Upgrade - scenariusze aktualizacji systemu ERP DYnamics 365 Business Central

Z czym wiąże się aktualizacja systemu ERP? – scenariusze upgrade’u Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft zmienia strategię rozwoju systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Odkąd na rynku pojawiła się wersja Business Central w 2018 roku, produkt przechodzi rewolucyjne zmiany. Pojawiła się wersja SaaS, zmienił się typ użytkownika, wprowadzono wiele zmian w zakresie technologicznym, jak chociażby środowisko rozwoju i język programowania. Skrócony został także cykl wsparcia produktu. Wiąże się to z koniecznością upgrade’u niewspieranej wersji Dynamics NAV lub Business Central do najnowszej wersji oraz przejściem na cykliczne aktualizacje.

Zmiana technologii

Klienci Microsoft korzystają obecnie z dwóch generacji systemu ERP – Dynamics NAV oraz Dynamics 365 Business Central. Choć zakres funkcjonalny systemów jest rozwijany z każdą kolejną wersją, to pomiędzy Dynamics NAV a Business Central jest wiele różnic technologicznych. Starsza wersja Dynamics NAV była dostępna jedynie w modelu instalacji on-premises. Microsoft Dynamics 365 Business Central jest dostępny w zarówno w modelu on-premises, jak i SaaS. Zmienił się język programowania z C/AL na AL oraz środowisko rozwoju z C/SIDE na Visual Studio Code. Business Central już nie udostępnia kodu źródłowego. Wszelkie modyfikacje są tworzone w języku AL jako odrębne aplikacje i rozszerzenia.

wersje systemu ERP Dynamics NAV i Business Central

Biorąc pod uwagę upgrade systemu ERP – z Dynamics NAV do Dynamics 365 Business Central, trzeba uwzględnić nie tylko przejście na kolejną wersję funkcjonalną, ale przede wszystkim zmianę technologiczną. Aktualizacje systemu Dynamics NAV nawet o jedną wersję były czasochłonnymi projektami, wymagającymi zaangażowania po stronie firmy wdrażającej system ERP, jak i po stronie klienta. To zmienia się na częstsze i cykliczne aktualizacje. Upgrade z wersji Business Central 19 do Business Central 20 jest niewielkim działaniem, prawie niezauważalnym dla organizacji.

Upgrade systemu ERP Business Central

Czym jest upgrade systemu ERP?

System klasy ERP możemy postrzegać przez pryzmat trzech elementów, które muszą być ze sobą kompatybilne, aby przedsiębiorstwo mogło skutecznie funkcjonować – są to:

  • dane: dane master, ustawienia, dane transakcyjne i wszystkie inne dane przechowywane w bazie danych – w tym przypadku w bazie SQL,
  • aplikacja: funkcjonalna wartość systemu ERP,
  • użytkownicy: użytkownicy końcowi systemu ERP. System jest na tyle użyteczny dla firmy, na ile użytkownicy umieją z niego korzystać.

Dane

Struktura danych w Dynamics NAV oraz Business Central jest taka sama lub szersza. Dzięki temu migracja tych danych jest uproszczona. Wspierana jest także przez gotowe narzędzia dostarczane przez Microsoft. W Dynamics NAV dane są zlokalizowane zazwyczaj na serwerze. Wersja Business Central umożliwia ich przechowywanie na serwerze on-premises lub on-cloud.

Jak już zostało to wspomniane, dostępne są narzędzia wspierające migrację danych z NAV do Business Central. Nie obejmują jednak rozszerzeń.

Użytkownicy

W przejściu pomiędzy NAV a Business Central zmienił się interfejs. W nowych wersjach systemu klient przeglądarkowy ma dostęp do pełnej funkcjonalności oprogramowania. Użytkownicy mają ogrom nowych możliwości, które nie są dostępne w Dynamics NAV. Nie muszą jednak uczyć się nowego systemu na nowo, ponieważ układ tabel, pól itd. jest bardzo podobny.

