wdrożenie systemu ERP

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV w RD bud Sp. z o.o.

Na początku bieżącego roku firma RD bud zakończyła wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV w wersji 2015. Realizacją projektu zajął się Złoty Partner Microsoft Dynamics w Polsce – IT.integro.

RD bud to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 1997 roku. Wywodzi się z francuskiej, niezależnej grupy budowlano-deweloperskiej o nazwie Rabot Dutilleul. RD bud specjalizuje się w budowie centrów handlowych, hoteli, biur, obiektów mieszkaniowych, salonów samochodowych, hal przemysłowych oraz logistycznych.

Głównym powodem wdrożenia była konieczność automatyzacji procesów w zakresie zarządzania finansami, a także usprawnienia raportowania poprzez wykorzystanie funkcjonalności wymiarów oraz narządzi oferowanych przez Microsoft Dynamics NAV. Do tej pory, firma pracowała na kilku systemach informatycznych, czerpiąc informacje z różnych baz danych, co uniemożliwiało sporządzanie wiarygodnych raportów.

Wymiary to dane, które można dodać do zapisu jako rodzaj identyfikatora, tak aby zapisy o podobnych charakterystykach mogły być grupowane i w prosty sposób wyszukiwane dla celów analitycznych. Są one stosowane w całym systemie, w zapisach dzienników i dokumentach oraz budżetach, umożliwiając przeprowadzenie kompleksowych analiz. Ta cecha systemu okazała się jedną z kluczowych podczas podejmowania decyzji o wyborze systemu.

Firma RD bud zdecydowała się na implementację systemu ERP w obszarach zarządzanie finansami, należności, zobowiązania, bankowość elektroniczna i raportowanie.

System ERP wdrożono w chmurze –  na platformie Microsoft Azure, dzięki czemu RD bud nie musiał inwestować w nowe serwery i sprzęt, wykorzystując infrastrukturę chmurową.

Wdrożenie trwało niespełna 3 miesiące i zakończyło się pod koniec lutego 2016 roku.

W przyszłości, RD bud planuje wdrożyć rozwiązanie zintegrowane z Microsoft Dynamics NAV, oparte o technologię OCR, które pozwoli na rejestr dokumentacji projektowej.