niemożliwe jest korzystanie z wewnętrznego systemu finansowego incadea.dms.

Zainteresowany naszym rozwiązaniem?

Sprawdź ile kosztuje

system erp