Aplikacja

Microsoft dostarcza narzędzia do automatycznej konwersji aplikacji standardowej. Jeśli chodzi o moduły dodane, trzeba je rozważać indywidualnie. Na platformie AppSource można znaleźć wiele odpowiedników rozwiązań klasycznych. Natomiast to funkcjonalności customowe – tworzone pod indywidualne potrzeby, będą stanowiły wyzwanie przy aktualizacji systemu. Wiele przedsiębiorstw będzie musiała zmierzyć się z koniecznością pokrycia tej luki funkcjonalnej przez gotowe rozwiązania lub napisać te modyfikacje ponownie w nowym języku i technologii.

Z jakimi wyzwaniami wiąże się upgrade Business Central?

Automatyczna konwersja indywidualnych modyfikacji z języka C/AL na AL nie jest możliwa do przeprowadzenia bez błędu. Każda powinna zostać przeanalizowana, przeprojektowana i napisana od nowa, a następnie zainstalowana w Business Central. Dzięki takiemu modelowi rozszerzania funkcjonalności każda aktualizacja systemu może być przeprowadzana bezproblemowo.

Rozszerzenia extensions AL w Business Central

Funkcjonalności customowe są budowane na zewnątrz systemu ERP i łączone w pakiety – tzw. rozszerzenia (ang. extensions). Gotowe rozszerzenia są instalowane w systemie ERP.

Jakie są możliwe scenariusze upgrade’u systemu ERP?

Najprostszy scenariusz aktualizacji systemu to automatyczna konwersja systemu Dynamics NAV w standardowej postaci (bez modyfikacji) na Business Central, również w standardzie. W rzeczywistości nie ma jednak firm, które zdecydowałyby się na taki model.

Drugi wariant polega na zbudowaniu aplikacji standardowej Business Central (Base App) oraz pokrycie modyfikacji przez gotowe rozwiązania utworzone przez różnych dostawców ISV i dostępne na platformie Microsoft AppSource.

Najbardziej powszechny scenariusz jest jednocześnie najbardziej wymagający. Chodzi o sytuację, w której funkcjonalności dostarczane przez Base App oraz rozwiązania z AppSource nie są wystarczające, aby pokryć szeroko zmodyfikowany system Dynamics NAV. Konieczne będzie zaprojektowanie i utworzenie aplikacji customizowanych w zależności od indywidualnych wymagań.

Upgrade - scenariusze aktualizacji systemu ERP

Co można zyskać dzięki upgrade’owi do najnowszej wersji systemu Business Central?

Aktualizując starsze wersje systemu NAV i Business Central do wersji najnowszej, dostarczamy użytkownikom narzędzie, które doskonale znają – tylko w nowej, bardziej zaawansowanej odsłonie. Kolejne aktualizacje będą przeprowadzane systematycznie co pół roku. Dzięki utrzymaniu systemu zawsze w najnowszej wersji firma zyskuje dostęp do większych możliwości funkcjonalnych oprogramowania, bardziej zaawansowanej integracji, a także może wydajniej pracować. Co więcej, należy wziąć pod uwagę często zmieniające się wymagania prawne, które muszą być spełniane przez system. Aktualna wersja zawsze będzie lepiej je obsługiwała. Firmy, które wybierają system Microsoft Dynamics 365 Business Central w modelu chmurowym SaaS, mają dostęp do automatycznych aktualizacji systemu ERP.

Nowoczesna technologia i nowy język programowania pozwalają na zapewnienie większej stabilności. Zaawansowane środowisko rozwoju umożliwia automatyzację budowy i testowania, dzięki czemu aplikacje mogą być bardziej niezawodne.

Największą korzyścią dla klientów systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central będą systematyczne aktualizacje oprogramowania. Zamiast wymiany systemu raz na kilka lat, klienci zyskają dwie nowe wersje w ciągu roku. Dzięki skróceniu okresów wsparcia możliwe jest lepsze wsparcie dla najnowszych wersji i rozbudowywanie zakresu funkcjonalności.

Ile kosztuje upgrade Dynamics NAV/Business Central do najnowszej wersji?

Zakup najnowszej wersji oprogramowania nie oznacza, że będzie drożej. Jednak nie będzie też taniej. Mimo to, jest to najwyższy moment, aby aktualizować niewspierane wersje systemu Dynamics NAV i Dynamics 365 Business Central do najnowszej, ponieważ korzystanie ze starszych wersji z pewnością będzie się wiązało z rosnącymi kosztami, a także mogą nie zapewniać wymogów funkcjonalnych, aby spełniać wszystkie nowe obowiązki prawne.